×
×
×
×

งานโรงแรมนครปฐม


 
18.09.2019 Sales Executive (XHNP)   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ นครปฐม ]
18.09.2019 Assistant Banquet Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดเลี้ยง)   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ นครปฐม ]
18.09.2019 Guest Service Agent [GSA] (MGNP)   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ นครปฐม ]
13.09.2019 Hostesses   
[1 อัตรา] Mida Grande Hotel Dhavaravati Nakhon Pathom - [ นครปฐม ]
13.09.2019 Demi-Chef   
[1 อัตรา] Mida Grande Hotel Dhavaravati Nakhon Pathom - [ นครปฐม ]
13.09.2019 Butcher Commis III II   
[1 อัตรา] Mida Grande Hotel Dhavaravati Nakhon Pathom - [ นครปฐม ]
13.09.2019 ฺBell Boy   
[1 อัตรา] Mida Grande Hotel Dhavaravati Nakhon Pathom - [ นครปฐม ]
13.09.2019 Commis I   
[1 อัตรา] Mida Grande Hotel Dhavaravati Nakhon Pathom - [ นครปฐม ]
13.09.2019 Chef de Partie   
[1 อัตรา] Mida Grande Hotel Dhavaravati Nakhon Pathom - [ นครปฐม ]
13.09.2019 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] Mida Grande Hotel Dhavaravati Nakhon Pathom - [ นครปฐม ]
13.09.2019 Food and Beverage Manager (ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม)   
[1 อัตรา] บริษัทกลุ่ม 15 จำกัด - [ นครปฐม ]
13.09.2019 General Manager (ผู้จัดการทั่วไป)   
[1 อัตรา] บริษัทกลุ่ม 15 จำกัด - [ นครปฐม ]
13.09.2019 Chief Engineer (หัวหน้าแผนกช่าง)   
[1 อัตรา] บริษัทกลุ่ม 15 จำกัด - [ นครปฐม ]
13.09.2019 พนักงานเสริฟ   
[3 อัตรา] บริษัทกลุ่ม 15 จำกัด - [ นครปฐม ]
13.09.2019 Assistant Event & Catering Sales Manager   
[1 อัตรา] บริษัทกลุ่ม 15 จำกัด - [ นครปฐม ]
13.09.2019 Workshop Manager   
[1 อัตรา] บริษัทกลุ่ม 15 จำกัด - [ นครปฐม ]
13.09.2019 Sales Executive   
[1 อัตรา] บริษัทกลุ่ม 15 จำกัด - [ นครปฐม ]
13.09.2019 Sales Coordinator (ผู้ประสานงานฝ่ายขาย)   
[1 อัตรา] บริษัทกลุ่ม 15 จำกัด - [ นครปฐม ]
13.09.2019 Golf Operations Manager   
[1 อัตรา] บริษัทกลุ่ม 15 จำกัด - [ นครปฐม ]
13.09.2019 Guest Service Attendant   
[3 อัตรา] บริษัทกลุ่ม 15 จำกัด - [ นครปฐม ]
13.09.2019 Hot Kitchen Chef de Partie   
[1 อัตรา] บริษัทกลุ่ม 15 จำกัด - [ นครปฐม ]
13.09.2019 Sales & Marketing Manager (ผู้จัดการฝ่ายขาย)   
[1 อัตรา] บริษัทกลุ่ม 15 จำกัด - [ นครปฐม ]
13.09.2019 Accounting and Finance Manager (ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน)   
[1 อัตรา] บริษัทกลุ่ม 15 จำกัด - [ นครปฐม ]
13.09.2019 Chef and B Director   
[1 อัตรา] บริษัทกลุ่ม 15 จำกัด - [ นครปฐม ]
09.09.2019 Steward   
[1 อัตรา] Mida Grande Hotel Dhavaravati Nakhon Pathom - [ นครปฐม ]
30.08.2019 Fitness&Pool Attendant   
[1 อัตรา] Mida Grande Hotel Dhavaravati Nakhon Pathom - [ นครปฐม ]
30.08.2019 Driver (พนักงานขับรถ)   
[1 อัตรา] Mida Grande Hotel Dhavaravati Nakhon Pathom - [ นครปฐม ]
30.08.2019 Gardener (คนสวน)   
[1 อัตรา] Mida Grande Hotel Dhavaravati Nakhon Pathom - [ นครปฐม ]
30.08.2019 Security Guard   
[1 อัตรา] Mida Grande Hotel Dhavaravati Nakhon Pathom - [ นครปฐม ]
30.08.2019 Corporates Sales Manager   
[1 อัตรา] Mida Grande Hotel Dhavaravati Nakhon Pathom - [ นครปฐม ]

1