×
×
×
×

งานโรงแรมนครปฐม


 
18.06.2019 พนักงานเสริฟ/แคชเชียร์...   
[2 อัตรา] cozy@9 hotel&kitchen - [ นครปฐม ]
18.06.2019 Hotel Manager (ผู้จัดการโรงแรม)   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ นครปฐม ]
18.06.2019 Chief Engineer (หัวหน้าแผนกช่าง)   
[1 อัตรา] บริษัทกลุ่ม 15 จำกัด - [ นครปฐม ]
18.06.2019 Assistant Event & Catering Sales Manager   
[1 อัตรา] บริษัทกลุ่ม 15 จำกัด - [ นครปฐม ]
18.06.2019 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[3 อัตรา] บริษัทกลุ่ม 15 จำกัด - [ นครปฐม ]
18.06.2019 General Manager (ผู้จัดการทั่วไป)   
[1 อัตรา] บริษัทกลุ่ม 15 จำกัด - [ นครปฐม ]
18.06.2019 Food and Beverage Manager (ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม)   
[1 อัตรา] บริษัทกลุ่ม 15 จำกัด - [ นครปฐม ]
18.06.2019 Executive Sous Chef   
[1 อัตรา] บริษัทกลุ่ม 15 จำกัด - [ นครปฐม ]
18.06.2019 Workshop Manager   
[1 อัตรา] บริษัทกลุ่ม 15 จำกัด - [ นครปฐม ]
18.06.2019 Sales Executive   
[1 อัตรา] บริษัทกลุ่ม 15 จำกัด - [ นครปฐม ]
18.06.2019 Sales Coordinator (ผู้ประสานงานฝ่ายขาย)   
[1 อัตรา] บริษัทกลุ่ม 15 จำกัด - [ นครปฐม ]
18.06.2019 Golf Operations Manager   
[1 อัตรา] บริษัทกลุ่ม 15 จำกัด - [ นครปฐม ]
18.06.2019 Guest Service Attendant   
[3 อัตรา] บริษัทกลุ่ม 15 จำกัด - [ นครปฐม ]
18.06.2019 Hot Kitchen Chef de Partie   
[1 อัตรา] บริษัทกลุ่ม 15 จำกัด - [ นครปฐม ]
18.06.2019 Sales and Marketing Manager (ผู้จัดการฝ่ายขาย)   
[1 อัตรา] บริษัทกลุ่ม 15 จำกัด - [ นครปฐม ]
18.06.2019 Accounting and Finance Manager (ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน)   
[1 อัตรา] บริษัทกลุ่ม 15 จำกัด - [ นครปฐม ]
18.06.2019 Chef and B Director   
[1 อัตรา] บริษัทกลุ่ม 15 จำกัด - [ นครปฐม ]
18.06.2019 เชฟอิตาเลียน สาขานครปฐม...   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ นครปฐม ]
18.06.2019 เชฟยุโรป สาขานครปฐม   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ นครปฐม ]
18.06.2019 Demi chef (ฺBaquet)   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ นครปฐม ]
18.06.2019 Chef de Partie(Western)   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ นครปฐม ]
18.06.2019 Chief Steward   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ นครปฐม ]
18.06.2019 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ นครปฐม ]
18.06.2019 Cook (Dim Sum)   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ นครปฐม ]
18.06.2019 Assistant Banquet Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดเลี้ยง)   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ นครปฐม ]
18.06.2019 Assistant Food and Beverage Manager   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ นครปฐม ]
18.06.2019 Food and Beverage Manager [ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื...   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ นครปฐม ]
18.06.2019 Assistant Front Office Manager [ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนร...   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ นครปฐม ]
18.06.2019 Restaurant Cashier [แคชเชียร์ห้องอาหาร] สาขานครปฐม...   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ นครปฐม ]
30.05.2019 Human Resource Manager (ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล)   
[1 อัตรา] Mida Grande Hotel Dhavaravati Nakhon Pathom - [ นครปฐม ]

1 2 Next