×
×
×
×

งานโรงแรมฉะเชิงเทรา


 
18.03.2019 Director of Sales and Marketing   
[1 อัตรา] Suntara Wellness Resort & Hotel - [ ฉะเชิงเทรา ]
18.03.2019 พนักงานเสิร์ฟ (ประจำโรงแรมคามิโอ อมตะ บางปะกง)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ฉะเชิงเทรา ]
15.03.2019 - Guest Service Officer   
[1 อัตรา] Suntara Wellness Resort & Hotel - [ ฉะเชิงเทรา ]
15.03.2019 ASSISTANT CHIEF ACCOUNT (ผู้ช่วยหัวหน้าบัญชี)   
[1 อัตรา] Rainbow Arokayal Resort - [ ฉะเชิงเทรา ]
14.03.2019 Food & Beverage Manager   
[1 อัตรา] Suntara Wellness Resort & Hotel - [ ฉะเชิงเทรา ]
14.03.2019 Bartender (บาร์เทนเดอร์)   
[1 อัตรา] Suntara Wellness Resort & Hotel - [ ฉะเชิงเทรา ]
14.03.2019 Account Payable Officer   
[1 อัตรา] Suntara Wellness Resort & Hotel - [ ฉะเชิงเทรา ]
14.03.2019 Sales Executive   
[1 อัตรา] Suntara Wellness Resort & Hotel - [ ฉะเชิงเทรา ]
14.03.2019 Sale Executive   
[1 อัตรา] Suntara Wellness Resort & Hotel - [ ฉะเชิงเทรา ]
14.03.2019 Secretary to General Manager   
[1 อัตรา] Suntara Wellness Resort & Hotel - [ ฉะเชิงเทรา ]
12.03.2019 Florist (พนักงานจัดดอกไม้)   
[1 อัตรา] Suntara Wellness Resort & Hotel - [ ฉะเชิงเทรา ]
12.03.2019 IT Officer   
[1 อัตรา] Suntara Wellness Resort & Hotel - [ ฉะเชิงเทรา ]
12.03.2019 Executive Chef   
[1 อัตรา] Suntara Wellness Resort & Hotel - [ ฉะเชิงเทรา ]
12.03.2019 Assistant Front Officer Manager   
[1 อัตรา] Suntara Wellness Resort & Hotel - [ ฉะเชิงเทรา ]
12.03.2019 Restaurant Manager   
[1 อัตรา] Suntara Wellness Resort & Hotel - [ ฉะเชิงเทรา ]
06.03.2019 MAINTENANCE STAFF   
[1 อัตรา] Suntara Wellness Resort & Hotel - [ ฉะเชิงเทรา ]
06.03.2019 chef de Partie   
[1 อัตรา] Suntara Wellness Resort & Hotel - [ ฉะเชิงเทรา ]
06.03.2019 Chief Account   
[1 อัตรา] Suntara Wellness Resort & Hotel - [ ฉะเชิงเทรา ]
05.03.2019 Senior Sales Manager   
[1 อัตรา] Suntara Wellness Resort & Hotel - [ ฉะเชิงเทรา ]
02.03.2019 Chef de Partie - Thai   
[1 อัตรา] Suntara Wellness Resort & Hotel - [ ฉะเชิงเทรา ]
21.02.2019 Income & AR   
[1 อัตรา] Suntara Wellness Resort & Hotel - [ ฉะเชิงเทรา ]
21.02.2019 BellBoy (พนักงานยกกระเป๋า)   
[1 อัตรา] Suntara Wellness Resort & Hotel - [ ฉะเชิงเทรา ]
21.02.2019 Guest Service Supervisor   
[1 อัตรา] Suntara Wellness Resort & Hotel - [ ฉะเชิงเทรา ]

1