×
×
×
×

งานโรงแรมเกาะช้าง

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
20.02.2019 Guest Service Agent   
[1 อัตรา] The Emerald Cove Koh Chang - [ เกาะช้าง ]
20.02.2019 Guest Service Agent - Chinese   
[1 อัตรา] The Emerald Cove Koh Chang - [ เกาะช้าง ]
19.02.2019 Gardener (คนสวน)   
[1 อัตรา] The Emerald Cove Koh Chang - [ เกาะช้าง ]
19.02.2019 ฺBellman-Driver   
[1 อัตรา] The Emerald Cove Koh Chang - [ เกาะช้าง ]
19.02.2019 Duty Manager   
[1 อัตรา] The Emerald Cove Koh Chang - [ เกาะช้าง ]
19.02.2019 Engineering Supervisor   
[1 อัตรา] The Emerald Cove Koh Chang - [ เกาะช้าง ]
18.02.2019 Reservation Supervisor   
[1 อัตรา] Sea View Resort & Spa - [ เกาะช้าง ]
18.02.2019 Restaurant Captain   
[1 อัตรา] Sea View Resort & Spa - [ เกาะช้าง ]
18.02.2019 Reservation Officer   
[2 อัตรา] Sea View Resort & Spa - [ เกาะช้าง ]
18.02.2019 Night Auditor   
[1 อัตรา] Sea View Resort & Spa - [ เกาะช้าง ]
18.02.2019 เจ้าหน้าที่บัญชี / Accountant...   
[2 อัตรา] Sea View Resort & Spa - [ เกาะช้าง ]
18.02.2019 BellBoy (พนักงานยกกระเป๋า)   
[2 อัตรา] Sea View Resort & Spa - [ เกาะช้าง ]
18.02.2019 Human Resource Officer (พนักงานบุคคล)   
[1 อัตรา] Sea View Resort & Spa - [ เกาะช้าง ]
18.02.2019 Chief Engineer (หัวหน้าแผนกช่าง)   
[1 อัตรา] Sea View Resort & Spa - [ เกาะช้าง ]
18.02.2019 พนักงานนวดสปา   
[1 อัตรา] Sea View Resort & Spa - [ เกาะช้าง ]
18.02.2019 Restaurant Supervisor   
[2 อัตรา] Sea View Resort & Spa - [ เกาะช้าง ]
18.02.2019 Graphic Designer   
[1 อัตรา] Sea View Resort & Spa - [ เกาะช้าง ]
16.02.2019 Cost Controller (Base at AWA Resort Koh Chang)   
[1 อัตรา] AWA RESORT / THE DEWA / RAMAYANA KOH CHANG - [ เกาะช้าง ]
14.02.2019 G.S.A Supervisor   
[1 อัตรา] KC Grande Resort & Spa - [ เกาะช้าง ]
06.02.2019 Accounting Manager   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
06.02.2019 Assistant Accounting Manager   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
06.02.2019 Purchasing Officer (พนักงานจัดซื้อ)   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
06.02.2019 Asset Officer   
[2 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
06.02.2019 Cost Controller Officer (เจ้าหน้าที่ควบคุมต้นทุน)   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
06.02.2019 General Store Officer   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
06.02.2019 Assistant Front Office Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับ)   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
06.02.2019 Guest Relation Officer (GRO)   
[2 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
06.02.2019 Assistant Food & Beverage Manager   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
06.02.2019 Restaurant Manager (ผู้จัดการห้องอาหาร)   
[2 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
06.02.2019 Restaurant Supervisor   
[2 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]

1 2 Next