×
×
×
×

งานโรงแรมพระนครศรีอยุธยา


 
18.01.2019 Front Office Supervisor (ประจำโรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธย...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ พระนครศรีอยุธยา ]
18.01.2019 Bakery Chef (ประจำโรงแรมแคนทารี อยุธยา)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ พระนครศรีอยุธยา ]
17.01.2019 Food and Beverage Manager (ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม)   
[1 อัตรา] เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท - [ พระนครศรีอยุธยา ]
17.01.2019 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี   
[1 อัตรา] THE AVAIL AYUTTHAYA HOTEL - [ พระนครศรีอยุธยา ]
17.01.2019 รปภ. (กะกลางวัน)   
[1 อัตรา] THE AVAIL AYUTTHAYA HOTEL - [ พระนครศรีอยุธยา ]
17.01.2019 Cleaner (พนักงานทำความสะอาด)   
[1 อัตรา] THE AVAIL AYUTTHAYA HOTEL - [ พระนครศรีอยุธยา ]
13.01.2019 Banquet Staff (พนักงานจัดเลี้ยง)   
[1 อัตรา] เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท - [ พระนครศรีอยุธยา ]
13.01.2019 Restaurant Supervisor   
[1 อัตรา] เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท - [ พระนครศรีอยุธยา ]
13.01.2019 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[4 อัตรา] เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท - [ พระนครศรีอยุธยา ]
13.01.2019 Cleaner (พนักงานทำความสะอาด)   
[5 อัตรา] เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท - [ พระนครศรีอยุธยา ]
13.01.2019 Accounting officer (พนักงานบัญชี)   
[2 อัตรา] เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท - [ พระนครศรีอยุธยา ]
13.01.2019 Commis I   
[1 อัตรา] เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท - [ พระนครศรีอยุธยา ]
13.01.2019 Executive Chef   
[1 อัตรา] เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท - [ พระนครศรีอยุธยา ]
13.01.2019 Floor Supervisor (หัวหน้าแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท - [ พระนครศรีอยุธยา ]
13.01.2019 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[10 อัตรา] เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท - [ พระนครศรีอยุธยา ]
13.01.2019 Chief Engineer (หัวหน้าแผนกช่าง)   
[2 อัตรา] เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท - [ พระนครศรีอยุธยา ]
13.01.2019 Security Guard [พนักงานรักษาความปลอดภัย]...   
[3 อัตรา] เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท - [ พระนครศรีอยุธยา ]
13.01.2019 Store Office   
[1 อัตรา] เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท - [ พระนครศรีอยุธยา ]
13.01.2019 Barista   
[2 อัตรา] เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท - [ พระนครศรีอยุธยา ]
10.01.2019 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
[2 อัตรา] THE AVAIL AYUTTHAYA HOTEL - [ พระนครศรีอยุธยา ]
10.01.2019 Housekeeping Manager (ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] THE AVAIL AYUTTHAYA HOTEL - [ พระนครศรีอยุธยา ]

1