×
×
×
×

งานโรงแรมสมุทรปราการ

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
23.05.2017 Spa Manager (ผู้จัดการสปา)   
[3 อัตรา] บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค - [ สุวรรณภูมิ ]
22.05.2017 Cook (กุ๊ก)   
[2 อัตรา] Grand Inncome Hotel - [ สุวรรณภูมิ ]
22.05.2017 Room Maid   
[2 อัตรา] Grand Inncome Hotel - [ สุวรรณภูมิ ]
22.05.2017 Assistant Chief Engineer (ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกช่าง)   
[1 อัตรา] Grand Inncome Hotel - [ สุวรรณภูมิ ]
22.05.2017 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[2 อัตรา] Grand Inncome Hotel - [ สุวรรณภูมิ ]
22.05.2017 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
[2 อัตรา] Grand Inncome Hotel - [ สุวรรณภูมิ ]
22.05.2017 Front Office Manager (ผู้จัดการแผนกต้อนรับ)   
[1 อัตรา] Grand Inncome Hotel - [ สุวรรณภูมิ ]
22.05.2017 Restaurant Supervisor   
[2 อัตรา] Ammata Lanta Resort - [ สุวรรณภูมิ ]
22.05.2017 Night Receptionist   
[3 อัตรา] Ammata Lanta Resort - [ สุวรรณภูมิ ]
22.05.2017 Sous Chef   
[1 อัตรา] Ammata Lanta Resort - [ สุวรรณภูมิ ]
22.05.2017 Cold Kitchen Chef de Partie   
[1 อัตรา] Ammata Lanta Resort - [ สุวรรณภูมิ ]
22.05.2017 Hot Kitchen Chef de Partie   
[1 อัตรา] Ammata Lanta Resort - [ สุวรรณภูมิ ]
22.05.2017 Japanese cook (กุ๊กอาหารญี่ปุ่น)   
[2 อัตรา] Ammata Lanta Resort - [ สุวรรณภูมิ ]
22.05.2017 Bakery Chef de Partie   
[1 อัตรา] Ammata Lanta Resort - [ สุวรรณภูมิ ]
22.05.2017 Bakery Chef   
[1 อัตรา] Ammata Lanta Resort - [ สุวรรณภูมิ ]
22.05.2017 Demi-Chef   
[2 อัตรา] Ammata Lanta Resort - [ สุวรรณภูมิ ]
22.05.2017 Commis I   
[1 อัตรา] Ammata Lanta Resort - [ สุวรรณภูมิ ]
22.05.2017 European Cook (กุ๊กอาหารยุโรป)   
[2 อัตรา] Ammata Lanta Resort - [ สุวรรณภูมิ ]
22.05.2017 Bartender (บาร์เทนเดอร์)   
[1 อัตรา] Ammata Lanta Resort - [ สุวรรณภูมิ ]
22.05.2017 Reservation Officer   
[3 อัตรา] Ammata Lanta Resort - [ สุวรรณภูมิ ]
22.05.2017 Guest Service Agent (GSA)   
[3 อัตรา] Ammata Lanta Resort - [ สุวรรณภูมิ ]
22.05.2017 Banquet Staff (พนักงานจัดเลี้ยง)   
[3 อัตรา] Ammata Lanta Resort - [ สุวรรณภูมิ ]
22.05.2017 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[3 อัตรา] Ammata Lanta Resort - [ สุวรรณภูมิ ]
22.05.2017 Waitress [พนักงานเสริฟ]   
[3 อัตรา] The Color Living Hotel - [ สมุทรปราการ ]
22.05.2017 Room Boy   
[1 อัตรา] The Color Living Hotel - [ สมุทรปราการ ]
22.05.2017 หัวหน้า/ผู้ช่วยช่างไม้ (Carpenter Supervisor)...   
[1 อัตรา] ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดย บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด - [ สุวรรณภูมิ ]
22.05.2017 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกงานก่อสร้าง (Assistant Workshop Manag...   
[1 อัตรา] ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดย บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด - [ สุวรรณภูมิ ]
22.05.2017 Housekeeping Manager (ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] Kuun Hotel ( โรงแรม คูณ ) - [ สมุทรปราการ ]
22.05.2017 Cook (กุ๊ก)   
[2 อัตรา] Kuun Hotel ( โรงแรม คูณ ) - [ สมุทรปราการ ]
22.05.2017 Sales and Marketing Manager (ผู้จัดการฝ่ายขาย)   
[2 อัตรา] Kuun Hotel ( โรงแรม คูณ ) - [ สมุทรปราการ ]

1 2 3 4 Next