×
×
×
×

งานโรงแรมจันทบุรี


 
20.06.2019 Kitchen hand ผู้ช่วยกุ๊ก   
[1 อัตรา] Am2tree - [ จันทบุรี ]
20.06.2019 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
[1 อัตรา] Am2tree - [ จันทบุรี ]
10.06.2019 Cook กุ๊ก   
[1 อัตรา] Am2tree - [ จันทบุรี ]
10.06.2019 Cook กุ๊ก   
[1 อัตรา] Am2tree - [ จันทบุรี ]
31.05.2019 Operation manager   
[1 อัตรา] Am2tree - [ จันทบุรี ]
27.05.2019 Housekeeper Clerk (เสมียนแม่บ้าน)   
[3 อัตรา] Am2tree - [ จันทบุรี ]

1