×
×
×
×

งานโรงแรมนครราชสีมา


 
14.12.2019 Chef de Partie / Demi Chef - Europe   
[1 อัตรา] THE PAZ KHAO YAI - [ นครราชสีมา ]
14.12.2019 นักศึกษาฝึกงานแผนกบัญชี...   
[1 อัตรา] THE PAZ KHAO YAI - [ นครราชสีมา ]
14.12.2019 Assistant Director of Sales / Director of Sales   
[1 อัตรา] THE PAZ KHAO YAI - [ นครราชสีมา ]
14.12.2019 Technician [ช่างเทคนิค]   
[2 อัตรา] THE PAZ KHAO YAI - [ นครราชสีมา ]
14.12.2019 Restaurant Manager (ผู้จัดการห้องอาหาร)   
[1 อัตรา] THE PAZ KHAO YAI - [ นครราชสีมา ]
14.12.2019 Front Office Manager (ผู้จัดการแผนกต้อนรับ)   
[1 อัตรา] THE PAZ KHAO YAI - [ นครราชสีมา ]
14.12.2019 Sous Chef Europe   
[1 อัตรา] THE PAZ KHAO YAI - [ นครราชสีมา ]
14.12.2019 Executive Chef   
[1 อัตรา] THE PAZ KHAO YAI - [ นครราชสีมา ]
14.12.2019 Reservation Supervisor   
[1 อัตรา] THE PAZ KHAO YAI - [ นครราชสีมา ]
14.12.2019 นักศึกษาฝึกงานแผนกต้อนรับ...   
[1 อัตรา] THE PAZ KHAO YAI - [ นครราชสีมา ]
14.12.2019 Housekeeping Clerk (เสมียนแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] THE PAZ KHAO YAI - [ นครราชสีมา ]
14.12.2019 Commis I - Europe   
[1 อัตรา] THE PAZ KHAO YAI - [ นครราชสีมา ]
14.12.2019 Chief Accountant   
[1 อัตรา] THE PAZ KHAO YAI - [ นครราชสีมา ]
14.12.2019 นักศึกษาฝึกงานแผนก F&B...   
[หลายอัตรา] THE PAZ KHAO YAI - [ นครราชสีมา ]
14.12.2019 Restaurant Manager (ผู้จัดการห้องอาหาร)   
[2 อัตรา] บริษัท วนาทิพย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - [ นครราชสีมา ]
14.12.2019 Housekeeping Manager (ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)   
[2 อัตรา] บริษัท วนาทิพย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - [ นครราชสีมา ]
13.12.2019 Administrative Officer   
[1 อัตรา] SIRI LIFE HOSPITALITY (Theorie Hotel / Limon Villa Khao Yai / Dash Hotel - [ นครราชสีมา ]
12.12.2019 พนักงานทำความสะอาดห้องพัก (เขาใหญ่)...   
[3 อัตรา] HANSAR HOTEL BANGKOK - [ นครราชสีมา ]
06.12.2019 พนักงานเบอร์เกอร์ (สาขาปากช่อง)...   
[2 อัตรา] บริษัท โชคชัยฟู้ด แอนด์ เรสโทรองท์ จำกัด - [ นครราชสีมา ]
06.12.2019 Restaurant Supervisor   
[1 อัตรา] บริษัท โชคชัยฟู้ด แอนด์ เรสโทรองท์ จำกัด - [ นครราชสีมา ]
06.12.2019 Steward (พนักงานล้างจาน)   
[1 อัตรา] บริษัท โชคชัยฟู้ด แอนด์ เรสโทรองท์ จำกัด - [ นครราชสีมา ]
06.12.2019 Cold Kitchen Chef de Partie (สาขาปากช่อง)...   
[1 อัตรา] บริษัท โชคชัยฟู้ด แอนด์ เรสโทรองท์ จำกัด - [ นครราชสีมา ]
06.12.2019 Commis 1-3 (สาขาปากช่อง)   
[1 อัตรา] บริษัท โชคชัยฟู้ด แอนด์ เรสโทรองท์ จำกัด - [ นครราชสีมา ]
06.12.2019 หัวหน้าสเตชั่น Waiter Sernior / Head station...   
[2 อัตรา] บริษัท โชคชัยฟู้ด แอนด์ เรสโทรองท์ จำกัด - [ นครราชสีมา ]
06.12.2019 Butcher Chef de Partie (สาขาปากช่อง)...   
[1 อัตรา] บริษัท โชคชัยฟู้ด แอนด์ เรสโทรองท์ จำกัด - [ นครราชสีมา ]
06.12.2019 หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล...   
[1 อัตรา] บริษัท โชคชัยฟู้ด แอนด์ เรสโทรองท์ จำกัด - [ นครราชสีมา ]
06.12.2019 Captain ร้านอาหาร (สาขาปากช่อง)...   
[3 อัตรา] บริษัท โชคชัยฟู้ด แอนด์ เรสโทรองท์ จำกัด - [ นครราชสีมา ]
06.12.2019 Hot Kitchen Chef de Partie (สาขาปากช่อง)...   
[1 อัตรา] บริษัท โชคชัยฟู้ด แอนด์ เรสโทรองท์ จำกัด - [ นครราชสีมา ]
05.12.2019 Store & Receive   
[1 อัตรา] THE PAZ KHAO YAI - [ นครราชสีมา ]
05.12.2019 Reservation Supervisor / Assistant Reservation Manager   
[1 อัตรา] THE PAZ KHAO YAI - [ นครราชสีมา ]

1 2 Next