×
×
×
×

งานโรงแรมเกาะเสม็ด

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
16.06.2021 GSA (Guest Service Agent) Temporary (Paradee Resort &...   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
16.06.2021 Assistant Human Resources Manager (Sai Kaew Beach Resort)   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
16.06.2021 Beverage Supervisor(Sai Kaew Beach Resort)   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
16.06.2021 Bartender (Sai Kaew Beach Resort)   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
16.06.2021 Guest Service Agent Supervisor (Sai Kaew Beach Resort)   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
16.06.2021 Chief Steward (Sai Kaew Beach Resort)   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
16.06.2021 Assistant Housekeeping Manager (Sai Kaew Beach Resort)   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
10.06.2021 Waiter / Waitress / Bus Boy (Paradee Resort Koh Samed)   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
10.06.2021 Houseman / Room Boy (Paradee Resort ) Koh Samed   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
10.06.2021 Technician [ช่างเทคนิค] (Paradee Resort Koh Samed)...   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
10.06.2021 Engineer Clerk [เสมียนช่าง] (Paradee Resort Koh Samed)...   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
10.06.2021 Beach Boy (Paradee Resort Koh Samed)   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
10.06.2021 Beach Boy Supervisor (Paradee Resort Koh Samed)   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
10.06.2021 Front Office Manager [ผู้จัดการแผนกต้อนรับ] (Paradee Reso...   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
10.06.2021 Housekeeping Manager [ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน] (Paradee Reso...   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
08.06.2021 Commis I ปารดี รีสอร์ท(เกาะเสม็ด)...   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
05.06.2021 Assistant Housekeeping Manager [ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแม่บ้...   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
04.06.2021 Restaurant Supervisor ( Ao Prao Resort )   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
04.06.2021 Sous Chef - Europe Kitchen(Ao Prao Resort)   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
04.06.2021 Secretary to Food and Beverage Manager [เลขาผู้จัดการอาหา...   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
04.06.2021 Commis II,III - European Kitchen (Ao Prao Resort)   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
04.06.2021 Commis II,III - Cold Kitchen (Ao Prao Resort)   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
04.06.2021 Waiter / Waitress (อ่าวพร้าว รีสอร์ท)...   
[10 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
04.06.2021 Guest Service Agent (พนักงานต้อนรับ อ่าวพร้าว รีสอร์ท)...   
[3 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
29.05.2021 Technician [ช่างเทคนิค] (อ่าวพร้าว รีสอร์ท)...   
[2 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
29.05.2021 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก อ่าวพร้าว รีสอร...   
[5 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
29.05.2021 Bartender [บาร์เทนเดอร์] อ่าวพร้าว รีสอร์ท...   
[2 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]

1