×
×
×
×

งานโรงแรมปทุมธานี


 
01.12.2020 Human Resource Manager (ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล)   
[1 อัตรา] The Idle Residence - [ ปทุมธานี ]
01.12.2020 Chef de Parties - European   
[1 อัตรา] The Idle Residence - [ ปทุมธานี ]
25.11.2020 Cost Control Supervisor   
[1 อัตรา] The Idle Residence - [ ปทุมธานี ]
25.11.2020 IT Officer (พนักงาน IT)   
[1 อัตรา] The Idle Residence - [ ปทุมธานี ]
12.11.2020 Sales Online Travel Agent   
[หลายอัตรา] The Idle Residence - [ ปทุมธานี ]

1