×
×
×
×

งานโรงแรมเชียงราย


 
24.01.2020 Executive Chef   
[1 อัตรา] Phu Chaisai Mountain Resort - [ เชียงราย ]
24.01.2020 Front Office Supervisor จ.เชียงราย   
[1 อัตรา] Sann Hotel - [ เชียงราย ]
24.01.2020 Floor Supervisor จ.เชียงราย   
[1 อัตรา] Sann Hotel - [ เชียงราย ]
24.01.2020 Assistant Banquet Manager จ.เชียงราย   
[1 อัตรา] Sann Hotel - [ เชียงราย ]
24.01.2020 Night Guest Service Agent [GSA] จ.เชียงราย...   
[1 อัตรา] Sann Hotel - [ เชียงราย ]
24.01.2020 Head Chef จ.เชียงราย   
[1 อัตรา] Sann Hotel - [ เชียงราย ]

1