×
×
×
×

งานโรงแรมเกาะกูด

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
26.05.2017 Steward (พนักงานล้างจาน)   
[3 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
26.05.2017 Front Office Manager (ผู้จัดการแผนกต้อนรับ)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
26.05.2017 Bartender (บาร์เทนเดอร์)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
26.05.2017 Geust Service Agent   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
26.05.2017 Head Butler   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
26.05.2017 Butler   
[2 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
26.05.2017 Activity Supervisor   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
26.05.2017 Chief Engineer (หัวหน้าแผนกช่าง)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
26.05.2017 Spa Manager (ผู้จัดการสปา)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
26.05.2017 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[1 อัตรา] Koh Kood Paradise Beach - [ เกาะกูด ]
26.05.2017 Reservation Supervisor   
[1 อัตรา] Koh Kood Paradise Beach - [ เกาะกูด ]
26.05.2017 Security Staff (พนักงานรักษาความปลอดภัย)   
[1 อัตรา] Koh Kood Paradise Beach - [ เกาะกูด ]
26.05.2017 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
[1 อัตรา] Koh Kood Paradise Beach - [ เกาะกูด ]
22.05.2017 Bartender (บาร์เทนเดอร์)   
[1 อัตรา] Koh Kood Paradise Beach - [ เกาะกูด ]
08.05.2017 Restaurant Supervisor   
[1 อัตรา] Koh Kood Paradise Beach - [ เกาะกูด ]
08.05.2017 Banquet Supervisor   
[1 อัตรา] Koh Kood Paradise Beach - [ เกาะกูด ]
08.05.2017 Thai Commis   
[1 อัตรา] Koh Kood Paradise Beach - [ เกาะกูด ]

1