×
×
×
×

งานโรงแรมตราด

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
21.05.2019 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
21.05.2019 General Technician   
[2 อัตรา] The Emerald Cove Koh Chang - [ เกาะช้าง ]
21.05.2019 Guest Service Agent   
[2 อัตรา] The Emerald Cove Koh Chang - [ เกาะช้าง ]
21.05.2019 Engineering Supervisor   
[1 อัตรา] The Emerald Cove Koh Chang - [ เกาะช้าง ]
21.05.2019 Guest Service Supervisor   
[1 อัตรา] The Emerald Cove Koh Chang - [ เกาะช้าง ]
21.05.2019 Driver (พนักงานขับรถ)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
21.05.2019 Assistant Executive Housekeeper (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
21.05.2019 Gardener Supervisor   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
21.05.2019 FB Service Attendant   
[หลายอัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
21.05.2019 Butler   
[2 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
21.05.2019 Bartender (บาร์เทนเดอร์)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
21.05.2019 Technician (ช่างเทคนิค)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
21.05.2019 Chief Engineer (หัวหน้าแผนกช่าง)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
20.05.2019 Accounting Manager   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
20.05.2019 Account Payable Officer   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
20.05.2019 Receiving Officer   
[2 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
20.05.2019 Asset Officer   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
20.05.2019 Construction Store Officer   
[2 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
20.05.2019 Restaurant Cashier (แคชเชียร์ห้องอาหาร)   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
20.05.2019 Personal Supervisor   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
20.05.2019 Security Supervisor   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
20.05.2019 Security Guard   
[4 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
20.05.2019 Guest Relation Supervisor   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
20.05.2019 Guest Relation Officer (GRO)   
[2 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
20.05.2019 Driver (พนักงานขับรถ)   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
20.05.2019 Assistant Food & Beverage Manager   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
20.05.2019 Restaurant Manager (ผู้จัดการห้องอาหาร)   
[2 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
20.05.2019 Restaurant Supervisor   
[2 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
20.05.2019 Bar Supervisor   
[2 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
20.05.2019 FB Administrator   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]

1 2 3 Next