×
×
×
×

งานโรงแรมตราด

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
24.02.2017 Restaurant Manager (ผู้จัดการห้องอาหาร)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
24.02.2017 Food & Beverage Supervisor   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ ตราด ]
24.02.2017 Geust Service Agent   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
24.02.2017 Butler   
[2 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
24.02.2017 Head Butler   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
24.02.2017 Activity Supervisor   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
24.02.2017 Guest Service Supervisor   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
24.02.2017 Food & Beverage Director   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
24.02.2017 Spa Manager (ผู้จัดการสปา)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
24.02.2017 Chief Engineer (หัวหน้าแผนกช่าง)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
24.02.2017 English Teacher (ไทย/ต่างชาติ)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ ตราด ]
24.02.2017 Spa Therapist   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
24.02.2017 Restaurant Captain   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
20.02.2017 Bell Boy & Driver   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
20.02.2017 Income Auditor   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
20.02.2017 Thai Xylophone (ระนาด)   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ ตราด ]
20.02.2017 Account Receiveable Officer   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
20.02.2017 Spa Therapist   
[3 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
20.02.2017 Guest Service Agent (GSA)   
[2 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
20.02.2017 Assistant Spa Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการสปา)   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
20.02.2017 Graphic Design with Photographer task   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
20.02.2017 Bus Attendant   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
20.02.2017 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[2 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
17.02.2017 Recreation and Activities Manager   
[1 อัตรา] The Emerald Cove Koh Chang - [ เกาะช้าง ]
13.02.2017 Time Keeper   
[1 อัตรา] The Emerald Cove Koh Chang - [ เกาะช้าง ]
12.02.2017 พนักงานสวน   
[1 อัตรา] The Spa Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
09.02.2017 Health Resort Manager   
[1 อัตรา] The Spa Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
09.02.2017 Guest Relation Officer (GRO)   
[1 อัตรา] The Spa Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
08.02.2017 Sous Chef   
[2 อัตรา] The Emerald Cove Koh Chang - [ เกาะช้าง ]
03.02.2017 Guest Service Agent [GSA] Russian   
[1 อัตรา] The Emerald Cove Koh Chang - [ เกาะช้าง ]

1 2 Next