×
×
×
×

งานโรงแรมจันทบุรี


 
17.05.2019 Front Office Manager (ผู้จัดการแผนกต้อนรับ)   
[1 อัตรา] Am2tree - [ จันทบุรี ]
17.05.2019 Operation manager   
[1 อัตรา] Am2tree - [ จันทบุรี ]
30.04.2019 Housekeeper Clerk (เสมียนแม่บ้าน)   
[3 อัตรา] Am2tree - [ จันทบุรี ]
30.04.2019 Cook กุ๊ก   
[1 อัตรา] Am2tree - [ จันทบุรี ]
30.04.2019 Cook กุ๊ก   
[1 อัตรา] Am2tree - [ จันทบุรี ]
30.04.2019 Kitchen hand ผู้ช่วยกุ๊ก   
[1 อัตรา] Am2tree - [ จันทบุรี ]

1