×
×
×
×

งานโรงแรมปราจีนบุรี


 
12.04.2019 พนักงานล้างจาน (ประจำโรงแรมแคนทารี 304)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
12.04.2019 พนักงานทำความสะอาด ชาย (ประจำโรงแรมแคนทารี 304)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
12.04.2019 พนักงานยกกระเป๋า (ประจำโรงแรมแคนทารี 304)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
12.04.2019 Chief Steward (ประจำโรงแรมแคนทารี 304 ปราจีนบุรี)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
12.04.2019 พนักงานทำความสะอาด (ประจำโรงแรมแคนทารี 304 ปราจีนบุรี)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
12.04.2019 ช่างสีเฟอร์นิเจอร์ (ประจำโรงแรมแคนทารี 304 ปราจีนบุรี)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
12.04.2019 ช่างแอร์ (ประจำโรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
12.04.2019 พนักงานเสิร์ฟ (ประจำโรงแรมแคนทารี 304 ปราจีนบุรี)...   
[5 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
12.04.2019 ผู้พิการ (ประจำโรงแรมแคนทารี 304)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
12.04.2019 Japanese Guest Relation (ประจำโรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
12.04.2019 ผู้พิการ (ประจำโรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ ปราจีนบุรี ]
04.04.2019 ASSISTANT CHIEF ACCOUNT (ผู้ช่วยหัวหน้าบัญชี)   
[1 อัตรา] โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท - [ ปราจีนบุรี ]
01.04.2019 Purchasing Supervisor   
[1 อัตรา] โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท - [ ปราจีนบุรี ]
26.03.2019 Director of Sales (ผู้อำนวยการฝ่ายขาย)   
[1 อัตรา] Best Western Hotels and Resorts Asia - [ ปราจีนบุรี ]

1