×
×
×
×

งานโรงแรมปราจีนบุรี


 
18.05.2017 ช่างแอร์ (ประจำโรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
17.05.2017 Chef de Partie (Japanese)   
[1 อัตรา] Serenity Hotel & SPA Onsen Kabinburi - [ ปราจีนบุรี ]
17.05.2017 Front Office Manager (ผู้จัดการแผนกต้อนรับ)   
[1 อัตรา] Serenity Hotel & SPA Onsen Kabinburi - [ ปราจีนบุรี ]
17.05.2017 Assistant Front Office Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับ)   
[1 อัตรา] Serenity Hotel & SPA Onsen Kabinburi - [ ปราจีนบุรี ]
17.05.2017 Jr. Restaurant Manager   
[1 อัตรา] Serenity Hotel & SPA Onsen Kabinburi - [ ปราจีนบุรี ]
17.05.2017 Restaurant Manager (ผู้จัดการห้องอาหาร)   
[1 อัตรา] Serenity Hotel & SPA Onsen Kabinburi - [ ปราจีนบุรี ]
16.05.2017 Night Guest Service Agent   
[1 อัตรา] dasada the flower es’senses resort,Khao Yai - [ ปราจีนบุรี ]
16.05.2017 Housekeeping Supervisor   
[1 อัตรา] dasada the flower es’senses resort,Khao Yai - [ ปราจีนบุรี ]
16.05.2017 นักศึกษาฝึกงานโรงแรม   
[หลายอัตรา] dasada the flower es’senses resort,Khao Yai - [ ปราจีนบุรี ]
16.05.2017 Sales Manager   
[2 อัตรา] dasada the flower es’senses resort,Khao Yai - [ ปราจีนบุรี ]
15.05.2017 Therapist (พนักงานนวด)   
[1 อัตรา] Serenity Hotel & SPA Onsen Kabinburi - [ ปราจีนบุรี ]
15.05.2017 Demi Chef (Japanese)   
[1 อัตรา] Serenity Hotel & SPA Onsen Kabinburi - [ ปราจีนบุรี ]
15.05.2017 Public Relations manager (ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์)   
[1 อัตรา] Serenity Hotel & SPA Onsen Kabinburi - [ ปราจีนบุรี ]
15.05.2017 Assistant Director of Sales   
[1 อัตรา] Serenity Hotel & SPA Onsen Kabinburi - [ ปราจีนบุรี ]
15.05.2017 Director of Sales (ผู้อำนวยการฝ่ายขาย)   
[1 อัตรา] Serenity Hotel & SPA Onsen Kabinburi - [ ปราจีนบุรี ]
12.05.2017 Restaurant Supervisor   
[1 อัตรา] dasada the flower es’senses resort,Khao Yai - [ ปราจีนบุรี ]
12.05.2017 Housekeeping Manager (ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] dasada the flower es’senses resort,Khao Yai - [ ปราจีนบุรี ]
12.05.2017 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[3 อัตรา] dasada the flower es’senses resort,Khao Yai - [ ปราจีนบุรี ]
08.05.2017 พนักงานเสิร์ฟ (ประจำโรงแรมแคนทารี 304 จ.ปราจีนบุรี)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
08.05.2017 ช่างไม้เฟอร์นิเจอร์ (ประจำโรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี จ.ปรา...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
08.05.2017 Reception (ประจำโรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
08.05.2017 Cook Thai (ประจำโรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
08.05.2017 กุ๊กอิตาเลี่ยน (ประจำโรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุ...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
08.05.2017 กุ๊กญี่ปุ่น (ประจำโรงแรมแคนทารี 304 จ.ปราจีนบุรี)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
08.05.2017 กุ๊กญี่ปุ่น (ประจำโรงแรมแคนทารี 304 จ.ปราจีนบุรี)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
08.05.2017 กุ๊กอิตาเลี่ยน (ประจำโรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุ...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
08.05.2017 Sales Manager (ประจำโรงแรงแคนทารี กบินทร์ จ.ปราจีนบุรี)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
08.05.2017 Steward Supervisor (ประจำโรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี จ.ปราจ...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
29.04.2017 Spa Supervisor   
[1 อัตรา] dasada the flower es’senses resort,Khao Yai - [ ปราจีนบุรี ]
29.04.2017 Room Boy   
[1 อัตรา] dasada the flower es’senses resort,Khao Yai - [ ปราจีนบุรี ]

1