×
×
×
×

งานโรงแรมเกาะพะงัน


 
16.06.2019 Cleaner (พนักงานทำความสะอาด)   
[1 อัตรา] ลอยฟ้า เนเชอรัล รีสอร์ท - [ เกาะพะงัน ]
16.06.2019 พนักงานนวด   
[2 อัตรา] ลอยฟ้า เนเชอรัล รีสอร์ท - [ เกาะพะงัน ]
16.06.2019 Accounting Supervisor   
[1 อัตรา] ลอยฟ้า เนเชอรัล รีสอร์ท - [ เกาะพะงัน ]
16.06.2019 Therapist (พนักงานนวด)   
[1 อัตรา] ลอยฟ้า เนเชอรัล รีสอร์ท - [ เกาะพะงัน ]
16.06.2019 Public Area Attendant   
[1 อัตรา] ลอยฟ้า เนเชอรัล รีสอร์ท - [ เกาะพะงัน ]
16.06.2019 Chef de Partie   
[1 อัตรา] ลอยฟ้า เนเชอรัล รีสอร์ท - [ เกาะพะงัน ]
16.06.2019 Accounting and Finance Manager (ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน)   
[1 อัตรา] ลอยฟ้า เนเชอรัล รีสอร์ท - [ เกาะพะงัน ]
16.06.2019 พนักงานซัก-รีด   
[1 อัตรา] ลอยฟ้า เนเชอรัล รีสอร์ท - [ เกาะพะงัน ]
16.06.2019 Sous Chef   
[1 อัตรา] ลอยฟ้า เนเชอรัล รีสอร์ท - [ เกาะพะงัน ]

1