×
×
×
×

งานโรงแรมปราจีนบุรี


 
25.04.2017 Bell Man [พนักงานบริการสัมภาระ]...   
[2 อัตรา] Phanhin Regent Executive Residence - [ ปราจีนบุรี ]
25.04.2017 Chef de Partie (Thai Food)   
[1 อัตรา] Phanhin Regent Executive Residence - [ ปราจีนบุรี ]
25.04.2017 Guest Service Agent   
[2 อัตรา] Phanhin Regent Executive Residence - [ ปราจีนบุรี ]
20.04.2017 Trainee   
[1 อัตรา] Phanhin Regent Executive Residence - [ ปราจีนบุรี ]
20.04.2017 พนักงานทำความสะอาดห้องพัก (ประจำโรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
20.04.2017 พนักงานทำความสะอาด (ประจำโรงแรมแคนทารี 304 จ.ปราจีนบุรี)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
20.04.2017 เจ้าหน้าที่บัญชี Income (ประจำโรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี จ...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
19.04.2017 Room Boy   
[1 อัตรา] dasada the flower es’senses resort,Khao Yai - [ ปราจีนบุรี ]
19.04.2017 Housekeeping Supervisor   
[1 อัตรา] dasada the flower es’senses resort,Khao Yai - [ ปราจีนบุรี ]
19.04.2017 Spa Supervisor   
[1 อัตรา] dasada the flower es’senses resort,Khao Yai - [ ปราจีนบุรี ]
19.04.2017 Night Guest Service Agent   
[1 อัตรา] dasada the flower es’senses resort,Khao Yai - [ ปราจีนบุรี ]
19.04.2017 นักศึกษาฝึกงานโรงแรม   
[หลายอัตรา] dasada the flower es’senses resort,Khao Yai - [ ปราจีนบุรี ]
16.04.2017 ช่างประปา (ประจำโรงแรมแคนทารี 304 จ.ปราจีนบุรี)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
16.04.2017 กุ๊กไทย (ประจำโรงแรมแคนทารี 304 จ.ปราจีนบุรี)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
16.04.2017 Bakery Cook (ประจำโรงแรมแคนทารี 304 จ.ปราจีนบุรี)...   
[2 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
16.04.2017 Restaurant Manager (ประจำโรงแรมแคนทารี 304 จ.ปราจีนบุรี)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
16.04.2017 ช่างประปา (ประจำโรงแรมแคนทารี 304 จ.ปราจีนบุรี)...   
[2 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
16.04.2017 ช่างแอร์ (ประจำโรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
16.04.2017 พนักงานบัญชี (ประจำโรงแรมแคนทารี 304 จ.ปราจีนบุรี)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
16.04.2017 พนักงานเสิร์ฟ (ประจำโรงแรมแคนทารี 304 จ.ปราจีนบุรี)...   
[5 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
16.04.2017 พนักงานทำความสะอาดห้องพัก (ประจำโรงแรมแคนทารี 304 จ.ปราจ...   
[3 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
05.04.2017 กุ๊กอิตาเลี่ยน (ประจำโรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุ...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
05.04.2017 เจ้าหน้าที่บัญชี (ด้าน AP) (ประจำโรงแรมแคนทารี 304 จ.ปราจ...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
05.04.2017 Steward Supervisor (ประจำโรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี จ.ปราจ...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
05.04.2017 Sales Manager (ประจำโรงแรงแคนทารี กบินทร์ จ.ปราจีนบุรี)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
04.04.2017 กุ๊กญี่ปุ่น (ประจำโรงแรมแคนทารี 304 จ.ปราจีนบุรี)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
04.04.2017 ช่างไม้เฟอร์นิเจอร์ (ประจำโรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี จ.ปรา...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
04.04.2017 กุ๊กอิตาเลี่ยน (ประจำโรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุ...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
04.04.2017 Restaurant Manager (ประจำโรงแรมแคนทารี 304 จ.ปราีนบุรี)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
29.03.2017 เจ้าหน้าที่การเงิน (ประจำโรงแรมแคนทารี 304 จ.ปราจีนบุรี)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]

1