×
×
×
×

งานโรงแรมเกาะช้าง

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
15.12.2018 Secretary to GM   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
15.12.2018 IT Officer (พนักงาน IT)   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
15.12.2018 Assistant Front Office Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับ)   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
15.12.2018 Guest Relation Officer (GRO)   
[2 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
15.12.2018 Bellboy & Driver   
[3 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
15.12.2018 Assistant Food & Beverage Manager   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
15.12.2018 Restaurant Manager (ผู้จัดการห้องอาหาร)   
[2 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
15.12.2018 FB Administration   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
15.12.2018 Restaurant Supervisor   
[2 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
15.12.2018 Bar Supervisor   
[2 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
15.12.2018 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[5 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
15.12.2018 Bus Attendant   
[9 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
15.12.2018 Sous Chef   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
15.12.2018 Chef de Partie "Hot Section"   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
15.12.2018 Chef de Partie "Cold Section"   
[2 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
15.12.2018 Commis "Thai Section"   
[3 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
15.12.2018 Commis "Hot Section"   
[3 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
15.12.2018 Commis "P&B Section"   
[5 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
15.12.2018 Butcher   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
15.12.2018 Steward   
[4 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
15.12.2018 Accounting Manager   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
15.12.2018 Assistant Accounting Manager   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
15.12.2018 Account Payable   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
15.12.2018 Store & Receiving   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
15.12.2018 Cost Controller Officer (เจ้าหน้าที่ควบคุมต้นทุน)   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
15.12.2018 Income & AR   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
15.12.2018 Asset   
[2 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
15.12.2018 Assistant Spa Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการสปา)   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
15.12.2018 Spa Therapist   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
15.12.2018 Assistant Housekeeping Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]

1 2 3 Next