×
×
×
×

งานโรงแรมเชียงใหม่


 
24.05.2017 Thai Cook (กุ๊กอาหารไทย)   
[1 อัตรา] Panviman Group of Resorts - [ เชียงใหม่ ]
24.05.2017 European Cook (กุ๊กอาหารยุโรป)   
[1 อัตรา] Panviman Group of Resorts - [ เชียงใหม่ ]
24.05.2017 Restaurant Supervisor   
[1 อัตรา] Panviman Group of Resorts - [ เชียงใหม่ ]
24.05.2017 Guest Service Officer (GSO)   
[1 อัตรา] Panviman Group of Resorts - [ เชียงใหม่ ]
24.05.2017 HR. Supervisor   
[1 อัตรา] Ariva Hospitality - [ เชียงใหม่ ]
19.05.2017 Assistant Chief Accountant   
[1 อัตรา] Ariva Hospitality - [ เชียงใหม่ ]
19.05.2017 Accounting officer   
[1 อัตรา] Ariva Hospitality - [ เชียงใหม่ ]
19.05.2017 General Manager (ผู้จัดการทั่วไป)   
[1 อัตรา] Ariva Hospitality - [ เชียงใหม่ ]
19.05.2017 Chief Account   
[1 อัตรา] Ariva Hospitality - [ เชียงใหม่ ]
15.05.2017 Guest Service Agent [GSA] Chiang mai   
[หลายอัตรา] iCheck inn Hotels and Resorts - [ เชียงใหม่ ]
15.05.2017 Residence Spa & Manager (Chiang mai)   
[1 อัตรา] iCheck inn Hotels and Resorts - [ เชียงใหม่ ]
15.05.2017 Accounting officer Bangkok/Chiang mai   
[2 อัตรา] iCheck inn Hotels and Resorts - [ เชียงใหม่ ]
15.05.2017 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)...   
[1 อัตรา] iCheck inn Hotels and Resorts - [ เชียงใหม่ ]
29.04.2017 Security Guard   
[3 อัตรา] Win Tree City Resort Chiang Mai - [ เชียงใหม่ ]
29.04.2017 Human Resource Manager (ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล)   
[1 อัตรา] Win Tree City Resort Chiang Mai - [ เชียงใหม่ ]
29.04.2017 Commis Canteen   
[1 อัตรา] Win Tree City Resort Chiang Mai - [ เชียงใหม่ ]
29.04.2017 Demi Chef Canteen   
[1 อัตรา] Win Tree City Resort Chiang Mai - [ เชียงใหม่ ]
29.04.2017 Security Supervisor   
[1 อัตรา] Win Tree City Resort Chiang Mai - [ เชียงใหม่ ]
29.04.2017 Purchasing Manager   
[1 อัตรา] Win Tree City Resort Chiang Mai - [ เชียงใหม่ ]
29.04.2017 Human Resource Officer   
[1 อัตรา] Win Tree City Resort Chiang Mai - [ เชียงใหม่ ]
29.04.2017 Commis / European   
[1 อัตรา] Win Tree City Resort Chiang Mai - [ เชียงใหม่ ]
29.04.2017 Demi Chef / European   
[1 อัตรา] Win Tree City Resort Chiang Mai - [ เชียงใหม่ ]
29.04.2017 Commis / Thai Kitchen   
[1 อัตรา] Win Tree City Resort Chiang Mai - [ เชียงใหม่ ]
29.04.2017 Demi chef / Thai Kitchen   
[1 อัตรา] Win Tree City Resort Chiang Mai - [ เชียงใหม่ ]
29.04.2017 Chef De Paties Thai / European   
[1 อัตรา] Win Tree City Resort Chiang Mai - [ เชียงใหม่ ]
29.04.2017 Chef De Paties /Cold Kitchen   
[1 อัตรา] Win Tree City Resort Chiang Mai - [ เชียงใหม่ ]
29.04.2017 Commis Berkery   
[1 อัตรา] Win Tree City Resort Chiang Mai - [ เชียงใหม่ ]
29.04.2017 Chief Gardener   
[1 อัตรา] Win Tree City Resort Chiang Mai - [ เชียงใหม่ ]
29.04.2017 Pool Attendant   
[2 อัตรา] Win Tree City Resort Chiang Mai - [ เชียงใหม่ ]
29.04.2017 Electrical Technician   
[1 อัตรา] Win Tree City Resort Chiang Mai - [ เชียงใหม่ ]

1 2 3 Next