×
×
×
×

งานโรงแรมนครราชสีมา


 
24.04.2019 Secretary to RM (The Greenery Resort)   
[1 อัตรา] The Scenical Co.,Ltd. - [ นครราชสีมา ]
24.04.2019 Foresta Khao Yai - Cluster Executive Housekeeping   
[1 อัตรา] The Scenical Co.,Ltd. - [ นครราชสีมา ]
24.04.2019 พนักงานบริการสวนน้ำ ...   
[5 อัตรา] The Scenical Co.,Ltd. - [ นครราชสีมา ]
24.04.2019 พนักงานบริการเครื่องเล่น ...   
[5 อัตรา] The Scenical Co.,Ltd. - [ นครราชสีมา ]
24.04.2019 Sales Executive (ประจำเขาใหญ่ 4 ตำแหน่ง) - URGENT...   
[2 อัตรา] The Scenical Co.,Ltd. - [ นครราชสีมา ]
24.04.2019 Scenical World Khao Yai - Sales Executive [ hr@greeneryre...   
[1 อัตรา] The Scenical Co.,Ltd. - [ นครราชสีมา ]
24.04.2019 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] The Scenical Co.,Ltd. - [ นครราชสีมา ]
24.04.2019 Duty Manager   
[1 อัตรา] The Scenical Co.,Ltd. - [ นครราชสีมา ]
23.04.2019 Sale Executive   
[1 อัตรา] SIRI LIFE HOSPITALITY (Theorie Hotel / Limon Villa Khao Yai / Dash Hotel - [ นครราชสีมา ]
21.04.2019 Technician [ช่างเทคนิค]   
[2 อัตรา] THE PAZ KHAO YAI - [ นครราชสีมา ]
20.04.2019 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] THE PAZ KHAO YAI - [ นครราชสีมา ]
20.04.2019 IT   
[1 อัตรา] THE PAZ KHAO YAI - [ นครราชสีมา ]
20.04.2019 Hotel Manager (ผู้จัดการโรงแรม)   
[1 อัตรา] THE PAZ KHAO YAI - [ นครราชสีมา ]
20.04.2019 Housekeeping Clerk (เสมียนแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] THE PAZ KHAO YAI - [ นครราชสีมา ]
20.04.2019 Chief Accountant   
[1 อัตรา] THE PAZ KHAO YAI - [ นครราชสีมา ]
20.04.2019 Chief Engineer / Assistant Engineering Manager / Engineer...   
[1 อัตรา] THE PAZ KHAO YAI - [ นครราชสีมา ]
20.04.2019 Sous Chef Europe   
[1 อัตรา] THE PAZ KHAO YAI - [ นครราชสีมา ]
20.04.2019 Bartender (บาร์เทนเดอร์)   
[1 อัตรา] THE PAZ KHAO YAI - [ นครราชสีมา ]
20.04.2019 Restaurant Manager (ผู้จัดการห้องอาหาร)   
[1 อัตรา] THE PAZ KHAO YAI - [ นครราชสีมา ]
20.04.2019 Assistant Front Office Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับ)   
[1 อัตรา] THE PAZ KHAO YAI - [ นครราชสีมา ]
20.04.2019 Front Office Manager (ผู้จัดการแผนกต้อนรับ)   
[1 อัตรา] THE PAZ KHAO YAI - [ นครราชสีมา ]
10.04.2019 หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล...   
[1 อัตรา] บริษัท โชคชัยฟู้ด แอนด์ เรสโทรองท์ จำกัด - [ นครราชสีมา ]
10.04.2019 Commis 1-3 (สาขาปากช่อง)   
[1 อัตรา] บริษัท โชคชัยฟู้ด แอนด์ เรสโทรองท์ จำกัด - [ นครราชสีมา ]
10.04.2019 Restaurant Supervisor   
[1 อัตรา] บริษัท โชคชัยฟู้ด แอนด์ เรสโทรองท์ จำกัด - [ นครราชสีมา ]
10.04.2019 Captain   
[3 อัตรา] บริษัท โชคชัยฟู้ด แอนด์ เรสโทรองท์ จำกัด - [ นครราชสีมา ]
10.04.2019 Waitress and Waiter [พนักงานเสริฟ] (สาขาปากช่อง)...   
[1 อัตรา] บริษัท โชคชัยฟู้ด แอนด์ เรสโทรองท์ จำกัด - [ นครราชสีมา ]

1