×
×
×
×

งานโรงแรมเชียงราย


 
18.02.2020 Commis I จ.เชียงราย   
[2 อัตรา] Sann Hotel - [ เชียงราย ]
18.02.2020 Guest Service Agent [GSA] จ.เชียงราย   
[2 อัตรา] Sann Hotel - [ เชียงราย ]
18.02.2020 Head Chef จ.เชียงราย   
[1 อัตรา] Sann Hotel - [ เชียงราย ]
18.02.2020 Assistant Housekeeping Manager จ.เชียงราย...   
[1 อัตรา] Sann Hotel - [ เชียงราย ]
12.02.2020 Executive Chef   
[1 อัตรา] Phu Chaisai Mountain Resort - [ เชียงราย ]
12.02.2020 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] Phu Chaisai Mountain Resort - [ เชียงราย ]
10.02.2020 Commis I / ครัวยุโรป   
[1 อัตรา] Phu Chaisai Mountain Resort - [ เชียงราย ]

1