×
×
×
×

งานโรงแรมเกาะเสม็ด

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
15.02.2019 Sous Chef (Ao Prao Resort) Italian   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
14.02.2019 Assistant Restaurant Manager (Ao Prao Resort)   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
13.02.2019 Food and Beverage Admin (Ao Prao Resort)   
[2 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
13.02.2019 Chef de Parties (Italian Kitchen) Ao Prao Resort   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
13.02.2019 Commis II,III (Cold Kitchen) Ao Prao Resort   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
13.02.2019 Technician (Ao Prao Resort)   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
09.02.2019 Assistant Restaurant Manager (ทรายแก้ว บีช รีสอร์ท)...   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
08.02.2019 Room Attendant (ทรายแก้ว บีช รีสอร์ท)...   
[2 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
06.02.2019 Assistant Beverage Manager (ทรายแก้ว บีช รีสอร์ท)...   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
06.02.2019 Guest Service Agent (ทรายแก้ว บีช รีสอร์ท)...   
[2 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
06.02.2019 Assistant F&B Manager (ทรายแก้ว บีช รีสอร์ท)...   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
06.02.2019 Guest Service Agent Supervisor (ทรายแก้ว บีช รีสอร์ท)...   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]

1