×
×
×
×

งานโรงแรมตราด

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
17.04.2018 Sport & Activity Manager   
[1 อัตรา] KC Grande Resort & Spa - [ เกาะช้าง ]
17.04.2018 สมุห์บัญชี   
[1 อัตรา] KC Grande Resort & Spa - [ ตราด ]
16.04.2018 Night Guest Service Agent [GSA]-Base at The Dewa Koh Chan...   
[1 อัตรา] AWA RESORT / THE DEWA / RAMAYANA KOH CHANG - [ เกาะช้าง ]
16.04.2018 เจ้าหน้าที่ควบคุมต้นทุน (Cost Officer)...   
[1 อัตรา] AWA RESORT / THE DEWA / RAMAYANA KOH CHANG - [ เกาะช้าง ]
15.04.2018 Guest Service Supervisor   
[2 อัตรา] The Emerald Cove Koh Chang - [ เกาะช้าง ]
15.04.2018 Guest Service Agent   
[6 อัตรา] The Emerald Cove Koh Chang - [ เกาะช้าง ]
15.04.2018 Chef De Partie (Western Kitchen)   
[2 อัตรา] The Emerald Cove Koh Chang - [ เกาะช้าง ]
15.04.2018 Chef De Partie (Thai Kitchen)   
[1 อัตรา] The Emerald Cove Koh Chang - [ เกาะช้าง ]
15.04.2018 Bartender (บาร์เทนเดอร์)   
[6 อัตรา] The Emerald Cove Koh Chang - [ เกาะช้าง ]
15.04.2018 Food & Beverage Attendant [พนักงานเสริฟ]...   
[6 อัตรา] The Emerald Cove Koh Chang - [ เกาะช้าง ]
15.04.2018 Food & Beverage Supervisor   
[6 อัตรา] The Emerald Cove Koh Chang - [ เกาะช้าง ]
15.04.2018 Human Resource Supervisor   
[1 อัตรา] The Emerald Cove Koh Chang - [ เกาะช้าง ]
14.04.2018 BellBoy (พนักงานยกกระเป๋า)   
[2 อัตรา] Sea View Resort & Spa - [ เกาะช้าง ]
14.04.2018 Reservation Officer   
[1 อัตรา] Sea View Resort & Spa - [ เกาะช้าง ]
14.04.2018 Restaurant Manager (ผู้จัดการห้องอาหาร)   
[1 อัตรา] Sea View Resort & Spa - [ ตราด ]
14.04.2018 Demi-Chef De Partie   
[1 อัตรา] Sea View Resort & Spa - [ ตราด ]
14.04.2018 Executive Sous Chef   
[1 อัตรา] Sea View Resort & Spa - [ เกาะช้าง ]
14.04.2018 Guest Relation Officer (GRO)   
[1 อัตรา] Sea View Resort & Spa - [ เกาะช้าง ]
14.04.2018 Foreman / หัวหน้าคนงาน   
[1 อัตรา] Sea View Resort & Spa - [ เกาะช้าง ]
14.04.2018 เจ้าหน้าที่บัญชี / Accountant...   
[1 อัตรา] Sea View Resort & Spa - [ เกาะช้าง ]
14.04.2018 Fitness Officer (พนักงานฟิตเนส)   
[1 อัตรา] Sea View Resort & Spa - [ เกาะช้าง ]
14.04.2018 Chief Engineer (หัวหน้าแผนกช่าง)   
[1 อัตรา] Sea View Resort & Spa - [ เกาะช้าง ]
14.04.2018 Cost Controller Officer (เจ้าหน้าที่ควบคุมต้นทุน)   
[1 อัตรา] Sea View Resort & Spa - [ เกาะช้าง ]
14.04.2018 Chief Accountant   
[1 อัตรา] Sea View Resort & Spa - [ เกาะช้าง ]
14.04.2018 Graphic Designer   
[1 อัตรา] Sea View Resort & Spa - [ เกาะช้าง ]
14.04.2018 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[2 อัตรา] Sea View Resort & Spa - [ เกาะช้าง ]
14.04.2018 Room Maid   
[2 อัตรา] Sea View Resort & Spa - [ เกาะช้าง ]
14.04.2018 Therapist (พนักงานนวด)   
[1 อัตรา] Sea View Resort & Spa - [ เกาะช้าง ]
14.04.2018 Carpenter and Painter (ช่างทาสี)   
[1 อัตรา] Sea View Resort & Spa - [ เกาะช้าง ]
14.04.2018 Technician (ช่างเทคนิค)   
[2 อัตรา] Sea View Resort & Spa - [ เกาะช้าง ]

1 2 3 Next