×
×
×
×

งานโรงแรมเกาะเสม็ด

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
20.02.2017 Guest Service Agent (PARADEE)   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
18.02.2017 Staff Cafeteria Supervisor (PARADEE)   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
18.02.2017 Housekeeping Supervisor (PARADEE)   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
18.02.2017 Assistant Chief Engineer (Ao Prao Resort)   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
18.02.2017 Technician (Ao Prao Resort)   
[2 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
18.02.2017 Receiving & Store (Ao Parao Resort)   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
18.02.2017 Executive Chef (Ao Prao Resort)   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
18.02.2017 Chief Steward (Ao Prao Resort)   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
18.02.2017 Chef De Partie (Ao Prao Resort)   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
18.02.2017 Cook (Ao Prao Resort)   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
18.02.2017 Bartender (Ao Prao Resort)   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
18.02.2017 Waiter/Waitress (Ao Prao Resort)   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
18.02.2017 Guest Service Agent (Ao Prao Resort)   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
18.02.2017 GSA (ทรายแก้ว บีช รีสอร์ท)...   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
18.02.2017 Assistant F&B Manager (ทรายแก้ว บีช รีสอร์ท)...   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
18.02.2017 Housekeeping Supervisor (ทรายแก้ว บีช รีสอร์ท)...   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
18.02.2017 Steward (ทรายแก้ว บีช รีสอร์ท)...   
[2 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
18.02.2017 Assistant Beverage Manager (ทรายแก้ว บีช รีสอร์ท)...   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
18.02.2017 ช่าง (กวาดหลังคา,ซ่อมหลังคา)...   
[3 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
16.02.2017 Sous Chef (Ao Prao Resort)   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
16.02.2017 Assistant Restaurant Manager (ทรายแก้ว บีช รีสอร์ท)...   
[2 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
15.02.2017 Food and Beverage Admin (Ao Prao Resort)   
[2 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]

1