×
×
×
×

งานโรงแรมสมุทรปราการ

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
03.08.2021 Food & Beverage Manager   
[1 อัตรา] Koon Hotel ( โรงแรม คูณ ) - [ สมุทรปราการ ]
03.08.2021 Technician [ช่างเทคนิค] Supervisor   
[1 อัตรา] Koon Hotel ( โรงแรม คูณ ) - [ สมุทรปราการ ]
03.08.2021 G.S.A. ด่วนๆ   
[3 อัตรา] Koon Hotel ( โรงแรม คูณ ) - [ สมุทรปราการ ]
03.08.2021 ช่างไฟฟ้า - แอร์ ด่วนๆๆ...   
[2 อัตรา] Koon Hotel ( โรงแรม คูณ ) - [ สมุทรปราการ ]
03.08.2021 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[2 อัตรา] Koon Hotel ( โรงแรม คูณ ) - [ สมุทรปราการ ]
03.08.2021 Room Maid [พนักงานทำความสะอาดห้องพัก Hospitel ด่วน...   
[3 อัตรา] Koon Hotel ( โรงแรม คูณ ) - [ สมุทรปราการ ]
03.08.2021 พนักงานเสริฟ/Waiter/Waitress   
[2 อัตรา] Koon Hotel ( โรงแรม คูณ ) - [ สมุทรปราการ ]
03.08.2021 ช่างอาคาร ด่วนๆๆ   
[3 อัตรา] Koon Hotel ( โรงแรม คูณ ) - [ สมุทรปราการ ]
27.07.2021 Electrician   
[1 อัตรา] Novotel Bangkok Suvarnabhumi Airport Hotel - [ สุวรรณภูมิ ]
27.07.2021 General Maintenance   
[1 อัตรา] Novotel Bangkok Suvarnabhumi Airport Hotel - [ สุวรรณภูมิ ]
27.07.2021 Telephone Operator (พนักงานรับโทรศัพท์)   
[1 อัตรา] Novotel Bangkok Suvarnabhumi Airport Hotel - [ สุวรรณภูมิ ]
20.07.2021 Pay Master   
[1 อัตรา] Eastin Thana City Golf Resort Bangkok - [ สมุทรปราการ ]

1