×
×
×
×

งานโรงแรมเกาะช้าง

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
19.05.2019 Management Administration   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
18.05.2019 Restaurant Supervisor   
[2 อัตรา] Sea View Resort & Spa - [ เกาะช้าง ]
17.05.2019 Accounting Manager   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
17.05.2019 Account Payable Officer   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
17.05.2019 Receiving Officer   
[2 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
17.05.2019 Asset Officer   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
17.05.2019 Construction Store Officer   
[2 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
17.05.2019 Restaurant Cashier (แคชเชียร์ห้องอาหาร)   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
17.05.2019 Assistant Personnel Manager   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
17.05.2019 Personal Officer (พนักงานฝ่ายบุคคล)   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
17.05.2019 Security Supervisor   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
17.05.2019 Security Guard   
[4 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
17.05.2019 Guest Relation Supervisor   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
17.05.2019 Guest Relation Officer (GRO)   
[2 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
17.05.2019 Assistant Food & Beverage Manager   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
17.05.2019 Restaurant Manager (ผู้จัดการห้องอาหาร)   
[2 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
17.05.2019 Restaurant Supervisor   
[2 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
17.05.2019 Bar Supervisor   
[2 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
17.05.2019 FB Administrator   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
17.05.2019 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[5 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
17.05.2019 Bus Attendant   
[9 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
17.05.2019 Kitchen Administrator   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
17.05.2019 Chef de partie PB   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
17.05.2019 Butcher   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
17.05.2019 Commis "Hot Section"   
[3 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
17.05.2019 Chef de Partie "Cold Section"   
[2 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
17.05.2019 Commis "Cold Section"   
[5 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
17.05.2019 Canteen Cook   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
17.05.2019 Assistant Housekeeping Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
17.05.2019 Room Maid   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]

1 2 3 Next