×
×
×
×

งานโรงแรมนครราชสีมา


 
25.05.2017 IT Manager (Based at Dusit d2 Khao Yai)   
[1 อัตรา] Dusit International - [ นครราชสีมา ]
24.05.2017 ช่างเทคนิค (Technician) ประจำโรงแรมฟอร์จูนราชพฤกษ์ จ.นครร...   
[1 อัตรา] บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) - [ นครราชสีมา ]
23.05.2017 Engineering Supervisor / Chief Engineer ประจำโรงแรมราชพฤก...   
[1 อัตรา] บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) - [ นครราชสีมา ]
19.05.2017 ช่างเทคนิค (Technician) ประจำโรงแรม ฟอร์จูน ดี เขาใหญ่...   
[2 อัตรา] บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) - [ นครราชสีมา ]
19.05.2017 Room Maid / Rood Boy ประจำโรงแรม ฟอร์จูน ดี เขาใหญ่...   
[5 อัตรา] บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) - [ นครราชสีมา ]
19.05.2017 Guest Service Attendance ประจำ จ.นครราชสีมา...   
[1 อัตรา] บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) - [ นครราชสีมา ]
18.05.2017 IT Support (ประจำสาขาโรงแรมแคนทารี โคราช)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ นครราชสีมา ]
08.05.2017 Guest Service Attendance ประจำโรงแรม ฟอร์จูนดี เขาใหญ่...   
[5 อัตรา] บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) - [ นครราชสีมา ]
08.05.2017 Sous Chef Europe (ประจำโรงแรมแคนทารี โคราช)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ นครราชสีมา ]
08.05.2017 กุ๊กยุโรป (ประจำโรงแรมแคนทารี โคราช)...   
[2 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ นครราชสีมา ]
08.05.2017 กุ๊กญี่ปุ่น (ประจำโรงแรมแคนทารี โคราช) ...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ นครราชสีมา ]
08.05.2017 กุ๊กจีน (ประจำโรงแรมแคนทารี โคราช)...   
[2 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ นครราชสีมา ]
08.05.2017 พนักงานเสิร์ฟ (ประจำโรงแรมแคนทารี โคราช)...   
[4 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ นครราชสีมา ]
08.05.2017 Chief Steward (ประจำโรงแรมแคนทารี โคราช)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ นครราชสีมา ]
08.05.2017 Room Maid (ประจำโรงแรมแคนทารี โคราช)...   
[7 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ นครราชสีมา ]

1