×
×
×
×

งานโรงแรมเกาะช้าง

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
12.11.2018 Secretary to GM   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
12.11.2018 พนักงานรักษาความปลอดภัย...   
[4 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
12.11.2018 Fitness Trainer (ฟิตเนสเทรนเนอร์)   
[2 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
12.11.2018 Landscape Supervisor   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
12.11.2018 คนสวน   
[2 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
12.11.2018 General Mechanics (ช่างทั่วไป)   
[2 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
12.11.2018 Assistant Spa Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการสปา)   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
12.11.2018 Spa Therapist   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
12.11.2018 Laundry   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
12.11.2018 HK Administration   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
12.11.2018 Room Maid   
[4 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
12.11.2018 Sous Chef   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
12.11.2018 MK Administration   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
12.11.2018 Chef de Partie "Thai Section"   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
12.11.2018 Chef de Partie "Hot Section"   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
12.11.2018 Chef de Partie "Cold Section"   
[2 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
12.11.2018 Chef de Partie "P&B Section"   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
12.11.2018 Commis "Thai Section"   
[3 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
12.11.2018 Commis "Hot Section"   
[3 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
12.11.2018 Commis "P&B Section"   
[5 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
12.11.2018 Butcher   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
12.11.2018 Steward Supervisor   
[2 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
12.11.2018 Steward   
[4 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
12.11.2018 Assistant Food & Beverage Manager   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
12.11.2018 Restaurant Manager (ผู้จัดการห้องอาหาร)   
[2 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
12.11.2018 Restaurant Supervisor   
[2 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
12.11.2018 Bartender (บาร์เทนเดอร์)   
[4 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
12.11.2018 Bar Supervisor   
[2 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
12.11.2018 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[5 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
12.11.2018 Bus Attendant   
[9 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]

1 2 3 Next