×
×
×
×

งานโรงแรมชลบุรี

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
22.05.2018 Corporates Sales Manager   
[2 อัตรา] At Mind Group of Hotels and Residences - [ ชลบุรี ]
22.05.2018 Restaurant Manager ประจำโรงแรมพัทยา...   
[2 อัตรา] At Mind Group of Hotels and Residences - [ พัทยา ]
22.05.2018 เจ้าหน้าที่ขนส่งผลิตภัณฑ์ (นิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร เฟส 9)...   
[1 อัตรา] Wine Connection Thailand - [ ชลบุรี ]
22.05.2018 EXECUTIVE CHEF ? CENTRAL KITCHEN BASED IN CHONBURI PROVIN...   
[1 อัตรา] Wine Connection Thailand - [ ชลบุรี ]
22.05.2018 Finished Goods Pick & Pack (อมตะนครชลบุรี เฟส 9) ...   
[1 อัตรา] Wine Connection Thailand - [ ชลบุรี ]
22.05.2018 Student Trainee   
[หลายอัตรา] D Varee Jomtien Beach, Pattaya - [ พัทยา ]
22.05.2018 Spa Therapist   
[2 อัตรา] D Varee Jomtien Beach, Pattaya - [ พัทยา ]
22.05.2018 Steward (พนักงานล้างจาน)   
[1 อัตรา] AYA boutique hotel pattaya - [ พัทยา ]
22.05.2018 Security Staff (พนักงานรักษาความปลอดภัย)   
[1 อัตรา] AYA boutique hotel pattaya - [ พัทยา ]
22.05.2018 Cleaner (พนักงานทำความสะอาด)   
[1 อัตรา] AYA boutique hotel pattaya - [ พัทยา ]
22.05.2018 Room Maid   
[3 อัตรา] AYA boutique hotel pattaya - [ พัทยา ]
22.05.2018 Housekeeping Clerk (เสมียนแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] AYA boutique hotel pattaya - [ พัทยา ]
22.05.2018 Bell Captains (หัวหน้าพนักงานยกกระเป๋า)   
[1 อัตรา] Dor Shada Resort by the Sea - [ พัทยา ]
22.05.2018 Guest Relation Officer (GRO)   
[1 อัตรา] Dor Shada Resort by the Sea - [ พัทยา ]
22.05.2018 Reservation Manager (ผู้จัดการแผนกจองห้องพัก)   
[1 อัตรา] Dor Shada Resort by the Sea - [ พัทยา ]
22.05.2018 Reservation Clerks (พนักงานจองห้องพัก)   
[1 อัตรา] Dor Shada Resort by the Sea - [ พัทยา ]
21.05.2018 Human Resource Manager (ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล)   
[1 อัตรา] โรงแรมD@SEA - [ ชลบุรี ]
21.05.2018 Night Receptionist   
[1 อัตรา] โรงแรมD@SEA - [ พัทยา ]
21.05.2018 สจ๊วส   
[1 อัตรา] โรงแรมD@SEA - [ พัทยา ]
21.05.2018 Senior Sales Manager - MICE   
[1 อัตรา] Cape Dara Resort Pattaya - [ ชลบุรี ]
21.05.2018 Sales Manager - MICE   
[1 อัตรา] Cape Dara Resort Pattaya - [ ชลบุรี ]
21.05.2018 Guest sevice Agent - Chinese Speaking   
[1 อัตรา] Cape Dara Resort Pattaya - [ ชลบุรี ]
21.05.2018 Commis III - Cold Kitchen   
[1 อัตรา] Cape Dara Resort Pattaya - [ ชลบุรี ]
21.05.2018 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[2 อัตรา] Cape Dara Resort Pattaya - [ ชลบุรี ]
21.05.2018 Housekeeping Clerk (เสมียนแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] Cape Dara Resort Pattaya - [ ชลบุรี ]
21.05.2018 Cleaner (พนักงานทำความสะอาด)   
[1 อัตรา] Cape Dara Resort Pattaya - [ ชลบุรี ]
21.05.2018 Security Staff (พนักงานรักษาความปลอดภัย)   
[1 อัตรา] Cape Dara Resort Pattaya - [ ชลบุรี ]
21.05.2018 Steward   
[1 อัตรา] Cape Dara Resort Pattaya - [ ชลบุรี ]
21.05.2018 F&B Marketing   
[1 อัตรา] Cape Dara Resort Pattaya - [ ชลบุรี ]
21.05.2018 Floor Supervisor (หัวหน้าแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] Cape Dara Resort Pattaya - [ ชลบุรี ]