×
×
×
×

งานโรงแรมตราด

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
22.01.2019 Human Resource Manager (ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
22.01.2019 Therapist (พนักงานนวด)   
[5 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
22.01.2019 FB Service Attendant   
[หลายอัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
22.01.2019 Maintenance Supervisor   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
22.01.2019 Technician (ช่างเทคนิค)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
22.01.2019 Food & Beverage Supervisor   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ ตราด ]
22.01.2019 Guest Service Supervisor   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
22.01.2019 Butler   
[2 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
22.01.2019 Bartender (บาร์เทนเดอร์)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
22.01.2019 AP/GCR   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
22.01.2019 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
22.01.2019 Beach Boy & Pool Attendant   
[5 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
22.01.2019 Villa Supervisor   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
22.01.2019 Night Supervisor   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
22.01.2019 Barista   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
22.01.2019 Bar Supervisor   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
21.01.2019 Marketing Officer   
[1 อัตรา] The Emerald Cove Koh Chang - [ เกาะช้าง ]
21.01.2019 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[2 อัตรา] The Emerald Cove Koh Chang - [ เกาะช้าง ]
21.01.2019 Reservation Manager (ผู้จัดการแผนกจองห้องพัก)   
[1 อัตรา] The Emerald Cove Koh Chang - [ เกาะช้าง ]
21.01.2019 Account Receivable Supervisor   
[1 อัตรา] The Emerald Cove Koh Chang - [ เกาะช้าง ]
21.01.2019 Engineering Supervisor   
[1 อัตรา] The Emerald Cove Koh Chang - [ เกาะช้าง ]
21.01.2019 FB Attendant [พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม]...   
[2 อัตรา] The Emerald Cove Koh Chang - [ เกาะช้าง ]
21.01.2019 Bartender (บาร์เทนเดอร์)   
[1 อัตรา] The Emerald Cove Koh Chang - [ เกาะช้าง ]
21.01.2019 Guest Service Agent   
[1 อัตรา] The Emerald Cove Koh Chang - [ เกาะช้าง ]
21.01.2019 Therapist   
[1 อัตรา] The Emerald Cove Koh Chang - [ เกาะช้าง ]
21.01.2019 Bakery/Bread Chef de Partie   
[1 อัตรา] The Emerald Cove Koh Chang - [ เกาะช้าง ]
21.01.2019 Commis I (Western Kitchen)   
[2 อัตรา] The Emerald Cove Koh Chang - [ เกาะช้าง ]
21.01.2019 Commis III (Thai)   
[3 อัตรา] The Emerald Cove Koh Chang - [ เกาะช้าง ]
21.01.2019 Sales Coordinator [ผู้ประสานงานฝ่ายขาย]...   
[1 อัตรา] The Emerald Cove Koh Chang - [ เกาะช้าง ]
20.01.2019 Night Auditor   
[1 อัตรา] Sea View Resort & Spa - [ เกาะช้าง ]

1 2 3 4 Next