×
×
×
×

งานโรงแรมเกาะกูด

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
18.08.2018 Driver (พนักงานขับรถ)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
18.08.2018 Cost Controller Supervisor   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
18.08.2018 Therapist (พนักงานนวด)   
[5 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
18.08.2018 Chief Gardener (หัวหน้าคนสวน)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
18.08.2018 Guest Service Supervisor   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
18.08.2018 Chief Account   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
18.08.2018 Front Office Manager (ผู้จัดการแผนกต้อนรับ)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
18.08.2018 Chief Engineer (หัวหน้าแผนกช่าง)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
18.08.2018 Executive Housekeeper   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
18.08.2018 General Manager (ผู้จัดการทั่วไป)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
18.08.2018 Butler   
[2 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
18.08.2018 Villa Supervisor   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
18.08.2018 Bartender (บาร์เทนเดอร์)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
18.08.2018 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
18.08.2018 FB Service Attendant   
[หลายอัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
18.08.2018 Bar Supervisor   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
18.08.2018 Head Butler   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
06.08.2018 Receiving Officer (Thai) / เจ้าหน้าที่ตรวจรับสินค้า (คนไท...   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
06.08.2018 Store & Receiving Supervisor (Thai) / หัวหน้างานจัดเก...   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
06.08.2018 Sommelier (Expat/Thai) / ผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์ (ต่างชาติ/ค...   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
06.08.2018 Assistant Fire Safety & Security Manager (Thai) / ผู้...   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
06.08.2018 Den [Kids Club] Supervisor (Thai) / หัวหน้างานดูสโมสรเด็ก...   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
06.08.2018 In Villa Dining Waiter (Thai) / พนักงานบริการอาหารและเครื...   
[2 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
06.08.2018 General Cashier & Account Payable Supervisor(Thai) / ...   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
06.08.2018 Restaurant Supervisor (Thai) / หัวหน้างานห้องอาหาร (คนไทย...   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
06.08.2018 Mr./Ms. Friday - English/Chinese Speaking ผู้ช่วยส่วนตัวแ...   
[2 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]

1