×
×
×
×

งานโรงแรมปราจีนบุรี


 
19.03.2019 Restaurant Supervisor   
[1 อัตรา] โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท - [ ปราจีนบุรี ]
19.03.2019 e-Commerce and Revenue Manager   
[1 อัตรา] โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท - [ ปราจีนบุรี ]
19.03.2019 Banquet Supervisor   
[1 อัตรา] โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท - [ ปราจีนบุรี ]
19.03.2019 Sales Manager   
[1 อัตรา] โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท - [ ปราจีนบุรี ]
19.03.2019 Chef de partie   
[1 อัตรา] โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท - [ ปราจีนบุรี ]
19.03.2019 ผู้พิการ (ประจำโรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
19.03.2019 ช่างแอร์ (ประจำโรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
19.03.2019 พนักงานล้างจาน (ประจำโรงแรมแคนทารี 304)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
19.03.2019 พนักงานทำความสะอาด ชาย (ประจำโรงแรมแคนทารี 304)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
19.03.2019 ผู้พิการ (ประจำโรงแรมแคนทารี 304)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
19.03.2019 พนักงานยกกระเป๋า (ประจำโรงแรมแคนทารี 304)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
19.03.2019 Chief Steward (ประจำโรงแรมแคนทารี 304 ปราจีนบุรี)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
19.03.2019 พนักงานทำความสะอาด (ประจำโรงแรมแคนทารี 304 ปราจีนบุรี)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
19.03.2019 ช่างสีเฟอร์นิเจอร์ (ประจำโรงแรมแคนทารี 304 ปราจีนบุรี)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
19.03.2019 พนักงานเสิร์ฟ (ประจำโรงแรมแคนทารี 304 ปราจีนบุรี)...   
[5 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
15.03.2019 Human Resource Manager (ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล)   
[1 อัตรา] Serenity Hotel & SPA Onsen Kabinburi - [ ปราจีนบุรี ]
15.03.2019 Chef de Partie ไทย - จีน   
[2 อัตรา] Serenity Hotel & SPA Onsen Kabinburi - [ ปราจีนบุรี ]
15.03.2019 Chef De Partie (Japanese)   
[1 อัตรา] Serenity Hotel & SPA Onsen Kabinburi - [ ปราจีนบุรี ]
15.03.2019 Chief Account   
[1 อัตรา] Serenity Hotel & SPA Onsen Kabinburi - [ ปราจีนบุรี ]
15.03.2019 Assistant Front Office Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับ)   
[1 อัตรา] Serenity Hotel & SPA Onsen Kabinburi - [ ปราจีนบุรี ]
15.03.2019 Front Office Manager (ผู้จัดการแผนกต้อนรับ)   
[1 อัตรา] Serenity Hotel & SPA Onsen Kabinburi - [ ปราจีนบุรี ]
01.03.2019 Secretary to General Manager [เลขาจัดผู้จัดการทั่วไป]...   
[1 อัตรา] Best Western Hotels and Resorts Asia - [ ปราจีนบุรี ]
01.03.2019 Banquet Supervisor   
[1 อัตรา] Best Western Hotels and Resorts Asia - [ ปราจีนบุรี ]
01.03.2019 PR and Marketing Executive   
[1 อัตรา] Best Western Hotels and Resorts Asia - [ ปราจีนบุรี ]
01.03.2019 Sales Manager   
[1 อัตรา] Best Western Hotels and Resorts Asia - [ ปราจีนบุรี ]

1