×
×
×
×

งานโรงแรมนครปฐม


 
19.10.2020 Purchasing Officer (พนักงานจัดซื้อ)   
[1 อัตรา] Mida Grande Hotel Dhavaravati Nakhon Pathom - [ นครปฐม ]
19.10.2020 Account Receiveable Officer   
[1 อัตรา] Mida Grande Hotel Dhavaravati Nakhon Pathom - [ นครปฐม ]
19.10.2020 Guest Service Supervisor   
[1 อัตรา] Mida Grande Hotel Dhavaravati Nakhon Pathom - [ นครปฐม ]
19.10.2020 Commis I   
[1 อัตรา] Mida Grande Hotel Dhavaravati Nakhon Pathom - [ นครปฐม ]
19.10.2020 Chef de Partie   
[1 อัตรา] Mida Grande Hotel Dhavaravati Nakhon Pathom - [ นครปฐม ]
19.10.2020 Purchasing Supervisor [หัวหน้างานจัดซื้อ]...   
[1 อัตรา] Mida Grande Hotel Dhavaravati Nakhon Pathom - [ นครปฐม ]
19.10.2020 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] Mida Grande Hotel Dhavaravati Nakhon Pathom - [ นครปฐม ]
19.10.2020 Driver (พนักงานขับรถ)   
[1 อัตรา] Mida Grande Hotel Dhavaravati Nakhon Pathom - [ นครปฐม ]
19.10.2020 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[2 อัตรา] Mida Grande Hotel Dhavaravati Nakhon Pathom - [ นครปฐม ]
19.10.2020 Gardener (คนสวน)   
[1 อัตรา] Mida Grande Hotel Dhavaravati Nakhon Pathom - [ นครปฐม ]
15.10.2020 Security Guard   
[1 อัตรา] neera retreat hotel - [ นครปฐม ]
15.10.2020 Purchasing and Receiving Officer   
[1 อัตรา] neera retreat hotel - [ นครปฐม ]
08.10.2020 Demi-Chef   
[1 อัตรา] Mida Grande Hotel Dhavaravati Nakhon Pathom - [ นครปฐม ]
08.10.2020 Fitness&Pool Attendant   
[1 อัตรา] Mida Grande Hotel Dhavaravati Nakhon Pathom - [ นครปฐม ]
08.10.2020 Chinese Cook [กุ๊กอาหารจีน,ติ่มซำ]...   
[1 อัตรา] Mida Grande Hotel Dhavaravati Nakhon Pathom - [ นครปฐม ]
08.10.2020 Pastry Chef   
[1 อัตรา] Mida Grande Hotel Dhavaravati Nakhon Pathom - [ นครปฐม ]
08.10.2020 Human Resource Supervisor   
[1 อัตรา] Mida Grande Hotel Dhavaravati Nakhon Pathom - [ นครปฐม ]
06.10.2020 นักศึกษาฝึกงานโรงแรม   
[หลายอัตรา] Mida Grande Hotel Dhavaravati Nakhon Pathom - [ นครปฐม ]
06.10.2020 Restaurant Supervisor   
[1 อัตรา] Mida Grande Hotel Dhavaravati Nakhon Pathom - [ นครปฐม ]
06.10.2020 Security Guard   
[1 อัตรา] Mida Grande Hotel Dhavaravati Nakhon Pathom - [ นครปฐม ]
06.10.2020 พนักงานเสริฟ   
[หลายอัตรา] Mida Grande Hotel Dhavaravati Nakhon Pathom - [ นครปฐม ]
06.10.2020 Cleaner (พนักงานทำความสะอาด)   
[1 อัตรา] Mida Grande Hotel Dhavaravati Nakhon Pathom - [ นครปฐม ]
06.10.2020 Steward   
[1 อัตรา] Mida Grande Hotel Dhavaravati Nakhon Pathom - [ นครปฐม ]
05.10.2020 Assistant Restaurant Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการห้องอาหาร)   
[1 อัตรา] [email protected] hotel&kitchen - [ นครปฐม ]
02.10.2020 Technician (ช่างเทคนิค)   
[1 อัตรา] Mida Grande Hotel Dhavaravati Nakhon Pathom - [ นครปฐม ]
08.07.2020 Chief Engineer (หัวหน้าแผนกช่าง)   
[1 อัตรา] บริษัทกลุ่ม 15 จำกัด - [ นครปฐม ]
07.07.2020 ช่างซ่อมบำรุง (ประจำหน่วยงานศาลายา นครปฐม)...   
[1 อัตรา] บริษัท ธนธรรมพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - [ นครปฐม ]
22.06.2020 Guest Service Attendant   
[3 อัตรา] บริษัทกลุ่ม 15 จำกัด - [ นครปฐม ]
22.06.2020 Accounting and Finance Manager (ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน)   
[1 อัตรา] บริษัทกลุ่ม 15 จำกัด - [ นครปฐม ]
22.06.2020 Chef and B Director   
[1 อัตรา] บริษัทกลุ่ม 15 จำกัด - [ นครปฐม ]

1 2 Next