×
×
×
×

งานโรงแรมเกาะเสม็ด

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
07.08.2020 Purchasing Manager (ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ)   
[1 อัตรา] Grand view Group Resort - [ เกาะเสม็ด ]
07.08.2020 Human Resource Development   
[1 อัตรา] Grand view Group Resort - [ เกาะเสม็ด ]
07.08.2020 Resident Manager   
[1 อัตรา] Grand view Group Resort - [ เกาะเสม็ด ]
13.07.2020 Head Chef   
[1 อัตรา] Samed Villa Resort - [ เกาะเสม็ด ]
07.07.2020 Assistant Beverage Manager (ทรายแก้ว บีช รีสอร์ท)...   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]

1