×
×
×
×

งานโรงแรมเกาะกูด

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
16.07.2019 Human Resource Officer/[พนักงานฝ่ายบุคคล]...   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
16.07.2019 Housekeeping Supervisor / หัวหน้างานแม่บ้าน...   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
16.07.2019 Bartender (บาร์เทนเดอร์)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
16.07.2019 Butler   
[2 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
16.07.2019 FB Service Attendant   
[หลายอัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
16.07.2019 Spa Manager (ผู้จัดการสปา)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
16.07.2019 Gardener Supervisor   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
16.07.2019 Assistant Executive Housekeeper (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
16.07.2019 Driver (พนักงานขับรถ)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
16.07.2019 Technician (ช่างเทคนิค)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
16.07.2019 Trainee   
[หลายอัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
16.07.2019 Executive Housekeeper   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
16.07.2019 Chief Engineer (หัวหน้าแผนกช่าง)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
15.07.2019 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
12.07.2019 Mr./Ms. Friday - English/Chinese/Russian Speaking ผู้ช่วย...   
[3 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
08.07.2019 Telephone Operator Supervisor [หัวหน้างานพนักงานรับโทรศัพ...   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
08.07.2019 Assistant Villa Operations Manager (Expat/Thai) / ผู้ช่วย...   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
08.07.2019 Restaurant Supervisor (Thai) / หัวหน้างานห้องอาหาร (คนไทย...   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
08.07.2019 General Cashier & Account Payable Supervisor (Thai) /...   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
08.07.2019 Assistant Food&Beverage Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก...   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
08.07.2019 Telephone Operator (Thai) / เจ้าหน้าที่บริการแขกทางโทรศัพ...   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
08.07.2019 Assistant Restaurant Manager / [ผู้ช่วยผู้จัดการห้องอาหาร...   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
08.07.2019 Learning & Development Manager (Thai/Expat) / ผู้จัดก...   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]

1