×
×
×
×

งานโรงแรมตราด

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
12.12.2019 Butcher - Koh Chang   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
12.12.2019 Assistant Housekeeping Manager - Koh Chang   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
12.12.2019 Assistant Front Office Manager - Koh Chang   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
12.12.2019 Cook Helper Cold Section - Koh Chang   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
12.12.2019 Cook Helper Thai Section - Koh Chang   
[2 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
12.12.2019 Chef de Partie PB Section - Koh Chang   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
12.12.2019 Restaurant Supervisor - Koh Chang   
[3 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
12.12.2019 Chef de Partie Thai Section - Koh Chang   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
12.12.2019 Room Maid - Koh Chang   
[2 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
12.12.2019 Restaurant Manager - Koh Chang   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
12.12.2019 Bar Supervisor - Koh Chang   
[2 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
12.12.2019 Personnel Supervisor - Koh Chang   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
12.12.2019 Guest Relation Officer (Night GRO) - Koh Chang   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
12.12.2019 Guest Relation Officer - Koh Chang   
[3 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
12.12.2019 Construction Store - Koh Chang   
[2 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
12.12.2019 IT Support - Koh Chang   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
12.12.2019 พนักงานล้างจาน - Koh Chang   
[4 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
12.12.2019 ช่างทั่วไป - Koh Chang   
[3 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
12.12.2019 Laundry - Koh Chang   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
12.12.2019 Assistant Spa Manager - Koh Chang   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
12.12.2019 Housekeeping Coordinator - Koh Chang   
[2 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะช้าง ]
12.12.2019 General Cashier & Account Payable Supervisor (Thai) /...   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
12.12.2019 Den Attendant / เจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก ...   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
12.12.2019 Restaurant Manager (ผู้จัดการห้องอาหาร)   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
12.12.2019 Telephone Operator (Thai) / เจ้าหน้าที่บริการแขกทางโทรศัพ...   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
12.12.2019 Waitress and Waiter (พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม)...   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
12.12.2019 Mr./Ms. Friday - English/Chinese/Russian Speaking ผู้ช่วย...   
[3 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
12.12.2019 Junior Wine Cellar Master / ผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์ฝึกหัด...   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
12.12.2019 Demi Chef De Partie (Thai Kitchen)   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
12.12.2019 Bartender (Thai) / พนักงานผสมเครื่องดื่ม (คนไทย)...   
[2 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]

1 2 3 4 Next