×
×
×
×

งานโรงแรมสมุทรปราการ

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
11.06.2021 Waitress and Waiter [พนักงานเสิร์ฟ]...   
[1 อัตรา] Eastin Thana City Golf Resort Bangkok - [ สมุทรปราการ ]
11.06.2021 พนักงานรายวัน / นักศึกษาฝึกงาน [Part time / Casual]...   
[1 อัตรา] Eastin Thana City Golf Resort Bangkok - [ สมุทรปราการ ]
11.06.2021 Housekeeping Trainee(นักศึกษาฝึกงาน ฝ่ายแม่บ้าน)...   
[1 อัตรา] Eastin Thana City Golf Resort Bangkok - [ สมุทรปราการ ]
11.06.2021 Sports Complex Service   
[1 อัตรา] Eastin Thana City Golf Resort Bangkok - [ สมุทรปราการ ]
11.06.2021 Room Attendant   
[6 อัตรา] Eastin Thana City Golf Resort Bangkok - [ สมุทรปราการ ]
11.06.2021 Guest Service Agent Supervisor   
[1 อัตรา] Eastin Thana City Golf Resort Bangkok - [ สมุทรปราการ ]
11.06.2021 ช่างไฟฟ้า - แอร์ ด่วนๆๆ...   
[2 อัตรา] Koon Hotel ( โรงแรม คูณ ) - [ สมุทรปราการ ]
11.06.2021 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[2 อัตรา] Koon Hotel ( โรงแรม คูณ ) - [ สมุทรปราการ ]
11.06.2021 Room Maid [พนักงานทำความสะอาดห้องพัก Hospitel ด่วน...   
[3 อัตรา] Koon Hotel ( โรงแรม คูณ ) - [ สมุทรปราการ ]
07.06.2021 Guest Service Agent (นักศึกษาฝึกงานฝ่ายโรงแรม)...   
[1 อัตรา] Eastin Thana City Golf Resort Bangkok - [ สมุทรปราการ ]
07.06.2021 Assistant Golf Course Superintendent (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่า...   
[1 อัตรา] Eastin Thana City Golf Resort Bangkok - [ สมุทรปราการ ]
07.06.2021 Director of Golf   
[1 อัตรา] Eastin Thana City Golf Resort Bangkok - [ สมุทรปราการ ]
07.06.2021 Gardener (พนักงานดูแลสวน)   
[5 อัตรา] Eastin Thana City Golf Resort Bangkok - [ สมุทรปราการ ]
07.06.2021 Golf Course mechanic foreman (หัวหน้าช่างซ่อมบำรุงเครื่อง...   
[1 อัตรา] Eastin Thana City Golf Resort Bangkok - [ สมุทรปราการ ]
07.06.2021 Assistant Landscape Supervisor(ผู้ช่วยหัวหน้าออกแบบภูมิทั...   
[1 อัตรา] Eastin Thana City Golf Resort Bangkok - [ สมุทรปราการ ]
03.06.2021 Housekeeping Clerk (เสมียนแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] Patra luxury hotel - [ สมุทรปราการ ]
03.06.2021 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
[1 อัตรา] Patra luxury hotel - [ สมุทรปราการ ]
03.06.2021 ช่างโรงแรมทั่วไป   
[1 อัตรา] Patra luxury hotel - [ สมุทรปราการ ]
02.06.2021 Gardener (คนสวน)   
[4 อัตรา] Summit Windmill Golf Residence - [ สมุทรปราการ ]
02.06.2021 นักศึกษาฝึกงานโรงแรม   
[4 อัตรา] Summit Windmill Golf Residence - [ สมุทรปราการ ]
02.06.2021 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[3 อัตรา] Summit Windmill Golf Residence - [ สมุทรปราการ ]
02.06.2021 Waiter / Waitress   
[1 อัตรา] Summit Windmill Golf Residence - [ สมุทรปราการ ]
31.05.2021 Guest Service Agent   
[1 อัตรา] Eastin Thana City Golf Resort Bangkok - [ สมุทรปราการ ]
31.05.2021 Technician   
[1 อัตรา] Eastin Thana City Golf Resort Bangkok - [ สมุทรปราการ ]
31.05.2021 F&B Service/Cashier   
[1 อัตรา] Eastin Thana City Golf Resort Bangkok - [ สมุทรปราการ ]

1