×
×
×
×

งานโรงแรมเชียงใหม่


 
18.09.2019 Front Office Manager   
[1 อัตรา] Le Cochet de Nimman - [ เชียงใหม่ ]
18.09.2019 Housekeeping Staff [แม่บ้าน]   
[3 อัตรา] Le Cochet de Nimman - [ เชียงใหม่ ]
18.09.2019 Butler service   
[2 อัตรา] Le Cochet de Nimman - [ เชียงใหม่ ]
18.09.2019 Front Officer   
[3 อัตรา] Le Cochet de Nimman - [ เชียงใหม่ ]
29.08.2019 Spa Receptionist (พนักงานต้อนรับสปา)   
[1 อัตรา] Perception Group Co.Ltd - [ เชียงใหม่ ]
29.08.2019 Spa Manager (ผู้จัดการสปา)   
[1 อัตรา] Perception Group Co.Ltd - [ เชียงใหม่ ]

1