×
×
×
×

งานโรงแรมเกาะกูด

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
22.03.2019 AP/GCR   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
22.03.2019 Therapist (พนักงานนวด)   
[5 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
22.03.2019 Bartender (บาร์เทนเดอร์)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
22.03.2019 Maintenance Supervisor   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
22.03.2019 Butler   
[2 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
22.03.2019 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
22.03.2019 Beach Boy & Pool Attendant   
[5 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
22.03.2019 Night Supervisor   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
22.03.2019 Bar Supervisor   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
22.03.2019 Barista   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
22.03.2019 Chief Engineer (หัวหน้าแผนกช่าง)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
22.03.2019 General Manager (ผู้จัดการทั่วไป)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
22.03.2019 Technician (ช่างเทคนิค)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
22.03.2019 FB Service Attendant   
[หลายอัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
22.03.2019 Villa Supervisor   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
22.03.2019 Driver (พนักงานขับรถ)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
21.03.2019 General Cashier & Account Payable Supervisor (Thai) /...   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
21.03.2019 Assistant Chief Steward/ ผู้ช่วยผู้จัดการพนักงานล้างจาน...   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
21.03.2019 Income & Account Receivable Supervisor (หัวหน้างานราย...   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
21.03.2019 Purchasing Manager (Thai) /ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ (คนไทย)...   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
21.03.2019 Restaurant Supervisor (Thai) / หัวหน้างานห้องอาหาร (คนไทย...   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
18.03.2019 Assistant Food&Beverage Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก...   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
18.03.2019 Assistant Restaurant Manager / [ผู้ช่วยผู้จัดการห้องอาหาร...   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
18.03.2019 Pastry Chef de partie (Thai) / หัวหน้างานครัวเบเกอรี่ (คน...   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
12.03.2019 Waitress and Waiter (พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม)...   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]

1