×
×
×
×

งานโรงแรมตราด

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
11.12.2018 Housekeeping Manager (ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
11.12.2018 AP/GCR   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
11.12.2018 Night Supervisor   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
11.12.2018 Barista   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
11.12.2018 Bar Supervisor   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
11.12.2018 Beach Boy & Pool Attendant   
[5 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
11.12.2018 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
11.12.2018 Bartender (บาร์เทนเดอร์)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
11.12.2018 Butler   
[2 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
11.12.2018 Guest Service Supervisor   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
11.12.2018 Food & Beverage Supervisor   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ ตราด ]
11.12.2018 Technician (ช่างเทคนิค)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
11.12.2018 Maintenance Supervisor   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
11.12.2018 FB Service Attendant   
[หลายอัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
11.12.2018 Chief Engineer (หัวหน้าแผนกช่าง)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
11.12.2018 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[5 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
11.12.2018 Public Area Attendant   
[หลายอัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
11.12.2018 Chief Gardener (หัวหน้าคนสวน)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
11.12.2018 Therapist (พนักงานนวด)   
[5 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
11.12.2018 Chief Accountant   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
08.12.2018 Secretary to GM   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
08.12.2018 Photographer   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
08.12.2018 Fitness Trainer (ฟิตเนสเทรนเนอร์)   
[2 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
08.12.2018 IT Officer (พนักงาน IT)   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
08.12.2018 Assistant Food & Beverage Manager   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
08.12.2018 FB Administration   
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
08.12.2018 Restaurant Manager (ผู้จัดการห้องอาหาร)   
[2 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
08.12.2018 Restaurant Supervisor   
[2 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
08.12.2018 Bar Supervisor   
[2 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]
08.12.2018 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[5 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง ]

1 2 3 4 Next