×
×
×
×

งานโรงแรมปราจีนบุรี


 
31.07.2020 Sous Chef   
[1 อัตรา] โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท - [ ปราจีนบุรี ]
31.07.2020 Housekeeping Manager   
[1 อัตรา] โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท - [ ปราจีนบุรี ]
25.07.2020 Captain   
[1 อัตรา] โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท - [ ปราจีนบุรี ]
09.06.2020 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท - [ ปราจีนบุรี ]

1