×
×
×
×

งานโรงแรมเกาะช้าง

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
25.05.2017 Restaurant Manager (ผู้จัดการห้องอาหาร)   
[1 อัตรา] คชารีสอร์ทแอนด์สปาเกาะช้าง - [ เกาะช้าง ]
25.05.2017 Commiss I   
[1 อัตรา] คชารีสอร์ทแอนด์สปาเกาะช้าง - [ เกาะช้าง ]
25.05.2017 Housekeeping Clerk (เสมียนแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] คชารีสอร์ทแอนด์สปาเกาะช้าง - [ เกาะช้าง ]
25.05.2017 Receptionist [พนักงานต้อนรับ]   
[2 อัตรา] คชารีสอร์ทแอนด์สปาเกาะช้าง - [ เกาะช้าง ]
25.05.2017 Reservation Manager   
[1 อัตรา] คชารีสอร์ทแอนด์สปาเกาะช้าง - [ เกาะช้าง ]
25.05.2017 Executive Chef   
[1 อัตรา] คชารีสอร์ทแอนด์สปาเกาะช้าง - [ เกาะช้าง ]
25.05.2017 Reservation   
[1 อัตรา] คชารีสอร์ทแอนด์สปาเกาะช้าง - [ เกาะช้าง ]
19.05.2017 Night Auditor   
[1 อัตรา] Sea View Resort & Spa - [ เกาะช้าง ]
19.05.2017 Sous Chef (Western)   
[1 อัตรา] Sea View Resort & Spa - [ เกาะช้าง ]
19.05.2017 Personal Officer (พนักงานฝ่ายบุคคล)   
[1 อัตรา] Sea View Resort & Spa - [ เกาะช้าง ]
19.05.2017 Reservation Officer   
[1 อัตรา] Sea View Resort & Spa - [ เกาะช้าง ]
19.05.2017 Cost Controller Officer (เจ้าหน้าที่ควบคุมต้นทุน)   
[1 อัตรา] Sea View Resort & Spa - [ เกาะช้าง ]
17.05.2017 Guest Service Agent (GSA)   
[2 อัตรา] Sea View Resort & Spa - [ เกาะช้าง ]
17.05.2017 Human Resource Manager (ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล)   
[1 อัตรา] Sea View Resort & Spa - [ เกาะช้าง ]
17.05.2017 Chief Account   
[1 อัตรา] Sea View Resort & Spa - [ เกาะช้าง ]
16.05.2017 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] เกาะช้างพาราไดซ์ รีสอร์ท - [ เกาะช้าง ]
04.05.2017 เจ้าหน้าที่บัญชี / Accountant...   
[1 อัตรา] Sea View Resort & Spa - [ เกาะช้าง ]

1