×
×
×
×

งานโรงแรมสมุทรสงคราม


 
22.03.2019 Food and Beverage Manager (ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม)   
[1 อัตรา] Natreetara Riverside Resort - [ สมุทรสงคราม ]
20.03.2019 Cashier [แคชเชียร์ทั่วไป]   
[1 อัตรา] The Buffalo Amphawa - [ สมุทรสงคราม ]
18.03.2019 Chief Engineer (หัวหน้าแผนกช่าง)   
[1 อัตรา] Natreetara Riverside Resort - [ สมุทรสงคราม ]
13.03.2019 Sales Coordinator (ผู้ประสานงานฝ่ายขาย)   
[1 อัตรา] The Buffalo Amphawa - [ สมุทรสงคราม ]
11.03.2019 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[2 อัตรา] The Buffalo Amphawa - [ สมุทรสงคราม ]
10.03.2019 Restaurant Cashier [แคชเชียร์ห้องอาหาร]...   
[1 อัตรา] The Buffalo Amphawa - [ สมุทรสงคราม ]
10.03.2019 General Mechanics (ช่างทั่วไป)   
[1 อัตรา] The Buffalo Amphawa - [ สมุทรสงคราม ]
10.03.2019 Food-Runner   
[2 อัตรา] The Buffalo Amphawa - [ สมุทรสงคราม ]
10.03.2019 Reservation Officer   
[3 อัตรา] The Buffalo Amphawa - [ สมุทรสงคราม ]

1