×
×
×
×

งานโรงแรมฉะเชิงเทรา


 
07.09.2021 พนักงานล้างจาน (ประจำโรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง)...   
[2 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ฉะเชิงเทรา ]
07.09.2021 พนักงานขับรถ (ประจำโรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ฉะเชิงเทรา ]
07.09.2021 คนสวน (ประจำโรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ฉะเชิงเทรา ]
07.09.2021 พนักงานทำความสะอาดส่วนกลาง (ประจำโรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะ...   
[2 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ฉะเชิงเทรา ]
07.09.2021 พนักงานทำความสะอาด-ชาย (ประจำโรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง)...   
[2 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ฉะเชิงเทรา ]
07.09.2021 พนักงานทำความสะอาด (ประจำโรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง)...   
[7 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ฉะเชิงเทรา ]
07.09.2021 พนักงานซัก อบ รีด (ประจำโรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง)...   
[4 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ฉะเชิงเทรา ]
07.09.2021 ช่างไฟฟ้า (ประจำโรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ฉะเชิงเทรา ]
07.09.2021 พนักงานฟิตเนส (ประจำโรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ฉะเชิงเทรา ]
07.09.2021 พนักงานยกกระเป๋า (ประจำโรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ฉะเชิงเทรา ]
07.09.2021 พนักงานเสิร์ฟ (ประจำโรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง)...   
[5 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ฉะเชิงเทรา ]
07.09.2021 กุ๊กยุโรป (ประจำโรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง)...   
[2 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ฉะเชิงเทรา ]
07.09.2021 พนักงานต้อนรับ (ประจำโรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง)...   
[2 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ฉะเชิงเทรา ]
07.09.2021 Front Office Supervisor (ประจำโรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ฉะเชิงเทรา ]

1