×
×
×
×

งานโรงแรมสมุทรสงคราม


 
02.09.2020 Hot Kitchen Chef de Partie   
[1 อัตรา] Natreetara Riverside Resort - [ สมุทรสงคราม ]
01.09.2020 Chief Account   
[1 อัตรา] Natreetara Riverside Resort - [ สมุทรสงคราม ]
01.09.2020 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[2 อัตรา] Natreetara Riverside Resort - [ สมุทรสงคราม ]
01.09.2020 Steward (พนักงานล้างจาน)   
[2 อัตรา] Natreetara Riverside Resort - [ สมุทรสงคราม ]
01.09.2020 Sales & Marketing Manager (ผู้จัดการฝ่ายขาย)   
[1 อัตรา] Natreetara Riverside Resort - [ สมุทรสงคราม ]
31.08.2020 Reservation Officer   
[3 อัตรา] The Buffalo Amphawa - [ สมุทรสงคราม ]
31.08.2020 General Manager (ผู้จัดการทั่วไป)   
[1 อัตรา] The Buffalo Amphawa - [ สมุทรสงคราม ]
31.08.2020 Assistant General Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป)   
[1 อัตรา] The Buffalo Amphawa - [ สมุทรสงคราม ]
31.08.2020 Corporate Sales   
[1 อัตรา] The Buffalo Amphawa - [ สมุทรสงคราม ]
31.08.2020 Sales Coordinator (ผู้ประสานงานฝ่ายขาย)   
[2 อัตรา] The Buffalo Amphawa - [ สมุทรสงคราม ]
31.08.2020 Food-Runner   
[2 อัตรา] The Buffalo Amphawa - [ สมุทรสงคราม ]
31.08.2020 Commis II   
[2 อัตรา] The Buffalo Amphawa - [ สมุทรสงคราม ]
31.08.2020 Cashier [แคชเชียร์ทั่วไป]   
[1 อัตรา] The Buffalo Amphawa - [ สมุทรสงคราม ]
29.08.2020 General Mechanics (ช่างทั่วไป)   
[1 อัตรา] The Buffalo Amphawa - [ สมุทรสงคราม ]
29.08.2020 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[4 อัตรา] The Buffalo Amphawa - [ สมุทรสงคราม ]
29.08.2020 Restaurant Cashier [แคชเชียร์ห้องอาหาร]...   
[1 อัตรา] The Buffalo Amphawa - [ สมุทรสงคราม ]
29.08.2020 Barista   
[1 อัตรา] The Buffalo Amphawa - [ สมุทรสงคราม ]
29.08.2020 Commis I   
[2 อัตรา] The Buffalo Amphawa - [ สมุทรสงคราม ]
28.08.2020 Gardener (คนสวน)   
[2 อัตรา] Natreetara Riverside Resort - [ สมุทรสงคราม ]

1