×
×
×
×

งานโรงแรมเกาะช้าง

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
12.08.2020 หัวหน้าช่างซ่อมบำรุงเรือ ท่าเรือเฟอรี่อ่าวธรรมชาติ...   
[1 อัตรา] Sea View Koh Chang - [ เกาะช้าง ]
12.08.2020 ผู้จัดการท่าเรือแผนกปฏิบัติการ ท่าเรือเฟอรี่อ่าวธรรมชาติ...   
[1 อัตรา] Sea View Koh Chang - [ เกาะช้าง ]
11.08.2020 Bartender (บาร์เทนเดอร์)   
[1 อัตรา] Sea View Koh Chang - [ เกาะช้าง ]
11.08.2020 Mechanical Supervisor   
[1 อัตรา] Grand view Group Resort - [ เกาะช้าง ]
03.08.2020 Restaurant Supervisor   
[2 อัตรา] Sea View Koh Chang - [ เกาะช้าง ]
31.07.2020 Housekeeping Supervisor   
[1 อัตรา] Sea View Koh Chang - [ เกาะช้าง ]
08.07.2020 Executive Housekeeper [ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน] Base on AWA ...   
[1 อัตรา] AWA RESORT / THE DEWA / RAMAYANA KOH CHANG - [ เกาะช้าง ]
05.06.2020 IT Manager   
[1 อัตรา] KC Grande Resort & Spa - [ เกาะช้าง ]
05.06.2020 Human Resource Manager (ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล)   
[1 อัตรา] KC Grande Resort & Spa - [ เกาะช้าง ]

1