×
×
×
×

งานโรงแรมเกาะพะงัน


 
12.11.2018 พนักงานนวด   
[1 อัตรา] ลอยฟ้า เนเชอรัล รีสอร์ท - [ เกาะพะงัน ]
12.11.2018 พนักงานซัก-รีด   
[1 อัตรา] ลอยฟ้า เนเชอรัล รีสอร์ท - [ เกาะพะงัน ]
12.11.2018 Commis I   
[1 อัตรา] ลอยฟ้า เนเชอรัล รีสอร์ท - [ เกาะพะงัน ]
12.11.2018 Cook Helper (ผู้ช่วยกุ๊ก)   
[2 อัตรา] ลอยฟ้า เนเชอรัล รีสอร์ท - [ เกาะพะงัน ]
12.11.2018 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[2 อัตรา] ลอยฟ้า เนเชอรัล รีสอร์ท - [ เกาะพะงัน ]
12.11.2018 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
[1 อัตรา] ลอยฟ้า เนเชอรัล รีสอร์ท - [ เกาะพะงัน ]
12.11.2018 กุ๊ก 1   
[1 อัตรา] ลอยฟ้า เนเชอรัล รีสอร์ท - [ เกาะพะงัน ]
12.11.2018 customer service   
[1 อัตรา] ลอยฟ้า เนเชอรัล รีสอร์ท - [ เกาะพะงัน ]
12.11.2018 SPA THERAPIST   
[1 อัตรา] ลอยฟ้า เนเชอรัล รีสอร์ท - [ เกาะพะงัน ]
12.11.2018 Commis II   
[1 อัตรา] ลอยฟ้า เนเชอรัล รีสอร์ท - [ เกาะพะงัน ]
12.11.2018 Commis III   
[1 อัตรา] ลอยฟ้า เนเชอรัล รีสอร์ท - [ เกาะพะงัน ]
12.11.2018 พนักงานทั่วไป   
[1 อัตรา] ลอยฟ้า เนเชอรัล รีสอร์ท - [ เกาะพะงัน ]
06.11.2018 Cook Canteen   
[2 อัตรา] Cocohut Group - [ เกาะพะงัน ]
06.11.2018 Reservation Supervisor   
[1 อัตรา] Cocohut Group - [ เกาะพะงัน ]
06.11.2018 Assistant Reservation Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกจองห้องพัก)   
[1 อัตรา] Cocohut Group - [ เกาะพะงัน ]
05.11.2018 Room Maid & Room Boy   
[2 อัตรา] Cocohut Group - [ เกาะพะงัน ]
05.11.2018 Housekeeping Supervisor   
[1 อัตรา] Cocohut Group - [ เกาะพะงัน ]
05.11.2018 Steward (พนักงานล้างจาน)   
[1 อัตรา] Cocohut Group - [ เกาะพะงัน ]
05.11.2018 Commis II   
[2 อัตรา] Cocohut Group - [ เกาะพะงัน ]
05.11.2018 Commis III   
[2 อัตรา] Cocohut Group - [ เกาะพะงัน ]
05.11.2018 Checker   
[1 อัตรา] Cocohut Group - [ เกาะพะงัน ]
05.11.2018 Sub-Bar   
[2 อัตรา] Cocohut Group - [ เกาะพะงัน ]
05.11.2018 Bartender (บาร์เทนเดอร์)   
[2 อัตรา] Cocohut Group - [ เกาะพะงัน ]
05.11.2018 Restaurant Cashier   
[2 อัตรา] Cocohut Group - [ เกาะพะงัน ]
05.11.2018 Restaurant Supervisor   
[2 อัตรา] Cocohut Group - [ เกาะพะงัน ]
05.11.2018 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[6 อัตรา] Cocohut Group - [ เกาะพะงัน ]
16.10.2018 Assistant Housekeeping Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] Cocohut Group - [ เกาะพะงัน ]
16.10.2018 Reservation Supervisor   
[1 อัตรา] Cocohut Group - [ เกาะพะงัน ]
16.10.2018 Accounting officer   
[1 อัตรา] Cocohut Group - [ เกาะพะงัน ]

1