×
×
×
×

งานโรงแรมชลบุรี

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
17.08.2018 แม่บ้าน   
[2 อัตรา] Ruenthip Residence Pattaya - [ พัทยา ]
17.08.2018 Night Receptionist   
[1 อัตรา] Ruenthip Residence Pattaya - [ พัทยา ]
17.08.2018 General Mechanics (ช่างทั่วไป)   
[1 อัตรา] Ruenthip Residence Pattaya - [ พัทยา ]
17.08.2018 Administrative Officer   
[1 อัตรา] Cape Dara Resort Pattaya - [ ชลบุรี ]
17.08.2018 Reservation Officer   
[1 อัตรา] Cape Dara Resort Pattaya - [ ชลบุรี ]
17.08.2018 F&B Marketing   
[1 อัตรา] Cape Dara Resort Pattaya - [ ชลบุรี ]
17.08.2018 Floor Supervisor (หัวหน้าแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] Cape Dara Resort Pattaya - [ ชลบุรี ]
17.08.2018 Human Resources Manager - MIKE GROUP   
[1 อัตรา] Cape Dara Resort Pattaya - [ ชลบุรี ]
17.08.2018 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[1 อัตรา] Cape Dara Resort Pattaya - [ ชลบุรี ]
17.08.2018 Security Staff (พนักงานรักษาความปลอดภัย)   
[1 อัตรา] Cape Dara Resort Pattaya - [ ชลบุรี ]
17.08.2018 Housekeeping Clerk (เสมียนแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] Cape Dara Resort Pattaya - [ ชลบุรี ]
17.08.2018 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[1 อัตรา] Cape Dara Resort Pattaya - [ ชลบุรี ]
17.08.2018 Cleaner (พนักงานทำความสะอาด)   
[1 อัตรา] Cape Dara Resort Pattaya - [ ชลบุรี ]
17.08.2018 Guest Service Agent - Chinese Speaking   
[1 อัตรา] Cape Dara Resort Pattaya - [ ชลบุรี ]
17.08.2018 Digital Marketing Manager   
[1 อัตรา] Cape Dara Resort Pattaya - [ ชลบุรี ]
17.08.2018 Pool Attendant   
[1 อัตรา] Cape Dara Resort Pattaya - [ ชลบุรี ]
17.08.2018 Chef de Partie - Western   
[1 อัตรา] Cape Dara Resort Pattaya - [ ชลบุรี ]
17.08.2018 General Manager ประจำที่ แอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน พัทยา...   
[1 อัตรา] The Ambassador Bangkok Hotel - [ พัทยา ]
17.08.2018 Resident Manager ประจำที่ แอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน พัทยา...   
[1 อัตรา] The Ambassador Bangkok Hotel - [ พัทยา ]
17.08.2018 Executive Housekeeper ประจำที่ แอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน พัท...   
[1 อัตรา] The Ambassador Bangkok Hotel - [ พัทยา ]
17.08.2018 Director of F&B ประจำที่ แอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน พัทยา...   
[1 อัตรา] The Ambassador Bangkok Hotel - [ พัทยา ]
17.08.2018 นักศึกษาฝึกงาน   
[2 อัตรา] Bangsaen Hotels Group - [ ชลบุรี ]
16.08.2018 Assistant Front Office Manager   
[1 อัตรา] Dee Prom Hotel - [ พัทยา ]
16.08.2018 Restaurant Supervisor   
[1 อัตรา] Bangsaen Hotels Group - [ ชลบุรี ]
16.08.2018 Spa Trainer Manager   
[1 อัตรา] Yunomori Onsen & Spa - [ พัทยา ]
16.08.2018 Waitress and Waiter [พนักงานเสริฟ] สาขาพัทยา...   
[1 อัตรา] Yunomori Onsen & Spa - [ พัทยา ]
16.08.2018 Spa Receptionist (สาขาพัทยา)   
[1 อัตรา] Yunomori Onsen & Spa - [ พัทยา ]
16.08.2018 Spa Trainer Manager(สาขาพัทยา)   
[1 อัตรา] Yunomori Onsen & Spa - [ พัทยา ]
16.08.2018 Food and Beverage Manager (ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม)   
[1 อัตรา] Mason Pattaya - [ พัทยา ]
16.08.2018 Food and Beverage Manager (The Tide Resort)   
[1 อัตรา] Bangsaen Hotels Group - [ ชลบุรี ]