×
×
×
×

งานโรงแรมเกาะช้าง

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
20.01.2019 Night Auditor   
[1 อัตรา] Sea View Resort & Spa - [ เกาะช้าง ]
20.01.2019 เจ้าหน้าที่บัญชี / Accountant...   
[2 อัตรา] Sea View Resort & Spa - [ เกาะช้าง ]
20.01.2019 BellBoy (พนักงานยกกระเป๋า)   
[2 อัตรา] Sea View Resort & Spa - [ เกาะช้าง ]
20.01.2019 Human Resource Officer (พนักงานบุคคล)   
[1 อัตรา] Sea View Resort & Spa - [ เกาะช้าง ]
20.01.2019 Chief Engineer (หัวหน้าแผนกช่าง)   
[1 อัตรา] Sea View Resort & Spa - [ เกาะช้าง ]
20.01.2019 Driver (พนักงานขับรถ)   
[2 อัตรา] Sea View Resort & Spa - [ เกาะช้าง ]
20.01.2019 Therapist (พนักงานนวด)   
[1 อัตรา] Sea View Resort & Spa - [ เกาะช้าง ]
20.01.2019 Restaurant Supervisor   
[2 อัตรา] Sea View Resort & Spa - [ เกาะช้าง ]
16.01.2019 Commis I (Western Kitchen)   
[2 อัตรา] The Emerald Cove Koh Chang - [ เกาะช้าง ]
16.01.2019 Therapist   
[1 อัตรา] The Emerald Cove Koh Chang - [ เกาะช้าง ]
16.01.2019 Bakery/Bread Chef de Partie   
[1 อัตรา] The Emerald Cove Koh Chang - [ เกาะช้าง ]
15.01.2019 Sales Coordinator [ผู้ประสานงานฝ่ายขาย]...   
[1 อัตรา] The Emerald Cove Koh Chang - [ เกาะช้าง ]
15.01.2019 Guest Service Agent   
[1 อัตรา] The Emerald Cove Koh Chang - [ เกาะช้าง ]
15.01.2019 Bartender (บาร์เทนเดอร์)   
[1 อัตรา] The Emerald Cove Koh Chang - [ เกาะช้าง ]
15.01.2019 FB Attendant [พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม]...   
[2 อัตรา] The Emerald Cove Koh Chang - [ เกาะช้าง ]
14.01.2019 Accounting Manager   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
14.01.2019 Assistant Accounting Manager   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
14.01.2019 Account Payable   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
14.01.2019 Night Auditor   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
14.01.2019 Asset   
[2 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
14.01.2019 Cost Controller Officer (เจ้าหน้าที่ควบคุมต้นทุน)   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
14.01.2019 Store & Receiving   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
14.01.2019 Assistant Front Office Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับ)   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
14.01.2019 Guest Relation Officer (GRO)   
[2 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
14.01.2019 Bellboy   
[3 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
14.01.2019 Assistant Food & Beverage Manager   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
14.01.2019 Restaurant Manager (ผู้จัดการห้องอาหาร)   
[2 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
14.01.2019 Restaurant Supervisor   
[2 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
14.01.2019 Bar Supervisor   
[2 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
14.01.2019 FB Administration   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]

1 2 3 Next