×
×
×
×

งานโรงแรมฉะเชิงเทรา


 
23.05.2019 Secretary to General Manager   
[1 อัตรา] Suntara Wellness Resort & Hotel - [ ฉะเชิงเทรา ]
23.05.2019 Guest Service Officer   
[1 อัตรา] Suntara Wellness Resort & Hotel - [ ฉะเชิงเทรา ]
23.05.2019 Account Payable Officer   
[1 อัตรา] Suntara Wellness Resort & Hotel - [ ฉะเชิงเทรา ]
23.05.2019 Hostesses   
[1 อัตรา] Suntara Wellness Resort & Hotel - [ ฉะเชิงเทรา ]
23.05.2019 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[1 อัตรา] Suntara Wellness Resort & Hotel - [ ฉะเชิงเทรา ]
22.05.2019 Sales Executive   
[1 อัตรา] Suntara Wellness Resort & Hotel - [ ฉะเชิงเทรา ]
14.05.2019 Bartender (บาร์เทนเดอร์)   
[1 อัตรา] Suntara Wellness Resort & Hotel - [ ฉะเชิงเทรา ]
09.05.2019 Food & Beverage Manager   
[1 อัตรา] Suntara Wellness Resort & Hotel - [ ฉะเชิงเทรา ]

1