×
×
×
×

งานโรงแรมเชียงใหม่


 
29.04.2017 Security Guard   
[3 อัตรา] Win Tree City Resort Chiang Mai - [ เชียงใหม่ ]
29.04.2017 Human Resource Manager (ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล)   
[1 อัตรา] Win Tree City Resort Chiang Mai - [ เชียงใหม่ ]
29.04.2017 Commis Canteen   
[1 อัตรา] Win Tree City Resort Chiang Mai - [ เชียงใหม่ ]
29.04.2017 Demi Chef Canteen   
[1 อัตรา] Win Tree City Resort Chiang Mai - [ เชียงใหม่ ]
29.04.2017 Security Supervisor   
[1 อัตรา] Win Tree City Resort Chiang Mai - [ เชียงใหม่ ]
29.04.2017 Purchasing Manager   
[1 อัตรา] Win Tree City Resort Chiang Mai - [ เชียงใหม่ ]
29.04.2017 Human Resource Officer   
[1 อัตรา] Win Tree City Resort Chiang Mai - [ เชียงใหม่ ]
29.04.2017 Commis / European   
[1 อัตรา] Win Tree City Resort Chiang Mai - [ เชียงใหม่ ]
29.04.2017 Demi Chef / European   
[1 อัตรา] Win Tree City Resort Chiang Mai - [ เชียงใหม่ ]
29.04.2017 Commis / Thai Kitchen   
[1 อัตรา] Win Tree City Resort Chiang Mai - [ เชียงใหม่ ]
29.04.2017 Demi chef / Thai Kitchen   
[1 อัตรา] Win Tree City Resort Chiang Mai - [ เชียงใหม่ ]
29.04.2017 Chef De Paties Thai / European   
[1 อัตรา] Win Tree City Resort Chiang Mai - [ เชียงใหม่ ]
29.04.2017 Chef De Paties /Cold Kitchen   
[1 อัตรา] Win Tree City Resort Chiang Mai - [ เชียงใหม่ ]
29.04.2017 Commis Berkery   
[1 อัตรา] Win Tree City Resort Chiang Mai - [ เชียงใหม่ ]
29.04.2017 Chief Gardener   
[1 อัตรา] Win Tree City Resort Chiang Mai - [ เชียงใหม่ ]
29.04.2017 Pool Attendant   
[2 อัตรา] Win Tree City Resort Chiang Mai - [ เชียงใหม่ ]
29.04.2017 Electrical Technician   
[1 อัตรา] Win Tree City Resort Chiang Mai - [ เชียงใหม่ ]
29.04.2017 Air-Condition Technician   
[2 อัตรา] Win Tree City Resort Chiang Mai - [ เชียงใหม่ ]
29.04.2017 Uniform Officer   
[1 อัตรา] Win Tree City Resort Chiang Mai - [ เชียงใหม่ ]
29.04.2017 Night GSA Supervisor   
[1 อัตรา] Win Tree City Resort Chiang Mai - [ เชียงใหม่ ]
29.04.2017 Front Office Supervisor / GSA / DM   
[3 อัตรา] Win Tree City Resort Chiang Mai - [ เชียงใหม่ ]
29.04.2017 Reservation Manager / Supervisor   
[1 อัตรา] Win Tree City Resort Chiang Mai - [ เชียงใหม่ ]
29.04.2017 General Manager Secretary   
[1 อัตรา] Win Tree City Resort Chiang Mai - [ เชียงใหม่ ]
29.04.2017 Executive Assistant Manager / Resident Manager   
[1 อัตรา] Win Tree City Resort Chiang Mai - [ เชียงใหม่ ]
29.04.2017 General Manager (ผู้จัดการทั่วไป)   
[1 อัตรา] Win Tree City Resort Chiang Mai - [ เชียงใหม่ ]
29.04.2017 Sale Co ordinator /Assistant Sales Manager   
[1 อัตรา] Win Tree City Resort Chiang Mai - [ เชียงใหม่ ]
28.04.2017 General Manager (ผู้จัดการทั่วไป)   
[1 อัตรา] Ariva Hospitality - [ เชียงใหม่ ]
27.04.2017 Sale Manager   
[2 อัตรา] Win Tree City Resort Chiang Mai - [ เชียงใหม่ ]
27.04.2017 Chief Security   
[1 อัตรา] Win Tree City Resort Chiang Mai - [ เชียงใหม่ ]
27.04.2017 Steward   
[4 อัตรา] Win Tree City Resort Chiang Mai - [ เชียงใหม่ ]

1 2 3 Next