×
×
×
×

งานโรงแรมเกาะช้าง

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
12.12.2019 Butcher - Koh Chang   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
12.12.2019 Assistant Housekeeping Manager - Koh Chang   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
12.12.2019 Assistant Front Office Manager - Koh Chang   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
12.12.2019 Cook Helper Cold Section - Koh Chang   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
12.12.2019 Cook Helper Thai Section - Koh Chang   
[2 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
12.12.2019 Chef de Partie PB Section - Koh Chang   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
12.12.2019 Restaurant Supervisor - Koh Chang   
[3 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
12.12.2019 Chef de Partie Thai Section - Koh Chang   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
12.12.2019 Room Maid - Koh Chang   
[2 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
12.12.2019 Restaurant Manager - Koh Chang   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
12.12.2019 Bar Supervisor - Koh Chang   
[2 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
12.12.2019 Personnel Supervisor - Koh Chang   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
12.12.2019 Guest Relation Officer (Night GRO) - Koh Chang   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
12.12.2019 Guest Relation Officer - Koh Chang   
[3 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
12.12.2019 Construction Store - Koh Chang   
[2 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
12.12.2019 IT Support - Koh Chang   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
12.12.2019 พนักงานล้างจาน - Koh Chang   
[4 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
12.12.2019 ช่างทั่วไป - Koh Chang   
[3 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
12.12.2019 Laundry - Koh Chang   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
12.12.2019 Assistant Spa Manager - Koh Chang   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
12.12.2019 Housekeeping Coordinator - Koh Chang   
[2 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
11.12.2019 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] KC Grande Resort & Spa - [ เกาะช้าง ]
11.12.2019 Restaurant Supervisor   
[1 อัตรา] KC Grande Resort & Spa - [ เกาะช้าง ]
11.12.2019 IT Manager   
[1 อัตรา] KC Grande Resort & Spa - [ เกาะช้าง ]
11.12.2019 Bartender (บาร์เทนเดอร์)   
[2 อัตรา] Sea View Resort & Spa - [ เกาะช้าง ]
09.12.2019 Housekeeping Supervisor   
[1 อัตรา] The Emerald Cove Koh Chang - [ เกาะช้าง ]
09.12.2019 F&B Baguet Supervisor   
[1 อัตรา] The Emerald Cove Koh Chang - [ เกาะช้าง ]
09.12.2019 Assistant Engineering Manager   
[1 อัตรา] The Emerald Cove Koh Chang - [ เกาะช้าง ]
09.12.2019 Assistant Housekeeping Manager   
[1 อัตรา] The Emerald Cove Koh Chang - [ เกาะช้าง ]
09.12.2019 General Technician   
[3 อัตรา] The Emerald Cove Koh Chang - [ เกาะช้าง ]

1 2 3 Next