×
×
×
×

งานโรงแรมปราจีนบุรี


 
11.06.2021 Chief Engineer (โรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
11.06.2021 พนักงานล้างจาน (โรงแรมแคนทารี 304 ปราจีนบุรี)...   
[2 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
11.06.2021 พนักงานทำความสะอาดส่วนกลาง (โรงแรมแคนทารี 304 ปราจีนบุรี)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
11.06.2021 พนักงานทำความสะอาดห้องพัก (โรงแรมแคนทารี 304 ปราจีนบุรี)...   
[4 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
11.06.2021 พนักงานทำความสะอาดชาย (โรงแรมแคนทารี 304 ปราจีนบุรี)...   
[4 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
11.06.2021 พนักงานซัก อบ รีด (โรงแรมแคนทารี 304 ปราจีนบุรี)...   
[3 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
11.06.2021 พนักงานเสิร์ฟ (โรงแรมแคนทารี 304 ปราจีนบุรี)...   
[4 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
11.06.2021 Floor Supervisor (โรงแรมแคนทารี 304 ปราจีนบุรี)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
11.06.2021 Engineer Supervisor (โรงแรมแคนทารี 304 ปราจีนบุรี)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
11.06.2021 Restaurant Supervisor (โรงแรมแคนทารี 304 ปราจีนบุรี)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
11.06.2021 พนักงานเสิร์ฟ (คาเฟ่โรงแรมแคนทารี 304 ปราจีนบุรี)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]

1