×
×
×
×

งานโรงแรมปราจีนบุรี


 
31.07.2021 Housekeeping Manager (โรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี ปราจีนบุร...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
31.07.2021 ช่างไม้เฟอร์นิเจอร์ (โรงแรมแคนทารี 304 จ.ปราจีนบุรี)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
19.07.2021 Cleaner (พนักงานทำความสะอาด)   
[1 อัตรา] บริษัท ทิวป่าไม้งามรีสอร์ทเขาใหญ่ จำกัด (โรงแรม PRY1) - [ ปราจีนบุรี ]
19.07.2021 Cook (กุ๊ก)   
[1 อัตรา] บริษัท ทิวป่าไม้งามรีสอร์ทเขาใหญ่ จำกัด (โรงแรม PRY1) - [ ปราจีนบุรี ]
19.07.2021 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
[2 อัตรา] บริษัท ทิวป่าไม้งามรีสอร์ทเขาใหญ่ จำกัด (โรงแรม PRY1) - [ ปราจีนบุรี ]
19.07.2021 Human Resource Officer (พนักงานบุคคล)   
[1 อัตรา] บริษัท ทิวป่าไม้งามรีสอร์ทเขาใหญ่ จำกัด (โรงแรม PRY1) - [ ปราจีนบุรี ]
19.07.2021 Housekeeping Manager (ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] บริษัท ทิวป่าไม้งามรีสอร์ทเขาใหญ่ จำกัด (โรงแรม PRY1) - [ ปราจีนบุรี ]
19.07.2021 พนักงานเสริฟ   
[1 อัตรา] บริษัท ทิวป่าไม้งามรีสอร์ทเขาใหญ่ จำกัด (โรงแรม PRY1) - [ ปราจีนบุรี ]
19.07.2021 Chef   
[1 อัตรา] บริษัท ทิวป่าไม้งามรีสอร์ทเขาใหญ่ จำกัด (โรงแรม PRY1) - [ ปราจีนบุรี ]
19.07.2021 Human Resource Supervisor   
[1 อัตรา] บริษัท ทิวป่าไม้งามรีสอร์ทเขาใหญ่ จำกัด (โรงแรม PRY1) - [ ปราจีนบุรี ]
19.07.2021 คนสวน   
[2 อัตรา] บริษัท ทิวป่าไม้งามรีสอร์ทเขาใหญ่ จำกัด (โรงแรม PRY1) - [ ปราจีนบุรี ]
19.07.2021 Guest Service Agent (GSA)   
[2 อัตรา] บริษัท ทิวป่าไม้งามรีสอร์ทเขาใหญ่ จำกัด (โรงแรม PRY1) - [ ปราจีนบุรี ]
19.07.2021 พนักงานเสริฟ   
[1 อัตรา] บริษัท ทิวป่าไม้งามรีสอร์ทเขาใหญ่ จำกัด (โรงแรม PRY1) - [ ปราจีนบุรี ]
19.07.2021 Room Boy   
[1 อัตรา] บริษัท ทิวป่าไม้งามรีสอร์ทเขาใหญ่ จำกัด (โรงแรม PRY1) - [ ปราจีนบุรี ]
19.07.2021 Technician (ช่างเทคนิค)   
[1 อัตรา] บริษัท ทิวป่าไม้งามรีสอร์ทเขาใหญ่ จำกัด (โรงแรม PRY1) - [ ปราจีนบุรี ]

1