×
×
×
×

งานโรงแรมฉะเชิงเทรา


 
26.10.2020 Laundry Staff (พนักงานซักรีด)   
[1 อัตรา] โรงแรมทีวินเทจ - [ ฉะเชิงเทรา ]
26.10.2020 European Cook (กุ๊กอาหารยุโรป)   
[1 อัตรา] โรงแรมทีวินเทจ - [ ฉะเชิงเทรา ]
26.10.2020 ซุปเปอร์ไวเซอร์แผนกลอนดรี (ประจำโรงแรมแคนทารี บางปะกง)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ฉะเชิงเทรา ]
21.10.2020 แคชเชียร์และโปรช็อบ   
[2 อัตรา] Sumico-Vanachai Golf Co.,Ltd. - [ ฉะเชิงเทรา ]
21.10.2020 พนักงานเสริฟ   
[2 อัตรา] Sumico-Vanachai Golf Co.,Ltd. - [ ฉะเชิงเทรา ]
21.10.2020 สตาร์ทเตอร์ ,มาร์แชล   
[2 อัตรา] Sumico-Vanachai Golf Co.,Ltd. - [ ฉะเชิงเทรา ]
21.10.2020 GOLF BAG [พนักงานiรับส่งถุงกอล์ฟ]...   
[2 อัตรา] Sumico-Vanachai Golf Co.,Ltd. - [ ฉะเชิงเทรา ]
21.10.2020 CADDY MASTER (หัวหน้าแคดดี้)   
[1 อัตรา] Sumico-Vanachai Golf Co.,Ltd. - [ ฉะเชิงเทรา ]
21.10.2020 Admin Officer   
[1 อัตรา] Sumico-Vanachai Golf Co.,Ltd. - [ ฉะเชิงเทรา ]

1