×
×
×
×

งานโรงแรมตราด

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
22.01.2018 Bartender (บาร์เทนเดอร์)   
[1 อัตรา] Koh Kood Paradise Beach - [ เกาะกูด ]
22.01.2018 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] Koh Kood Paradise Beach - [ เกาะกูด ]
22.01.2018 Housekeeping Supervisor   
[1 อัตรา] Koh Kood Paradise Beach - [ เกาะกูด ]
22.01.2018 Reservation Supervisor   
[1 อัตรา] Koh Kood Paradise Beach - [ เกาะกูด ]
22.01.2018 Banquet Supervisor   
[1 อัตรา] Koh Kood Paradise Beach - [ เกาะกูด ]
22.01.2018 steward (พนักงานล้างจาน)   
[2 อัตรา] Koh Kood Paradise Beach - [ เกาะกูด ]
22.01.2018 Security Staff (พนักงานรักษาความปลอดภัย)   
[1 อัตรา] Koh Kood Paradise Beach - [ เกาะกูด ]
22.01.2018 Cold Kitchen Commis I (ครัวเย็น)   
[1 อัตรา] Koh Kood Paradise Beach - [ เกาะกูด ]
22.01.2018 Chief Account   
[1 อัตรา] Koh Kood Paradise Beach - [ เกาะกูด ]
22.01.2018 Executive Chef   
[1 อัตรา] Koh Kood Paradise Beach - [ เกาะกูด ]
22.01.2018 Thai Commis   
[1 อัตรา] Koh Kood Paradise Beach - [ เกาะกูด ]
22.01.2018 Accounting officer   
[1 อัตรา] Koh Kood Paradise Beach - [ เกาะกูด ]
22.01.2018 Commis I   
[1 อัตรา] Koh Kood Paradise Beach - [ เกาะกูด ]
22.01.2018 Thai Cook (กุ๊กอาหารไทย)   
[1 อัตรา] Koh Kood Paradise Beach - [ เกาะกูด ]
22.01.2018 Restaurant Supervisor   
[1 อัตรา] Koh Kood Paradise Beach - [ เกาะกูด ]
22.01.2018 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[1 อัตรา] Koh Kood Paradise Beach - [ เกาะกูด ]
21.01.2018 Bartender (บาร์เทนเดอร์)   
[2 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
21.01.2018 Busboy   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
21.01.2018 Assistant Spa Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการสปา)   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
21.01.2018 Landscape   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
21.01.2018 IT Support   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
21.01.2018 Accounts Payable   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
21.01.2018 Cook Helper (ผู้ช่วยกุ๊ก)   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
21.01.2018 English Trainer   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
21.01.2018 Foreman / หัวหน้าคนงาน   
[1 อัตรา] Sea View Resort & Spa - [ เกาะช้าง ]
18.01.2018 Food & Beverage Supervisor   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ ตราด ]
18.01.2018 Trainee   
[หลายอัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
18.01.2018 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[5 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
18.01.2018 Activity Supervisor   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
18.01.2018 Steward (พนักงานล้างจาน)   
[3 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]

1 2 3 Next