×
×
×
×

งานโรงแรมเกาะช้าง

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
25.05.2019 Gardener (คนสวน)   
[1 อัตรา] The Emerald Cove Koh Chang - [ เกาะช้าง ]
25.05.2019 General Technician   
[1 อัตรา] The Emerald Cove Koh Chang - [ เกาะช้าง ]
25.05.2019 General Technician   
[2 อัตรา] The Emerald Cove Koh Chang - [ เกาะช้าง ]
25.05.2019 Guest Service Supervisor   
[1 อัตรา] The Emerald Cove Koh Chang - [ เกาะช้าง ]
24.05.2019 Human Resource Manager (ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล)   
[1 อัตรา] KC Grande Resort & Spa - [ เกาะช้าง ]
22.05.2019 Guest Service Agent   
[2 อัตรา] The Emerald Cove Koh Chang - [ เกาะช้าง ]
22.05.2019 Engineering Supervisor   
[1 อัตรา] The Emerald Cove Koh Chang - [ เกาะช้าง ]
22.05.2019 Chief Steward   
[1 อัตรา] KC Grande Resort & Spa - [ เกาะช้าง ]
22.05.2019 Accounting Manager   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
22.05.2019 Account Payable Officer   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
22.05.2019 Receiving Officer   
[2 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
22.05.2019 Asset Officer   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
22.05.2019 Construction Store Officer   
[2 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
22.05.2019 Personal Supervisor   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
22.05.2019 Security Supervisor   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
22.05.2019 Security Guard   
[4 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
22.05.2019 Restaurant Manager (ผู้จัดการห้องอาหาร)   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
22.05.2019 Restaurant Supervisor   
[2 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
22.05.2019 Bar Supervisor   
[2 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
22.05.2019 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[5 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
22.05.2019 Bus Attendant   
[9 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
22.05.2019 Kitchen Administrator   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
22.05.2019 Chef de partie PB   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
22.05.2019 Chef de Partie "Cold Section"   
[2 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
22.05.2019 Butcher   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
22.05.2019 Canteen Cook   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
22.05.2019 Assistant Housekeeping Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
22.05.2019 Laundry   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
22.05.2019 Assistant Spa Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการสปา)   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
22.05.2019 Therapist (พนักงานนวด)   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]

1 2 3 Next