×
×
×
×

งานโรงแรมสมุทรสงคราม


 
23.04.2019 Bartender (บาร์เทนเดอร์)   
[1 อัตรา] The Buffalo Amphawa - [ สมุทรสงคราม ]
23.04.2019 Assistant Accounting Officer   
[1 อัตรา] The Buffalo Amphawa - [ สมุทรสงคราม ]
23.04.2019 Sous Chef   
[1 อัตรา] The Buffalo Amphawa - [ สมุทรสงคราม ]
23.04.2019 General Mechanics (ช่างทั่วไป)   
[1 อัตรา] The Buffalo Amphawa - [ สมุทรสงคราม ]
23.04.2019 Restaurant Cashier [แคชเชียร์ห้องอาหาร]...   
[1 อัตรา] The Buffalo Amphawa - [ สมุทรสงคราม ]
23.04.2019 Sales Coordinator (ผู้ประสานงานฝ่ายขาย)   
[1 อัตรา] The Buffalo Amphawa - [ สมุทรสงคราม ]
23.04.2019 Housekeeping Supervisor   
[1 อัตรา] The Buffalo Amphawa - [ สมุทรสงคราม ]
23.04.2019 Commis II   
[2 อัตรา] The Buffalo Amphawa - [ สมุทรสงคราม ]
23.04.2019 Commis I   
[2 อัตรา] The Buffalo Amphawa - [ สมุทรสงคราม ]
23.04.2019 Barista   
[1 อัตรา] The Buffalo Amphawa - [ สมุทรสงคราม ]
23.04.2019 Food-Runner   
[2 อัตรา] The Buffalo Amphawa - [ สมุทรสงคราม ]
23.04.2019 Reservation Officer   
[3 อัตรา] The Buffalo Amphawa - [ สมุทรสงคราม ]
23.04.2019 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[4 อัตรา] The Buffalo Amphawa - [ สมุทรสงคราม ]
23.04.2019 Cashier [แคชเชียร์ทั่วไป]   
[1 อัตรา] The Buffalo Amphawa - [ สมุทรสงคราม ]

1