×
×
×
×

งานโรงแรมพระนครศรีอยุธยา


 
29.10.2020 Sous Chef (ประจำโรงแรมแคนทารี อยุธยา)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ พระนครศรีอยุธยา ]
29.10.2020 กุ๊กจีน-ติ่มซำ (ประจำโรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ พระนครศรีอยุธยา ]
29.10.2020 กุ๊กญี่ปุ่น (ประจำโรงแรมแคนทารี อยุธยา)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ พระนครศรีอยุธยา ]
29.10.2020 Engineer Supervisor (ประจำโรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ พระนครศรีอยุธยา ]
29.10.2020 Engineer Supervisor (ประจำโรงแรมแคนทารี อยุธยา)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ พระนครศรีอยุธยา ]
29.10.2020 กุ๊กเบเกอรี่ (ประจำโรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา)...   
[2 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ พระนครศรีอยุธยา ]
29.10.2020 กุ๊กยุโรป (ประจำโรงแรมแคนทารี อยุธยา)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ พระนครศรีอยุธยา ]
29.10.2020 กุ๊กไทย (ประจำโรงแรมแคนทารี อยุธยา)...   
[2 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ พระนครศรีอยุธยา ]
29.10.2020 กุ๊กไทย (ประจำโรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ พระนครศรีอยุธยา ]
29.10.2020 Executive Housekeeper (ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] The Cavalli Casa Resort - [ พระนครศรีอยุธยา ]
29.10.2020 Purchasing Supervisor   
[1 อัตรา] The Cavalli Casa Resort - [ พระนครศรีอยุธยา ]
29.10.2020 Sales Executive-OTA   
[1 อัตรา] The Cavalli Casa Resort - [ พระนครศรีอยุธยา ]
29.10.2020 Sales Executive-Corporate and Government   
[2 อัตรา] The Cavalli Casa Resort - [ พระนครศรีอยุธยา ]

1