×
×
×
×

งานโรงแรมตราด

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
21.02.2019 Front office Agent   
[2 อัตรา] Sea View Resort & Spa - [ เกาะช้าง ]
21.02.2019 Outlet Cashier   
[2 อัตรา] Sea View Resort & Spa - [ เกาะช้าง ]
20.02.2019 Guest Service Agent   
[1 อัตรา] The Emerald Cove Koh Chang - [ เกาะช้าง ]
20.02.2019 Guest Service Agent - Chinese   
[1 อัตรา] The Emerald Cove Koh Chang - [ เกาะช้าง ]
20.02.2019 Chief Engineer (หัวหน้าแผนกช่าง)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
20.02.2019 Barista   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
20.02.2019 Bar Supervisor   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
20.02.2019 Night Supervisor   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
20.02.2019 Beach Boy & Pool Attendant   
[5 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
20.02.2019 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
20.02.2019 Bartender (บาร์เทนเดอร์)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
20.02.2019 Butler   
[2 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
20.02.2019 Guest Service Supervisor   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
20.02.2019 Food & Beverage Supervisor   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ ตราด ]
20.02.2019 Technician (ช่างเทคนิค)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
20.02.2019 Maintenance Supervisor   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
20.02.2019 FB Service Attendant   
[หลายอัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
20.02.2019 Therapist (พนักงานนวด)   
[5 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
20.02.2019 Driver (พนักงานขับรถ)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
20.02.2019 AP/GCR   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
20.02.2019 Secretary to Resort Manager[เลขาผู้จัดการรีสอร์ท]...   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
20.02.2019 Villa Supervisor   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa - [ เกาะกูด ]
19.02.2019 Gardener (คนสวน)   
[1 อัตรา] The Emerald Cove Koh Chang - [ เกาะช้าง ]
19.02.2019 ฺBellman-Driver   
[1 อัตรา] The Emerald Cove Koh Chang - [ เกาะช้าง ]
19.02.2019 Duty Manager   
[1 อัตรา] The Emerald Cove Koh Chang - [ เกาะช้าง ]
19.02.2019 Engineering Supervisor   
[1 อัตรา] The Emerald Cove Koh Chang - [ เกาะช้าง ]
18.02.2019 General Cashier & Account Payable Supervisor (Thai) /...   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort - [ เกาะกูด ]
18.02.2019 Reservation Supervisor   
[1 อัตรา] Sea View Resort & Spa - [ เกาะช้าง ]
18.02.2019 Restaurant Captain   
[1 อัตรา] Sea View Resort & Spa - [ เกาะช้าง ]
18.02.2019 Reservation Officer   
[2 อัตรา] Sea View Resort & Spa - [ เกาะช้าง ]

1 2 3 Next