×
×
×
×

งานโรงแรมเกาะพะงัน


 
13.12.2019 Cook Helper (ผู้ช่วยกุ๊ก)   
[2 อัตรา] ลอยฟ้า เนเชอรัล รีสอร์ท - [ เกาะพะงัน ]
13.12.2019 Restaurant Manager - Koh Phangan   
[4 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะพะงัน ]
13.12.2019 Restaurant Captain - Koh Phangan   
[2 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะพะงัน ]
13.12.2019 Receptionist [พนักงานต้อนรับ]   
[2 อัตรา] ลอยฟ้า เนเชอรัล รีสอร์ท - [ เกาะพะงัน ]
13.12.2019 พนักงานเสริฟ   
[3 อัตรา] ลอยฟ้า เนเชอรัล รีสอร์ท - [ เกาะพะงัน ]
13.12.2019 Gardener (คนสวน)   
[1 อัตรา] ลอยฟ้า เนเชอรัล รีสอร์ท - [ เกาะพะงัน ]
13.12.2019 พนักงานนวด   
[2 อัตรา] ลอยฟ้า เนเชอรัล รีสอร์ท - [ เกาะพะงัน ]
13.12.2019 Therapist (พนักงานนวด)   
[1 อัตรา] ลอยฟ้า เนเชอรัล รีสอร์ท - [ เกาะพะงัน ]
13.12.2019 Night Receptionist   
[1 อัตรา] ลอยฟ้า เนเชอรัล รีสอร์ท - [ เกาะพะงัน ]
13.12.2019 Sous Chef   
[1 อัตรา] ลอยฟ้า เนเชอรัล รีสอร์ท - [ เกาะพะงัน ]
13.12.2019 Bell Man & Driver   
[2 อัตรา] ลอยฟ้า เนเชอรัล รีสอร์ท - [ เกาะพะงัน ]
13.12.2019 รปภ. - security   
[1 อัตรา] ลอยฟ้า เนเชอรัล รีสอร์ท - [ เกาะพะงัน ]
13.12.2019 Spa Therapist (พนักงานนวดสปา) - Koh Phangan...   
[3 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะพะงัน ]
13.12.2019 Engineering Staff (ช่างไฟฟ้า) - Koh Phangan...   
[3 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะพะงัน ]
13.12.2019 Waitress (พนักงานเสิร์ฟหญิง) - Koh Phangan...   
[3 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะพะงัน ]
13.12.2019 Assistant Environment Manager - Koh Phangan   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะพะงัน ]
13.12.2019 Chief Engineer [หัวหน้าแผนกช่าง] - Koh Phangan...   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะพะงัน ]
13.12.2019 Thai Musician - Koh Phangan   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะพะงัน ]
13.12.2019 Front Cashier - Koh Phangan   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะพะงัน ]
12.12.2019 Guest Service Agent   
[3 อัตรา] ลอยฟ้า เนเชอรัล รีสอร์ท - [ เกาะพะงัน ]
11.12.2019 Front Office Supervisor - Koh Phangan   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะพะงัน ]
11.12.2019 Front Office Manager / Assistant Front Office Manager - K...   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะพะงัน ]

1