×
×
×
×

งานโรงแรมนครปฐม


 
24.04.2019 Food and Beverage Manager (ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม)   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ นครปฐม ]
24.04.2019 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ นครปฐม ]
24.04.2019 Assistant Front Office Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับ)   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ นครปฐม ]
24.04.2019 Assistant Food and Beverage Manager   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ นครปฐม ]
24.04.2019 Assistant Banquet Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดเลี้ยง)   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ นครปฐม ]
24.04.2019 Cook (Dim Sum)   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ นครปฐม ]
24.04.2019 Chef de Partie(Western)   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ นครปฐม ]
24.04.2019 Demi chef (ฺBaquet)   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ นครปฐม ]
24.04.2019 Chief Steward   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ นครปฐม ]
22.04.2019 คนพิการ   
[1 อัตรา] Mida Grande Hotel Dhavaravati Nakhon Pathom - [ นครปฐม ]
17.04.2019 Chef (Dim Sum)   
[1 อัตรา] Mida Grande Hotel Dhavaravati Nakhon Pathom - [ นครปฐม ]
17.04.2019 Executive Assistant Manager [ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหาร] ...   
[1 อัตรา] Mida Grande Hotel Dhavaravati Nakhon Pathom - [ นครปฐม ]
17.04.2019 Food and Beverage Manager (ประจำสาขานครปฐม)...   
[1 อัตรา] Mida Grande Hotel Dhavaravati Nakhon Pathom - [ นครปฐม ]
17.04.2019 Sales Manager (Corporate ) ประจำสาขานครปฐม และ สำนักงานกร...   
[2 อัตรา] Mida Grande Hotel Dhavaravati Nakhon Pathom - [ นครปฐม ]
17.04.2019 Assistant Food & Beverage Manager (ประจำสาขานครปฐม)...   
[1 อัตรา] Mida Grande Hotel Dhavaravati Nakhon Pathom - [ นครปฐม ]
17.04.2019 Chief Steward   
[1 อัตรา] Mida Grande Hotel Dhavaravati Nakhon Pathom - [ นครปฐม ]
09.04.2019 Assistant Event & Catering Sales Manager   
[1 อัตรา] บริษัทกลุ่ม 15 จำกัด - [ นครปฐม ]
09.04.2019 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[3 อัตรา] บริษัทกลุ่ม 15 จำกัด - [ นครปฐม ]
09.04.2019 General Manager (ผู้จัดการทั่วไป)   
[1 อัตรา] บริษัทกลุ่ม 15 จำกัด - [ นครปฐม ]
09.04.2019 Accounting and Finance Manager (ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน)   
[1 อัตรา] บริษัทกลุ่ม 15 จำกัด - [ นครปฐม ]
09.04.2019 Sales and Marketing Manager (ผู้จัดการฝ่ายขาย)   
[1 อัตรา] บริษัทกลุ่ม 15 จำกัด - [ นครปฐม ]
09.04.2019 Hot Kitchen Chef de Partie   
[1 อัตรา] บริษัทกลุ่ม 15 จำกัด - [ นครปฐม ]
09.04.2019 Guest Service Attendant   
[3 อัตรา] บริษัทกลุ่ม 15 จำกัด - [ นครปฐม ]
09.04.2019 Golf Operations Manager   
[1 อัตรา] บริษัทกลุ่ม 15 จำกัด - [ นครปฐม ]
09.04.2019 Sales Coordinator (ผู้ประสานงานฝ่ายขาย)   
[1 อัตรา] บริษัทกลุ่ม 15 จำกัด - [ นครปฐม ]
09.04.2019 Sales Executive   
[1 อัตรา] บริษัทกลุ่ม 15 จำกัด - [ นครปฐม ]
09.04.2019 Workshop Manager   
[1 อัตรา] บริษัทกลุ่ม 15 จำกัด - [ นครปฐม ]
28.03.2019 Guest Service Agent (ประจำสาขานครปฐม)...   
[1 อัตรา] Mida Grande Hotel Dhavaravati Nakhon Pathom - [ นครปฐม ]

1