×
×
×
×

งานโรงแรมนครราชสีมา


 
19.06.2019 Botanica Khaoyai-Executive Housekeeper [ผู้จัดการแผนกแม่บ...   
[1 อัตรา] The Scenical Co.,Ltd. - [ นครราชสีมา ]
19.06.2019 Greenery Khaoyai-Assistant Chief Engineer [ผู้ช่วยหัวหน้า...   
[1 อัตรา] The Scenical Co.,Ltd. - [ นครราชสีมา ]
19.06.2019 Botanica Khaoyai-Restaurant Manager   
[1 อัตรา] The Scenical Co.,Ltd. - [ นครราชสีมา ]
19.06.2019 Botanica Khaoyai-Executive Chef   
[1 อัตรา] The Scenical Co.,Ltd. - [ นครราชสีมา ]
19.06.2019 Engineer Supervisor   
[1 อัตรา] The Scenical Co.,Ltd. - [ นครราชสีมา ]
19.06.2019 Greenery Khaoyai-Demi Chef   
[1 อัตรา] The Scenical Co.,Ltd. - [ นครราชสีมา ]
19.06.2019 Greenery Khaoyai-Technician [ช่างเทคนิค]...   
[3 อัตรา] The Scenical Co.,Ltd. - [ นครราชสีมา ]
19.06.2019 Botanica-Executive Sous Chef   
[1 อัตรา] The Scenical Co.,Ltd. - [ นครราชสีมา ]
19.06.2019 Botanica Khaoyai-Duty Manager   
[1 อัตรา] The Scenical Co.,Ltd. - [ นครราชสีมา ]
18.06.2019 Assistant Human Resource Manager/Human Resource Manager   
[1 อัตรา] THE PAZ KHAO YAI - [ นครราชสีมา ]
18.06.2019 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] THE PAZ KHAO YAI - [ นครราชสีมา ]
18.06.2019 Assistant Front Office Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับ)   
[1 อัตรา] THE PAZ KHAO YAI - [ นครราชสีมา ]
18.06.2019 Front Office Manager (ผู้จัดการแผนกต้อนรับ)   
[1 อัตรา] THE PAZ KHAO YAI - [ นครราชสีมา ]
18.06.2019 Chief Engineer / Assistant Engineering Manager   
[1 อัตรา] THE PAZ KHAO YAI - [ นครราชสีมา ]
18.06.2019 IT   
[1 อัตรา] THE PAZ KHAO YAI - [ นครราชสีมา ]
18.06.2019 Executive Chef   
[1 อัตรา] THE PAZ KHAO YAI - [ นครราชสีมา ]
18.06.2019 Sous Chef Europe   
[1 อัตรา] THE PAZ KHAO YAI - [ นครราชสีมา ]
18.06.2019 Chef de Partie / Demi Chef - Europe   
[1 อัตรา] THE PAZ KHAO YAI - [ นครราชสีมา ]
18.06.2019 Commis I - Europe   
[1 อัตรา] THE PAZ KHAO YAI - [ นครราชสีมา ]
18.06.2019 Food and Beverage Manager (ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม)   
[1 อัตรา] THE PAZ KHAO YAI - [ นครราชสีมา ]
18.06.2019 Restaurant Manager (ผู้จัดการห้องอาหาร)   
[1 อัตรา] THE PAZ KHAO YAI - [ นครราชสีมา ]
18.06.2019 Bartender (บาร์เทนเดอร์)   
[1 อัตรา] THE PAZ KHAO YAI - [ นครราชสีมา ]
18.06.2019 Hotel Manager (ผู้จัดการโรงแรม)   
[1 อัตรา] THE PAZ KHAO YAI - [ นครราชสีมา ]
13.06.2019 พนักงานประจำร้านขายของฝาก...   
[1 อัตรา] La Casetta by Toscana Valley Group - [ นครราชสีมา ]
13.06.2019 Restaurant Manager [ผู้จัดการห้องอาหาร]...   
[1 อัตรา] La Casetta by Toscana Valley Group - [ นครราชสีมา ]
13.06.2019 Financial Controller   
[1 อัตรา] La Casetta by Toscana Valley Group - [ นครราชสีมา ]
13.06.2019 Cost Controller [เจ้าหน้าที่ควบคุมต้นทุน]...   
[1 อัตรา] La Casetta by Toscana Valley Group - [ นครราชสีมา ]
13.06.2019 Human Resource Manager [ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์]...   
[1 อัตรา] La Casetta by Toscana Valley Group - [ นครราชสีมา ]
13.06.2019 Sale Executive   
[1 อัตรา] SIRI LIFE HOSPITALITY (Theorie Hotel / Limon Villa Khao Yai / Dash Hotel - [ นครราชสีมา ]
11.06.2019 Housekeeping Clerk (เสมียนแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] THE PAZ KHAO YAI - [ นครราชสีมา ]

1 2 Next