×
×
×
×

งานโรงแรมฉะเชิงเทรา


 
01.12.2020 พนักงานทำความสะอาดส่วนกลาง (ประจำโรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะ...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ฉะเชิงเทรา ]
01.12.2020 พนักงานล้างจาน (ประจำโรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ฉะเชิงเทรา ]
01.12.2020 พนักงานทำความสะอาดห้องพักชาย (ประจำโรงแรมแคนทารี อมตะ บาง...   
[3 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ฉะเชิงเทรา ]
01.12.2020 พนักงานขับรถ (ประจำโรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง)...   
[3 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ฉะเชิงเทรา ]
01.12.2020 พนักงานทำความสะอาดห้องพัก (ประจำโรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะก...   
[4 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ฉะเชิงเทรา ]
01.12.2020 Laundry Supervisor (ประจำโรงแรมแคนทารี บางปะกง)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ฉะเชิงเทรา ]
01.12.2020 Front Office Supervisor (ประจำโรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ฉะเชิงเทรา ]
23.11.2020 Laundry Staff (พนักงานซักรีด)   
[1 อัตรา] โรงแรมทีวินเทจ - [ ฉะเชิงเทรา ]
23.11.2020 ช่างซ่อมบำรุง   
[2 อัตรา] โรงแรมทีวินเทจ - [ ฉะเชิงเทรา ]
17.11.2020 ครัวร้อน (สาขาฉะเชิงเทรา)...   
[หลายอัตรา] Hickory Butcher - [ ฉะเชิงเทรา ]

1