×
×
×
×

งานโรงแรมเกาะกูด

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
23.06.2018 Driver (พนักงานขับรถ)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
23.06.2018 Cost Controller Supervisor   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
23.06.2018 Chief Gardener (หัวหน้าคนสวน)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
23.06.2018 Guest Service Supervisor   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
23.06.2018 Chief Account   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
23.06.2018 Front Office Manager (ผู้จัดการแผนกต้อนรับ)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
23.06.2018 Executive Chef   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
23.06.2018 Chief Engineer (หัวหน้าแผนกช่าง)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
23.06.2018 Executive Housekeeper   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
23.06.2018 General Manager (ผู้จัดการทั่วไป)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
23.06.2018 Therapist (พนักงานนวด)   
[5 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
23.06.2018 Bartender (บาร์เทนเดอร์)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
23.06.2018 Bar Supervisor   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
23.06.2018 Villa Supervisor   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
23.06.2018 FB Service Attendant   
[หลายอัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
23.06.2018 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
23.06.2018 Butler   
[2 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]

1