×
×
×
×

งานโรงแรมเกาะเสม็ด

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
18.10.2017 Restaurant Manager (ผู้จัดการห้องอาหาร)   
[1 อัตรา] Samed Villa Resort - [ เกาะเสม็ด ]
16.10.2017 Guest Service Agent (ทรายแก้ว บีช รีสอร์ท)...   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
16.10.2017 Guest Service Agent Supervisor (ทรายแก้ว บีช รีสอร์ท)...   
[2 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
16.10.2017 Steward (ทรายแก้ว บีช รีสอร์ท)...   
[2 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
16.10.2017 Assistant Restaurant Manager (ทรายแก้ว บีช รีสอร์ท)...   
[2 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
16.10.2017 Assistant F&B Manager (ทรายแก้ว บีช รีสอร์ท)...   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
16.10.2017 Night Manager (ทรายแก้ว บีช รีสอร์ท)...   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
11.10.2017 Guest Service Agent (PARADEE)   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
11.10.2017 Housekeeping Supervisor (PARADEE)   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
11.10.2017 Sous Chef   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
11.10.2017 Public Area Supervisor [หัวหน้าแม่บ้านพื้นที่ทั่วไป] PARA...   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
11.10.2017 Restaurant Manager [ผู้จัดการห้องอาหาร] PARADEE...   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
11.10.2017 Chief Steward (PARADEE)   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
11.10.2017 Assistant Housekeeping Manager [ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแม่บ้...   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
11.10.2017 Waiter/Waitress (Ao Prao Resort)   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
11.10.2017 Chief Steward (Ao Prao Resort)   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
11.10.2017 Sous Chef (Ao Prao Resort)   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
11.10.2017 Assistant Restaurant Manager (Ao Prao Resort)   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
07.10.2017 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]

1