×
×
×
×

งานโรงแรมขอนแก่น


 
24.02.2017 Sales and Marketing Manager (ผู้จัดการฝ่ายขาย)   
[1 อัตรา] iCheck inn Hotels and Resorts - [ ขอนแก่น ]
14.02.2017 Security Staff (พนักงานรักษาความปลอดภัย)   
[5 อัตรา] Kosa Hotel Khon Kaen - [ ขอนแก่น ]
14.02.2017 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[5 อัตรา] Kosa Hotel Khon Kaen - [ ขอนแก่น ]
14.02.2017 คนสวน   
[1 อัตรา] Kosa Hotel Khon Kaen - [ ขอนแก่น ]
14.02.2017 หัวหน้าช่างศิลป์   
[1 อัตรา] Kosa Hotel Khon Kaen - [ ขอนแก่น ]
14.02.2017 ช่างศิลป์   
[2 อัตรา] Kosa Hotel Khon Kaen - [ ขอนแก่น ]
14.02.2017 Graphic design   
[2 อัตรา] Kosa Hotel Khon Kaen - [ ขอนแก่น ]
14.02.2017 ข่างซ่อมแอร์และเครื่องปรับอากาศ...   
[2 อัตรา] Kosa Hotel Khon Kaen - [ ขอนแก่น ]
14.02.2017 Sales Coordinator (ผู้ประสานงานฝ่ายขาย)   
[2 อัตรา] Kosa Hotel Khon Kaen - [ ขอนแก่น ]
14.02.2017 ช่างซ่อมบำรุงภายในอาคารและนอกอาคาร...   
[2 อัตรา] Kosa Hotel Khon Kaen - [ ขอนแก่น ]
09.02.2017 Cashier (แคชเชียร์ทั่วไป)   
[1 อัตรา] Bangkok Air Catering Co., Ltd - [ ขอนแก่น ]

1