×
×
×
×

งานโรงแรมปทุมธานี


 
21.02.2020 Housekeeping Clerk (เสมียนแม่บ้าน)   
[2 อัตรา] Tripletreeshotel - [ ปทุมธานี ]
21.02.2020 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
[1 อัตรา] Tripletreeshotel - [ ปทุมธานี ]
21.02.2020 Night Reception   
[1 อัตรา] Tripletreeshotel - [ ปทุมธานี ]
15.02.2020 Sales Manager - OTA   
[1 อัตรา] The Idle Residence - [ ปทุมธานี ]
15.02.2020 Sale Manager - Goverment   
[1 อัตรา] The Idle Residence - [ ปทุมธานี ]
15.02.2020 Artist (ช่างศิลป์)   
[1 อัตรา] The Idle Residence - [ ปทุมธานี ]
15.02.2020 Sales Manager - Corporate   
[2 อัตรา] The Idle Residence - [ ปทุมธานี ]
15.02.2020 Housekeeping Supervisor   
[2 อัตรา] The Idle Residence - [ ปทุมธานี ]
15.02.2020 Sales Coordinator (ผู้ประสานงานฝ่ายขาย)   
[1 อัตรา] The Idle Residence - [ ปทุมธานี ]
15.02.2020 Event Marketing Manager   
[1 อัตรา] The Idle Residence - [ ปทุมธานี ]
15.02.2020 Technician (ช่างเทคนิค)   
[3 อัตรา] The Idle Residence - [ ปทุมธานี ]
15.02.2020 Assistant Accounting Manager   
[1 อัตรา] The Idle Residence - [ ปทุมธานี ]
15.02.2020 Guest Service Supervisor   
[1 อัตรา] The Idle Residence - [ ปทุมธานี ]
15.02.2020 Front Office Manager (ผู้จัดการแผนกต้อนรับ)   
[1 อัตรา] The Idle Residence - [ ปทุมธานี ]
15.02.2020 Waiter/Waitress   
[3 อัตรา] The Idle Residence - [ ปทุมธานี ]

1