×
×
×
×

งานโรงแรมเกาะช้าง

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
20.04.2019 Guest Relation Officer (GRO)   
[2 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
20.04.2019 Assistant Personal Manager   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
20.04.2019 Security Guard   
[3 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
20.04.2019 Accounting Manager   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
20.04.2019 General Store Officer   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
20.04.2019 Accounting Driver   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
20.04.2019 Purchasing Officer (พนักงานจัดซื้อ)   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
20.04.2019 Night Auditor   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
20.04.2019 Account Payable   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
20.04.2019 Receiving   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
20.04.2019 Asset Officer   
[2 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
20.04.2019 Driver (พนักงานขับรถ)   
[3 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
20.04.2019 Speedboat Crew   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
20.04.2019 Assistant Food & Beverage Manager   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
20.04.2019 Restaurant Manager (ผู้จัดการห้องอาหาร)   
[2 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
20.04.2019 Restaurant Supervisor   
[2 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
20.04.2019 Bar Supervisor   
[2 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
20.04.2019 FB Administration   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
20.04.2019 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[5 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
20.04.2019 Bus Attendant   
[9 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
20.04.2019 Chef de Partie "Cold Section"   
[2 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
20.04.2019 Kitchen Administration   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
20.04.2019 Commis "Cold Section"   
[5 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
20.04.2019 Commis "Thai Section"   
[3 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
20.04.2019 Commis "Hot Section"   
[3 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
20.04.2019 Butcher   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
20.04.2019 Assistant Housekeeping Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
20.04.2019 Assistant Spa Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการสปา)   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
20.04.2019 IT Support   
[2 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
20.04.2019 Environment Supervisor   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]

1 2 3 Next