×
×
×
×

งานโรงแรมเกาะเสม็ด

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
22.07.2021 Assistant Trainng Manager   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
22.07.2021 Training Manager (ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม)   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
20.07.2021 Assistant Chief Engineer [ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกช่าง] อ่าวพร้...   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
20.07.2021 Receiving & Store officer (Temporary) ครัวกลาง...   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
20.07.2021 Barista (บาริสต้า)   
[2 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
20.07.2021 Commis I   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
20.07.2021 Hot Kitchen Chef de Partie   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
19.07.2021 Technician [ช่างเทคนิค] ส่วนกลาง...   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
19.07.2021 Store & Receiving Officer/Sup   
[2 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
17.07.2021 Technician [ช่างเทคนิค] (อ่าวพร้าว รีสอร์ท)...   
[2 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
14.07.2021 Sous Chef (อ่าวพร้าว รีสอร์ท)...   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]
14.07.2021 Assistant Housekeeping Manager [ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแม่บ้...   
[1 อัตรา] Samed Resorts Group - [ เกาะเสม็ด ]

1