×
×
×
×

งานโรงแรมเกาะกูด

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
21.11.2019 Food and Beverage Manager (ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
21.11.2019 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
21.11.2019 Guest Service Supervisor   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
21.11.2019 Butler   
[2 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
21.11.2019 Chief Gardener (หัวหน้าคนสวน)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
21.11.2019 Laundry Supervisor   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
21.11.2019 Chef De Partie (ครัวยุโรป)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
21.11.2019 Resort Manager   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
21.11.2019 Villa Supervisor   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
21.11.2019 Chief Accountant   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
21.11.2019 FB Service Attendant   
[หลายอัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
21.11.2019 Gardener Supervisor   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
21.11.2019 Bartender (บาร์เทนเดอร์)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
21.11.2019 Technician (ช่างเทคนิค)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
21.11.2019 Assistant Executive Housekeeper (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
18.11.2019 Communications Coordinator (English teacher) (Thai) / ผู้...   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
18.11.2019 Bartender (Thai) / พนักงานผสมเครื่องดื่ม (คนไทย)...   
[2 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
18.11.2019 Den Attendant / เจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก ...   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
18.11.2019 Waitress and Waiter (พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม)...   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
18.11.2019 Mr./Ms. Friday - English/Chinese/Russian Speaking ผู้ช่วย...   
[3 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
18.11.2019 Restaurant Supervisor (Thai) / หัวหน้างานห้องอาหาร (คนไทย...   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
18.11.2019 Housekeeping Supervisor / หัวหน้างานแม่บ้าน...   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
18.11.2019 Human Resources Supervisor (Thai) / หัวหน้างานฝ่ายทรัพยาก...   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
18.11.2019 Assistant Restaurant Manager / [ผู้ช่วยผู้จัดการห้องอาหาร...   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
18.11.2019 Telephone Operator (Thai) / เจ้าหน้าที่บริการแขกทางโทรศัพ...   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
18.11.2019 General Cashier & Account Payable Supervisor (Thai) /...   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
18.11.2019 Junior Wine Cellar Master / ผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์ฝึกหัด...   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
18.11.2019 Cost Controller [เจ้าหน้าที่ควบคุมต้นทุน]...   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
18.11.2019 Restaurant Manager (ผู้จัดการห้องอาหาร)   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
18.11.2019 Demi Chef De Partie (Thai Kitchen)   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]

1