×
×
×
×

งานโรงแรมเชียงราย


 
13.10.2017 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[2 อัตรา] Phu Chaisai Mountain Resort & Spa - [ เชียงราย ]
13.10.2017 Restaurant Supervisor   
[1 อัตรา] Phu Chaisai Mountain Resort & Spa - [ เชียงราย ]
13.10.2017 Restaurant Supervisor   
[1 อัตรา] Phu Chaisai Mountain Resort & Spa - [ เชียงราย ]
03.10.2017 General Manager [ผู้จัดการทั่วไป] ประจำ โรงแรมฟอร์จูนร...   
[1 อัตรา] บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) - [ เชียงราย ]
28.09.2017 Sales Executive ประจำ จ.เชียงราย...   
[1 อัตรา] บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) - [ เชียงราย ]
28.09.2017 General Manager [ผู้จัดการทั่วไป] ประจำ โรงแรม ฟอร์จูน ...   
[1 อัตรา] บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) - [ เชียงราย ]
28.09.2017 Sales ประจำ อ.เชียงของ จ.เชียงราย...   
[1 อัตรา] บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) - [ เชียงราย ]
26.09.2017 ็HR Officer   
[1 อัตรา] Phu Chaisai Mountain Resort & Spa - [ เชียงราย ]
26.09.2017 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[1 อัตรา] Phu Chaisai Mountain Resort & Spa - [ เชียงราย ]

1