×
×
×
×

งานโรงแรมนครราชสีมา


 
18.11.2019 Greenery Resort- F&B Manager(Banquet)   
[1 อัตรา] The Scenical Co.,Ltd. - [ นครราชสีมา ]
18.11.2019 Foresta Khaoyai(Pre Opening)-HR Supervisor   
[1 อัตรา] The Scenical Co.,Ltd. - [ นครราชสีมา ]
18.11.2019 Human Resources Director   
[1 อัตรา] The Scenical Co.,Ltd. - [ นครราชสีมา ]
18.11.2019 Greenery Khaoyai-Assistant Chief Engineer [ผู้ช่วยหัวหน้า...   
[1 อัตรา] The Scenical Co.,Ltd. - [ นครราชสีมา ]
18.11.2019 Engineering Supervisor - GPM   
[1 อัตรา] The Scenical Co.,Ltd. - [ นครราชสีมา ]
18.11.2019 Greenery Resort-Chief Steward   
[1 อัตรา] The Scenical Co.,Ltd. - [ นครราชสีมา ]
18.11.2019 Human Resource Manager (ฺBase Khao Yai)   
[1 อัตรา] The Scenical Co.,Ltd. - [ นครราชสีมา ]
17.11.2019 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] SIRI LIFE HOSPITALITY (Theorie Hotel / Limon Villa Khao Yai / Dash Hotel - [ นครราชสีมา ]
15.11.2019 F&B Supervisor (เขาใหญ่)   
[1 อัตรา] HANSAR HOTEL BANGKOK - [ นครราชสีมา ]
14.11.2019 เจ้าหน้าที่การตลาด   
[1 อัตรา] บริษัท โชคชัยฟู้ด แอนด์ เรสโทรองท์ จำกัด - [ นครราชสีมา ]
14.11.2019 Butcher Chef de Partie (สาขาปากช่อง)...   
[1 อัตรา] บริษัท โชคชัยฟู้ด แอนด์ เรสโทรองท์ จำกัด - [ นครราชสีมา ]
14.11.2019 Assistant Restaurant Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการห้องอาหาร)   
[1 อัตรา] บริษัท โชคชัยฟู้ด แอนด์ เรสโทรองท์ จำกัด - [ นครราชสีมา ]
14.11.2019 หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล...   
[1 อัตรา] บริษัท โชคชัยฟู้ด แอนด์ เรสโทรองท์ จำกัด - [ นครราชสีมา ]
14.11.2019 Restaurant Supervisor   
[1 อัตรา] บริษัท โชคชัยฟู้ด แอนด์ เรสโทรองท์ จำกัด - [ นครราชสีมา ]
14.11.2019 Purchasing Officer [พนักงานจัดซื้อ]...   
[2 อัตรา] บริษัท โชคชัยฟู้ด แอนด์ เรสโทรองท์ จำกัด - [ นครราชสีมา ]
14.11.2019 ฺButcher (สาขาปากช่อง)   
[1 อัตรา] บริษัท โชคชัยฟู้ด แอนด์ เรสโทรองท์ จำกัด - [ นครราชสีมา ]
14.11.2019 Steward Superviser [หัวหน้าพนักงานล้างจาน] (สาขาปากช่อง)...   
[1 อัตรา] บริษัท โชคชัยฟู้ด แอนด์ เรสโทรองท์ จำกัด - [ นครราชสีมา ]
14.11.2019 Waitress and Waiter [พนักงานเสริฟ] (สาขาปากช่อง)...   
[1 อัตรา] บริษัท โชคชัยฟู้ด แอนด์ เรสโทรองท์ จำกัด - [ นครราชสีมา ]
14.11.2019 Steward (พนักงานล้างจาน)   
[1 อัตรา] บริษัท โชคชัยฟู้ด แอนด์ เรสโทรองท์ จำกัด - [ นครราชสีมา ]
14.11.2019 Sous Chef (ประจำสาขาปากช่อง)...   
[1 อัตรา] บริษัท โชคชัยฟู้ด แอนด์ เรสโทรองท์ จำกัด - [ นครราชสีมา ]
14.11.2019 Cold Kitchen Chef de Partie (สาขาปากช่อง)...   
[1 อัตรา] บริษัท โชคชัยฟู้ด แอนด์ เรสโทรองท์ จำกัด - [ นครราชสีมา ]
14.11.2019 พนักงานเบอร์เกอร์ (สาขาปากช่อง)...   
[2 อัตรา] บริษัท โชคชัยฟู้ด แอนด์ เรสโทรองท์ จำกัด - [ นครราชสีมา ]
14.11.2019 Captain ร้านอาหาร (สาขาปากช่อง)...   
[3 อัตรา] บริษัท โชคชัยฟู้ด แอนด์ เรสโทรองท์ จำกัด - [ นครราชสีมา ]
14.11.2019 Hot Kitchen Chef de Partie (สาขาปากช่อง)...   
[1 อัตรา] บริษัท โชคชัยฟู้ด แอนด์ เรสโทรองท์ จำกัด - [ นครราชสีมา ]
14.11.2019 หัวหน้าสเตชั่น Waiter Sernior / Head station...   
[2 อัตรา] บริษัท โชคชัยฟู้ด แอนด์ เรสโทรองท์ จำกัด - [ นครราชสีมา ]
14.11.2019 Commis 1-3 (สาขาปากช่อง)   
[1 อัตรา] บริษัท โชคชัยฟู้ด แอนด์ เรสโทรองท์ จำกัด - [ นครราชสีมา ]
04.11.2019 นักศึกษาฝึกงานแผนกบัญชี...   
[1 อัตรา] THE PAZ KHAO YAI - [ นครราชสีมา ]
04.11.2019 Chef de Partie / Demi Chef - Europe   
[1 อัตรา] THE PAZ KHAO YAI - [ นครราชสีมา ]
04.11.2019 IT   
[1 อัตรา] THE PAZ KHAO YAI - [ นครราชสีมา ]
04.11.2019 Reservation Supervisor / Assistant Reservation Manager   
[1 อัตรา] THE PAZ KHAO YAI - [ นครราชสีมา ]

1 2 Next