×
×
×
×

งานโรงแรมเกาะเสม็ด

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
21.11.2019 Guest Service Agent (GSA)(ทรายแก้ว บีช รีสอร์ท)...   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
19.11.2019 Assistant Chief Engineer (ผู้ช่วยหัวหน้าช่าง) Ao Prao Res...   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
18.11.2019 หัวหน้าครัว   
[1 อัตรา] Samed Villa Resort - [ เกาะเสม็ด ]
15.11.2019 Assistant Front Office Manager [ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนร...   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
15.11.2019 Assistant Housekeeping Manager [ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแม่บ้...   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
15.11.2019 Bartender [บาร์เทนเดอร์] Ao Prao Resort...   
[2 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
15.11.2019 Spa Receptionist (Ao Prao Resort)   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
15.11.2019 Housekeeping Supervisor   
[2 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
15.11.2019 Guest Service Agent (GSA)   
[2 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
13.11.2019 พนักงานเสิร์ฟ   
[1 อัตรา] Samed Villa Resort - [ เกาะเสม็ด ]
11.11.2019 Assistant Front Office Manager (ทรายแก้ว บีช รีสอร์ท)...   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
06.11.2019 Driver (พนักงานขับรถ)   
[1 อัตรา] Grand view Group Resort - [ เกาะเสม็ด ]
06.11.2019 Reservation Officer   
[1 อัตรา] Grand view Group Resort - [ เกาะเสม็ด ]
06.11.2019 Guest Relation Officer   
[1 อัตรา] Grand view Group Resort - [ เกาะเสม็ด ]
06.11.2019 Resident Manager   
[1 อัตรา] Grand view Group Resort - [ เกาะเสม็ด ]

1