×
×
×
×

งานโรงแรมเกาะช้าง

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
25.06.2019 Reservation Supervisor   
[1 อัตรา] Sea View Resort & Spa - [ เกาะช้าง ]
24.06.2019 European Cook (กุ๊กอาหารยุโรป)   
[1 อัตรา] Sea View Resort & Spa - [ เกาะช้าง ]
24.06.2019 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[2 อัตรา] Sea View Resort & Spa - [ เกาะช้าง ]
24.06.2019 Laundry Manager (ผู้จัดการแผนกซักรีด)   
[1 อัตรา] Sea View Resort & Spa - [ เกาะช้าง ]
21.06.2019 Executive Chef   
[1 อัตรา] Sea View Resort & Spa - [ เกาะช้าง ]
21.06.2019 Security Supervisor   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
21.06.2019 Assistant Food & Beverage Manager   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
21.06.2019 Receiving Officer   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
21.06.2019 Construction Store Officer   
[2 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
21.06.2019 Accounting Manager   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
21.06.2019 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย...   
[4 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
21.06.2019 Personnel Supervisor   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
21.06.2019 Income Officer   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
21.06.2019 Restaurant Manager (ผู้จัดการห้องอาหาร)   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
21.06.2019 Restaurant Supervisor   
[2 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
21.06.2019 Bar Supervisor   
[2 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
21.06.2019 Bus Attendant   
[9 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
21.06.2019 Kitchen Administrator   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
21.06.2019 Chef de partie PB   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
21.06.2019 Chef de Partie "Cold Section"   
[2 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
21.06.2019 Guest Relation Supervisor   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
21.06.2019 Assistant Housekeeping Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
21.06.2019 IT Support [พนักงาน IT]   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
21.06.2019 Electrical Supervisor   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
21.06.2019 Electrician   
[2 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
21.06.2019 Environment Supervisor   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
20.06.2019 Security Staff (พนักงานรักษาความปลอดภัย)   
[2 อัตรา] Sea View Resort & Spa - [ เกาะช้าง ]
17.06.2019 Therapist (พนักงานนวด)   
[2 อัตรา] KC Grande Resort & Spa - [ เกาะช้าง ]
16.06.2019 แม่บ้าน   
[1 อัตรา] Nest Sense Resort - [ เกาะช้าง ]
16.06.2019 Restaurant Supervisor   
[1 อัตรา] Nest Sense Resort - [ เกาะช้าง ]

1 2 Next