×
×
×
×

งานโรงแรมเชียงใหม่


 
22.06.2018 F&B Supervisor   
[1 อัตรา] The Inside House - [ เชียงใหม่ ]
22.06.2018 Housekeeping Supervisor   
[1 อัตรา] The Inside House - [ เชียงใหม่ ]
22.06.2018 Purchasing Specialist   
[1 อัตรา] The Inside House - [ เชียงใหม่ ]
22.06.2018 Accounting Specialist   
[1 อัตรา] The Inside House - [ เชียงใหม่ ]
22.06.2018 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[3 อัตรา] The Inside House - [ เชียงใหม่ ]
22.06.2018 Guest Service Agent (GSA)   
[หลายอัตรา] Asia Airport Hotel - [ เชียงใหม่ ]
22.06.2018 Sales Manager Corporate (ประจำสาขาเชียงใหม่)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เชียงใหม่ ]
22.06.2018 General Manager (ผู้จัดการทั่วไป)   
[1 อัตรา] AMORA NEOLUXE SUITES - [ เชียงใหม่ ]
12.06.2018 [Chaingmai] Koko Homemaker - [Room Attendant]   
[1 อัตรา] Kokotel Thailand - [ เชียงใหม่ ]

1