×
×
×
×

งานโรงแรมเกาะกูด

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
17.09.2019 Technician (ช่างเทคนิค)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
17.09.2019 Bartender (บาร์เทนเดอร์)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
17.09.2019 Gardener Supervisor   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
17.09.2019 FB Service Attendant   
[หลายอัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
17.09.2019 Telephone Operator (Thai) / เจ้าหน้าที่บริการแขกทางโทรศัพ...   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
17.09.2019 Human Resources Supervisor (Thai) / หัวหน้างานฝ่ายทรัพยาก...   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
16.09.2019 Assistant Executive Housekeeper (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
23.08.2019 Assistant Villa Operations Manager (Expat/Thai) / ผู้ช่วย...   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
23.08.2019 Assistant Food&Beverage Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก...   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
23.08.2019 Assistant Restaurant Manager / [ผู้ช่วยผู้จัดการห้องอาหาร...   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]

1