×
×
×
×

งานโรงแรมนครราชสีมา


 
22.01.2021 Housekeeping Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก/ทั่วไป)...   
[1 อัตรา] sala rattanakosin Bangkok - [ นครราชสีมา ]
21.01.2021 Front Office พนักงานต้อนรับส่วนหน้า ...   
[5 อัตรา] บริบท รีสอร์ท (ปากช่อง) - [ นครราชสีมา ]
21.01.2021 ผู้จัดการรีสอร์ท / Resort Manager...   
[3 อัตรา] บริบท รีสอร์ท (ปากช่อง) - [ นครราชสีมา ]
18.01.2021 Resident Manager   
[1 อัตรา] Centrepoint Hotel Terminal 21 - Korat - [ นครราชสีมา ]
06.01.2021 เจ้าหน้าที่ IT & Graphic Design   
[1 อัตรา] Campus Khaoyai (ส่วน Studer Restaurant) - [ นครราชสีมา ]
06.01.2021 Head office   
[1 อัตรา] Campus Khaoyai (ส่วน Studer Restaurant) - [ นครราชสีมา ]
04.01.2021 Gardener (พนักงานสวน) - ปฏิบัติงานที่ ศาลาเขาใหญ่ จ.นครรา...   
[1 อัตรา] sala rattanakosin Bangkok - [ นครราชสีมา ]
03.01.2021 Cleaner   
[1 อัตรา] Campus Khaoyai (ส่วน Studer Restaurant) - [ นครราชสีมา ]
03.01.2021 Western commis   
[1 อัตรา] Campus Khaoyai (ส่วน Studer Restaurant) - [ นครราชสีมา ]
03.01.2021 General Mechanics (ช่างทั่วไป)   
[2 อัตรา] Campus Khaoyai (ส่วน Studer Restaurant) - [ นครราชสีมา ]
03.01.2021 Captain Bar   
[1 อัตรา] Campus Khaoyai (ส่วน Studer Restaurant) - [ นครราชสีมา ]
03.01.2021 Demi Chef Cold Kitchen   
[1 อัตรา] Campus Khaoyai (ส่วน Studer Restaurant) - [ นครราชสีมา ]
03.01.2021 Waiter/Waitress   
[10 อัตรา] Campus Khaoyai (ส่วน Studer Restaurant) - [ นครราชสีมา ]
03.01.2021 Asian Commis   
[1 อัตรา] Campus Khaoyai (ส่วน Studer Restaurant) - [ นครราชสีมา ]
03.01.2021 Chef de partie Western   
[1 อัตรา] Campus Khaoyai (ส่วน Studer Restaurant) - [ นครราชสีมา ]
03.01.2021 Demi Chef Asian   
[1 อัตรา] Campus Khaoyai (ส่วน Studer Restaurant) - [ นครราชสีมา ]
03.01.2021 Demi Chef Butcher   
[1 อัตรา] Campus Khaoyai (ส่วน Studer Restaurant) - [ นครราชสีมา ]
03.01.2021 Butcher Commis   
[1 อัตรา] Campus Khaoyai (ส่วน Studer Restaurant) - [ นครราชสีมา ]
03.01.2021 Driver   
[1 อัตรา] Campus Khaoyai (ส่วน Studer Restaurant) - [ นครราชสีมา ]
03.01.2021 Demi Chef Western   
[1 อัตรา] Campus Khaoyai (ส่วน Studer Restaurant) - [ นครราชสีมา ]
03.01.2021 Sou chef   
[1 อัตรา] Campus Khaoyai (ส่วน Studer Restaurant) - [ นครราชสีมา ]
03.01.2021 Housekeeping   
[2 อัตรา] Campus Khaoyai (ส่วน Studer Restaurant) - [ นครราชสีมา ]
03.01.2021 Pizza Commis   
[1 อัตรา] Campus Khaoyai (ส่วน Studer Restaurant) - [ นครราชสีมา ]
03.01.2021 Housekeeping Supervisor   
[1 อัตรา] Campus Khaoyai (ส่วน Studer Restaurant) - [ นครราชสีมา ]
03.01.2021 Captain Cafe   
[1 อัตรา] Campus Khaoyai (ส่วน Studer Restaurant) - [ นครราชสีมา ]
03.01.2021 Wine Butler   
[2 อัตรา] Campus Khaoyai (ส่วน Studer Restaurant) - [ นครราชสีมา ]
03.01.2021 Restaurant Captain   
[1 อัตรา] Campus Khaoyai (ส่วน Studer Restaurant) - [ นครราชสีมา ]
03.01.2021 Bakery commis   
[1 อัตรา] Campus Khaoyai (ส่วน Studer Restaurant) - [ นครราชสีมา ]
03.01.2021 Cold Kitchen Commis   
[1 อัตรา] Campus Khaoyai (ส่วน Studer Restaurant) - [ นครราชสีมา ]
03.01.2021 Chef de partie Asian   
[1 อัตรา] Campus Khaoyai (ส่วน Studer Restaurant) - [ นครราชสีมา ]

1 2 Next