×
×
×
×

งานโรงแรมปทุมธานี


 
11.06.2021 Secretary to General Manager   
[1 อัตรา] The Idle Residence - [ ปทุมธานี ]
11.06.2021 Chief Artist [ช่างศิลป์/ ช่างออกแบบ]...   
[1 อัตรา] The Idle Residence - [ ปทุมธานี ]
11.06.2021 Housekeeping Clerk [เสมียนแม่บ้าน] ...   
[2 อัตรา] Tripletreeshotel - [ ปทุมธานี ]
09.06.2021 IT Officer (พนักงาน IT)   
[1 อัตรา] The Idle Residence - [ ปทุมธานี ]
28.05.2021 Technician (ช่างเทคนิค)   
[3 อัตรา] The Idle Residence - [ ปทุมธานี ]

1