×
×
×
×

งานโรงแรมนครปฐม


 
12.12.2019 Chef de Partie (Xen Hotel Nakhon Pathom)   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ นครปฐม ]
11.12.2019 Steward   
[1 อัตรา] Mida Grande Hotel Dhavaravati Nakhon Pathom - [ นครปฐม ]
11.12.2019 Engineer Supervisor   
[1 อัตรา] Mida Grande Hotel Dhavaravati Nakhon Pathom - [ นครปฐม ]
11.12.2019 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] Mida Grande Hotel Dhavaravati Nakhon Pathom - [ นครปฐม ]
11.12.2019 Gardener (คนสวน)   
[1 อัตรา] Mida Grande Hotel Dhavaravati Nakhon Pathom - [ นครปฐม ]
11.12.2019 Corporates Sales Manager   
[1 อัตรา] Mida Grande Hotel Dhavaravati Nakhon Pathom - [ นครปฐม ]
11.12.2019 Assistant Director of Sales and Marketing   
[1 อัตรา] Mida Grande Hotel Dhavaravati Nakhon Pathom - [ นครปฐม ]
11.12.2019 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[2 อัตรา] Mida Grande Hotel Dhavaravati Nakhon Pathom - [ นครปฐม ]
11.12.2019 Fitness&Pool Attendant   
[1 อัตรา] Mida Grande Hotel Dhavaravati Nakhon Pathom - [ นครปฐม ]
11.12.2019 Butcher Commis III II   
[1 อัตรา] Mida Grande Hotel Dhavaravati Nakhon Pathom - [ นครปฐม ]
11.12.2019 Commis III Western   
[1 อัตรา] Mida Grande Hotel Dhavaravati Nakhon Pathom - [ นครปฐม ]
11.12.2019 Cook (Canteen)ครัวห้องอาหารพนักงาน...   
[1 อัตรา] Mida Grande Hotel Dhavaravati Nakhon Pathom - [ นครปฐม ]
11.12.2019 Driver (พนักงานขับรถ)   
[1 อัตรา] Mida Grande Hotel Dhavaravati Nakhon Pathom - [ นครปฐม ]
11.12.2019 Purchasing Supervisor [หัวหน้างานจัดซื้อ]...   
[1 อัตรา] Mida Grande Hotel Dhavaravati Nakhon Pathom - [ นครปฐม ]
10.12.2019 Sales Executive (Xen Hotel Nakhon Pathom)   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ นครปฐม ]
06.12.2019 IT Supervisor   
[1 อัตรา] Mida Grande Hotel Dhavaravati Nakhon Pathom - [ นครปฐม ]
03.12.2019 Chef and B Director   
[1 อัตรา] บริษัทกลุ่ม 15 จำกัด - [ นครปฐม ]
03.12.2019 Accounting and Finance Manager (ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน)   
[1 อัตรา] บริษัทกลุ่ม 15 จำกัด - [ นครปฐม ]
03.12.2019 Sales & Marketing Manager (ผู้จัดการฝ่ายขาย)   
[1 อัตรา] บริษัทกลุ่ม 15 จำกัด - [ นครปฐม ]
03.12.2019 Hot Kitchen Chef de Partie   
[1 อัตรา] บริษัทกลุ่ม 15 จำกัด - [ นครปฐม ]
03.12.2019 Guest Service Attendant   
[3 อัตรา] บริษัทกลุ่ม 15 จำกัด - [ นครปฐม ]
03.12.2019 Golf Operations Manager   
[1 อัตรา] บริษัทกลุ่ม 15 จำกัด - [ นครปฐม ]
03.12.2019 Sales Coordinator (ผู้ประสานงานฝ่ายขาย)   
[1 อัตรา] บริษัทกลุ่ม 15 จำกัด - [ นครปฐม ]
03.12.2019 Sales Executive   
[1 อัตรา] บริษัทกลุ่ม 15 จำกัด - [ นครปฐม ]
03.12.2019 Workshop Manager   
[1 อัตรา] บริษัทกลุ่ม 15 จำกัด - [ นครปฐม ]
03.12.2019 Assistant Event & Catering Sales Manager   
[1 อัตรา] บริษัทกลุ่ม 15 จำกัด - [ นครปฐม ]
03.12.2019 พนักงานเสริฟ   
[3 อัตรา] บริษัทกลุ่ม 15 จำกัด - [ นครปฐม ]
03.12.2019 Chief Engineer (หัวหน้าแผนกช่าง)   
[1 อัตรา] บริษัทกลุ่ม 15 จำกัด - [ นครปฐม ]
03.12.2019 General Manager (ผู้จัดการทั่วไป)   
[1 อัตรา] บริษัทกลุ่ม 15 จำกัด - [ นครปฐม ]
03.12.2019 Food and Beverage Manager (ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม)   
[1 อัตรา] บริษัทกลุ่ม 15 จำกัด - [ นครปฐม ]

1 2 Next