×
×
×
×

งานโรงแรมเกาะกูด

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
27.01.2020 Director of Sales & Marketing   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
27.01.2020 Resort Manager   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
27.01.2020 Technician (ช่างเทคนิค)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
27.01.2020 Bartender (บาร์เทนเดอร์)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
27.01.2020 Assistant Executive Housekeeper (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
27.01.2020 Chief Engineer (หัวหน้าแผนกช่าง)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
27.01.2020 Villa Supervisor   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
27.01.2020 Gardener Supervisor   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
27.01.2020 Bar Supervisor   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
27.01.2020 FB Service Attendant   
[หลายอัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
26.01.2020 Chief Gardener (หัวหน้าคนสวน)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
26.01.2020 Food and Beverage Manager (ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
26.01.2020 Food & Beverage Director   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
22.01.2020 Telephone Operator (Thai) / เจ้าหน้าที่บริการแขกทางโทรศัพ...   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
22.01.2020 Junior Wine Cellar Master / ผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์ฝึกหัด...   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
22.01.2020 Waitress and Waiter (พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม)...   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
22.01.2020 Bartender (Thai) / พนักงานผสมเครื่องดื่ม (คนไทย)...   
[2 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
22.01.2020 Human Resources Supervisor (Thai) / หัวหน้างานฝ่ายทรัพยาก...   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
22.01.2020 Mr./Ms. Friday - English/Chinese/Russian Speaking ผู้ช่วย...   
[3 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
22.01.2020 General Cashier & Account Payable Supervisor (Thai) /...   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
22.01.2020 Demi Chef De Partie (Thai Kitchen)   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
22.01.2020 Den Attendant / เจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก ...   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
22.01.2020 Secretary to General Manager [เลขาผู้จัดการโรงแรม]...   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
22.01.2020 Restaurant Manager (ผู้จัดการห้องอาหาร)   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
22.01.2020 Laundry Supervisor   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
02.01.2020 Laundry Attendant ( Casual )   
[3 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
02.01.2020 Assistant Human Resource Manager   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]

1