×
×
×
×

งานโรงแรมระยอง

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
19.05.2017 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[6 อัตรา] Samed Cabana Co., Ltd - [ ระยอง ]
19.05.2017 Property Sale/Sale Coordiante   
[2 อัตรา] Samed Cabana Co., Ltd - [ ระยอง ]
19.05.2017 Front Office Cashier (แคชเชียร์แผนกต้อนรับ)   
[4 อัตรา] Samed Cabana Co., Ltd - [ ระยอง ]
19.05.2017 หัวหน้าแผนกกิจกรรม(บรุคไซด์ วัลเลย์ รีสอร์ท จ.ระยอง...   
[1 อัตรา] แซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จันทบุรี - [ ระยอง ]
19.05.2017 Human Resource Manager บรุคไซด์ วัลเลย์ รีสอร์ท จ.ระยอง...   
[1 อัตรา] แซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จันทบุรี - [ ระยอง ]
19.05.2017 Asst.Human Resource Manager (บรุคไซด์ วัลเลย์ รีสอร์ท ระย...   
[1 อัตรา] แซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จันทบุรี - [ ระยอง ]
18.05.2017 Restaurant Supervisor (ประจำสาขาระยอง)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ระยอง ]
18.05.2017 ผู้ประสานงานฝ่ายจัดเลี้ยง (Banquet Co.) (ประจำโรงแรมแคนทา...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ระยอง ]
18.05.2017 Sales Manager (ประจำระยอง)   
[2 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ระยอง ]
18.05.2017 Reception (ประจำสาขาระยอง)   
[6 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ระยอง ]
18.05.2017 พนักงานเสิร์ฟ (ประจำสาขาระยอง)...   
[2 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ระยอง ]
18.05.2017 Front Office Supervisor (ประจำสาขาระยอง)...   
[2 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ระยอง ]
18.05.2017 Restaurant Supervisor (ประจำสาขาระยอง)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ระยอง ]
18.05.2017 เลขานุการ (ประจำสาขาระยอง)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ระยอง ]
16.05.2017 Sales and Marketing Manager (ผู้จัดการฝ่ายขาย)   
[1 อัตรา] Banyan Residence - [ ระยอง ]
16.05.2017 Assistant - Sales Mgr. (Corporate & OTAs)   
[2 อัตรา] Banyan Residence - [ ระยอง ]
16.05.2017 Sales - Mgr. (Corporate & OTAs)   
[1 อัตรา] Banyan Residence - [ ระยอง ]
16.05.2017 Housekeeping Supervisor   
[1 อัตรา] Banyan Residence - [ ระยอง ]
16.05.2017 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] Banyan Residence - [ ระยอง ]
16.05.2017 Sales Coordinator (ผู้ประสานงานฝ่ายขาย)   
[1 อัตรา] Banyan Residence - [ ระยอง ]
16.05.2017 Sale and Marketing Officer (พนักงานฝ่ายขาย)   
[1 อัตรา] Banyan Residence - [ ระยอง ]
16.05.2017 Room Maid   
[5 อัตรา] Banyan Residence - [ ระยอง ]
16.05.2017 Front Office Supervisor   
[1 อัตรา] Banyan Residence - [ ระยอง ]
13.05.2017 Operation Manager   
[1 อัตรา] Novotel Rayong Rim Pae Resort - [ ระยอง ]
13.05.2017 Technician (ช่างเทคนิค)   
[2 อัตรา] Novotel Rayong Rim Pae Resort - [ ระยอง ]
13.05.2017 Guest Service Agent (GSA)   
[2 อัตรา] Novotel Rayong Rim Pae Resort - [ ระยอง ]
13.05.2017 Electrical   
[1 อัตรา] Novotel Rayong Rim Pae Resort - [ ระยอง ]
13.05.2017 IT Manager [ผู้จัดการแผนก IT or Assistant IT Manager...   
[1 อัตรา] Novotel Rayong Rim Pae Resort - [ ระยอง ]
13.05.2017 Assistant Chief Engineer (ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกช่าง)   
[1 อัตรา] Novotel Rayong Rim Pae Resort - [ ระยอง ]
12.05.2017 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการตลาด ( โครงการนิคมอุตสาหกรรม จ.ระ...   
[1 อัตรา] บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) - [ ระยอง ]

1 2 Next