×
×
×
×

งานโรงแรมเกาะเสม็ด

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
16.09.2019 Guest Service Agent (Ao Prao Resort)   
[2 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
14.09.2019 Assistant Front Office Manager (ทรายแก้ว บีช รีสอร์ท)...   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
13.09.2019 Bartender [บาร์เทนเดอร์] Ao Prao Resort...   
[2 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
12.09.2019 Guest Service Agent (GSA)(ทรายแก้ว บีช รีสอร์ท)...   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
11.09.2019 supervisor engineer   
[1 อัตรา] Grand view Group Resort - [ เกาะเสม็ด ]
11.09.2019 Resident Manager   
[1 อัตรา] Grand view Group Resort - [ เกาะเสม็ด ]
02.09.2019 Commis I   
[2 อัตรา] Samed Villa Resort - [ เกาะเสม็ด ]
24.08.2019 Guest Service Agent Supervisor (ทรายแก้ว บีช รีสอร์ท)...   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
24.08.2019 Assistant Restaurant Manager (ทรายแก้ว บีช รีสอร์ท)...   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
23.08.2019 หัวหน้าครัว   
[1 อัตรา] Samed Villa Resort - [ เกาะเสม็ด ]
20.08.2019 Assistant F&B Manager (ทรายแก้ว บีช รีสอร์ท)...   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]

1