×
×
×
×

งานโรงแรมพระนครศรีอยุธยา


 
15.09.2021 พนักงานทำความสะอาดห้องพัก (ประจำโรงแรมแคนทารี อยุธยา)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ พระนครศรีอยุธยา ]
15.09.2021 Sous Chef (ประจำโรงแรมแคนทารี อยุธยา)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ พระนครศรีอยุธยา ]
15.09.2021 Bakery Chef (ประจำโรงแรมแคนทารี อยุธยา)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ พระนครศรีอยุธยา ]
15.09.2021 Banquet & Restaurant Manager(ประจำโรงแรมคลาสสิค คามิโ...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ พระนครศรีอยุธยา ]
07.09.2021 General Manager (ผู้จัดการทั่วไป)   
[1 อัตรา] บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด (บริษัทในกลุ่ม ปตท.) - [ พระนครศรีอยุธยา ]
07.09.2021 พนักงานธุรการบัญชี   
[1 อัตรา] บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด (บริษัทในกลุ่ม ปตท.) - [ พระนครศรีอยุธยา ]
07.09.2021 หัวหน้าแม่บ้าน   
[1 อัตรา] บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด (บริษัทในกลุ่ม ปตท.) - [ พระนครศรีอยุธยา ]
07.09.2021 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด (บริษัทในกลุ่ม ปตท.) - [ พระนครศรีอยุธยา ]

1