×
×
×
×

งานโรงแรมเกาะช้าง

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
18.09.2020 Guest Service Agent -Night   
[1 อัตรา] The Emerald Cove Koh Chang - [ เกาะช้าง ]
18.09.2020 Guest Service Supervisor   
[1 อัตรา] The Emerald Cove Koh Chang - [ เกาะช้าง ]
17.09.2020 Restaurant Supervisor   
[2 อัตรา] Sea View Koh Chang - [ เกาะช้าง ]
06.09.2020 Main Kitchen Admin   
[1 อัตรา] Sea View Koh Chang - [ เกาะช้าง ]
06.09.2020 ช่างยนต์   
[1 อัตรา] Sea View Koh Chang - [ เกาะช้าง ]
05.09.2020 ผู้จัดการท่าเรือแผนกปฏิบัติการ ท่าเรือเฟอรี่อ่าวธรรมชาติ...   
[1 อัตรา] Sea View Koh Chang - [ เกาะช้าง ]
28.08.2020 Trainees Accounting Department   
[2 อัตรา] The Emerald Cove Koh Chang - [ เกาะช้าง ]
28.08.2020 Trinees Kitchen Department   
[6 อัตรา] The Emerald Cove Koh Chang - [ เกาะช้าง ]
28.08.2020 Tranees Housekeeping   
[5 อัตรา] The Emerald Cove Koh Chang - [ เกาะช้าง ]
25.08.2020 Graphic Designer   
[1 อัตรา] KC Grande Resort & Spa - [ เกาะช้าง ]
25.08.2020 Human Resource Manager (ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล)   
[1 อัตรา] KC Grande Resort & Spa - [ เกาะช้าง ]
25.08.2020 IT Manager   
[1 อัตรา] KC Grande Resort & Spa - [ เกาะช้าง ]

1