×
×
×
×

งานโรงแรมฉะเชิงเทรา


 
18.06.2021 พนักงานซัก อบ รีด (ประจำโรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง)...   
[4 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ฉะเชิงเทรา ]
18.06.2021 พนักงานยกกระเป๋า (โรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ฉะเชิงเทรา ]
18.06.2021 Front Office Supervisor (ประจำโรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ฉะเชิงเทรา ]
18.06.2021 พนักงานล้างจาน (ประจำโรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง)...   
[2 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ฉะเชิงเทรา ]
18.06.2021 พนักงานเสิร์ฟ (ประจำโรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง)...   
[4 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ฉะเชิงเทรา ]
18.06.2021 พนักงานบัญชี A/R (ประจำโรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ฉะเชิงเทรา ]
11.06.2021 พนักงานทำความสะอาด (ประจำโรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง)...   
[6 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ฉะเชิงเทรา ]
11.06.2021 ช่างไฟฟ้า-แอร์ (ประจำโรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ฉะเชิงเทรา ]
11.06.2021 พนักงานต้อนรับ (ประจำโรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง)...   
[2 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ฉะเชิงเทรา ]
11.06.2021 พนักงานขับรถ (ประจำโรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง)...   
[2 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ฉะเชิงเทรา ]
11.06.2021 พนักงานทำความสะอาด-ชาย (ประจำโรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ฉะเชิงเทรา ]
11.06.2021 กุ๊กไทย (ประจำโรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง)...   
[2 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ฉะเชิงเทรา ]

1