×
×
×
×

งานโรงแรมเกาะกูด

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
16.10.2018 Trainee   
[หลายอัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
16.10.2018 FB Service Attendant   
[หลายอัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
16.10.2018 Chef De Partie (ครัวยุโรป)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
16.10.2018 Guest Service Supervisor   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
16.10.2018 Therapist (พนักงานนวด)   
[5 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
16.10.2018 Butler   
[2 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
16.10.2018 Villa Supervisor   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
16.10.2018 Bartender (บาร์เทนเดอร์)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
16.10.2018 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
16.10.2018 Bar Supervisor   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
16.10.2018 Head Butler   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
16.10.2018 Beach Boy & Pool Attendant   
[5 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
16.10.2018 Barista   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
16.10.2018 Front Office Manager (ผู้จัดการแผนกต้อนรับ)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
16.10.2018 General Manager (ผู้จัดการทั่วไป)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
16.10.2018 Activity Supervisor   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
16.10.2018 Laundry Supervisor   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
16.10.2018 Cost Controller Supervisor   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
16.10.2018 Chief Gardener (หัวหน้าคนสวน)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
16.10.2018 Chief Account   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
16.10.2018 Chief Engineer (หัวหน้าแผนกช่าง)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
04.10.2018 Receiving Officer (Thai) / เจ้าหน้าที่ตรวจรับสินค้า (คนไท...   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
02.10.2018 In Villa Dining Waiter (Thai) / พนักงานบริการอาหารและเครื...   
[2 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
02.10.2018 Assistant Fire Safety & Security Manager (Thai) / ผู้...   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
02.10.2018 Bartender (Thai) / พนักงานผสมเครื่องดื่ม (คนไทย)...   
[2 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
02.10.2018 Telephone Operator (Thai) / เจ้าหน้าที่บริการแขกทางโทรศัพ...   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
02.10.2018 Human Resources Supervisor (Thai) / หัวหน้างานฝ่ายทรัพยาก...   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
25.09.2018 Mr./Ms. Friday - English/Chinese/Russian Speaking ผู้ช่วย...   
[3 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
25.09.2018 Den [Kids Club] Supervisor (Thai) / หัวหน้างานดูสโมสรเด็ก...   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
25.09.2018 Restaurant Supervisor (Thai) / หัวหน้างานห้องอาหาร (คนไทย...   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]

1 2 Next