×
×
×
×

งานโรงแรมเชียงใหม่


 
23.06.2017 Accounting officer Bangkok/Chiang mai   
[2 อัตรา] iCheck inn Hotels and Resorts - [ เชียงใหม่ ]
23.06.2017 ช่างซ่อมบำรุง (Chiang mai / Bangkok)...   
[2 อัตรา] iCheck inn Hotels and Resorts - [ เชียงใหม่ ]
23.06.2017 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)...   
[1 อัตรา] iCheck inn Hotels and Resorts - [ เชียงใหม่ ]
23.06.2017 Cook [กุ๊ก] (Chiang Mai)   
[1 อัตรา] iCheck inn Hotels and Resorts - [ เชียงใหม่ ]
23.06.2017 Chief Account   
[1 อัตรา] Ariva Hospitality - [ เชียงใหม่ ]
21.06.2017 BellBoy (พนักงานยกกระเป๋า)   
[3 อัตรา] Ariva Hospitality - [ เชียงใหม่ ]
21.06.2017 Guest Service Agent (GSA)   
[4 อัตรา] Ariva Hospitality - [ เชียงใหม่ ]
21.06.2017 Income Audit / AR   
[1 อัตรา] Win Tree City Resort Chiang Mai - [ เชียงใหม่ ]
21.06.2017 General Cashier   
[1 อัตรา] Win Tree City Resort Chiang Mai - [ เชียงใหม่ ]
21.06.2017 Chief Account   
[1 อัตรา] Win Tree City Resort Chiang Mai - [ เชียงใหม่ ]
21.06.2017 Gardener (คนสวน)   
[2 อัตรา] Win Tree City Resort Chiang Mai - [ เชียงใหม่ ]
21.06.2017 Uniform Officer   
[1 อัตรา] Win Tree City Resort Chiang Mai - [ เชียงใหม่ ]
21.06.2017 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[1 อัตรา] Win Tree City Resort Chiang Mai - [ เชียงใหม่ ]
21.06.2017 Florist   
[1 อัตรา] Win Tree City Resort Chiang Mai - [ เชียงใหม่ ]
21.06.2017 Receiving & Store Officer   
[2 อัตรา] Win Tree City Resort Chiang Mai - [ เชียงใหม่ ]
21.06.2017 Account Payroll   
[1 อัตรา] Win Tree City Resort Chiang Mai - [ เชียงใหม่ ]
21.06.2017 IT   
[1 อัตรา] Win Tree City Resort Chiang Mai - [ เชียงใหม่ ]
21.06.2017 Engineering Supervisor   
[1 อัตรา] Win Tree City Resort Chiang Mai - [ เชียงใหม่ ]
21.06.2017 Carpenter   
[1 อัตรา] Win Tree City Resort Chiang Mai - [ เชียงใหม่ ]
21.06.2017 Restaurant Manager   
[1 อัตรา] Win Tree City Resort Chiang Mai - [ เชียงใหม่ ]
21.06.2017 Banquet Manager (ผู้จัดการจัดเลี้ยง)   
[1 อัตรา] Win Tree City Resort Chiang Mai - [ เชียงใหม่ ]
21.06.2017 Restaurant Supervisor   
[1 อัตรา] Win Tree City Resort Chiang Mai - [ เชียงใหม่ ]
21.06.2017 Food and Beverage Server   
[8 อัตรา] Win Tree City Resort Chiang Mai - [ เชียงใหม่ ]
21.06.2017 Front Office Manager (ผู้จัดการแผนกต้อนรับ)   
[1 อัตรา] Win Tree City Resort Chiang Mai - [ เชียงใหม่ ]
21.06.2017 Guest Service Agent (GSA)   
[6 อัตรา] Win Tree City Resort Chiang Mai - [ เชียงใหม่ ]
21.06.2017 Bell Captains   
[1 อัตรา] Win Tree City Resort Chiang Mai - [ เชียงใหม่ ]
21.06.2017 Conceige   
[6 อัตรา] Win Tree City Resort Chiang Mai - [ เชียงใหม่ ]
21.06.2017 Executive Housekeeper   
[1 อัตรา] Win Tree City Resort Chiang Mai - [ เชียงใหม่ ]
21.06.2017 Assistant Executive Housekeeper   
[1 อัตรา] Win Tree City Resort Chiang Mai - [ เชียงใหม่ ]
21.06.2017 Floor Supervisor   
[3 อัตรา] Win Tree City Resort Chiang Mai - [ เชียงใหม่ ]

1 2 3 Next