×
×
×
×

งานโรงแรมนครราชสีมา


 
01.12.2020 Villa Host   
[2 อัตรา] Te Mata Glamping - [ นครราชสีมา ]
01.12.2020 Operation Manager at Te Mata Glamping Khao yai   
[1 อัตรา] Te Mata Glamping - [ นครราชสีมา ]
01.12.2020 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[5 อัตรา] The Scenical Co.,Ltd. - [ นครราชสีมา ]
01.12.2020 Technician (ช่างเทคนิค)   
[6 อัตรา] The Scenical Co.,Ltd. - [ นครราชสีมา ]
01.12.2020 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] The Scenical Co.,Ltd. - [ นครราชสีมา ]
01.12.2020 HR Supervisor (Based in Khao Yai)   
[1 อัตรา] The Scenical Co.,Ltd. - [ นครราชสีมา ]
01.12.2020 พนักงานฝ่ายขาย (ประจำ/ฟรีเเลนด์)...   
[หลายอัตรา] The Scenical Co.,Ltd. - [ นครราชสีมา ]
01.12.2020 Landscaper (คนสวน)   
[1 อัตรา] The Scenical Co.,Ltd. - [ นครราชสีมา ]
01.12.2020 IT   
[1 อัตรา] THE PAZ KHAO YAI - [ นครราชสีมา ]
01.12.2020 นักศึกษาฝึกงานแผนกช่าง...   
[หลายอัตรา] THE PAZ KHAO YAI - [ นครราชสีมา ]
01.12.2020 นักศึกษาฝึกงานแผนกบัญชี...   
[1 อัตรา] THE PAZ KHAO YAI - [ นครราชสีมา ]
30.11.2020 Hotel Manager [Lub d Khao Yai]   
[1 อัตรา] Lub d - [ นครราชสีมา ]
29.11.2020 Engineering Supervisor   
[1 อัตรา] Campus Khaoyai (ส่วน Studer Restaurant) - [ นครราชสีมา ]
29.11.2020 Chef de partie Western   
[1 อัตรา] Campus Khaoyai (ส่วน Studer Restaurant) - [ นครราชสีมา ]
29.11.2020 Runner   
[3 อัตรา] Campus Khaoyai (ส่วน Studer Restaurant) - [ นครราชสีมา ]
29.11.2020 Chef de partie Asian   
[1 อัตรา] Campus Khaoyai (ส่วน Studer Restaurant) - [ นครราชสีมา ]
29.11.2020 Bartender   
[1 อัตรา] Campus Khaoyai (ส่วน Studer Restaurant) - [ นครราชสีมา ]
29.11.2020 Wine Butler   
[2 อัตรา] Campus Khaoyai (ส่วน Studer Restaurant) - [ นครราชสีมา ]
29.11.2020 Captain Cafe   
[1 อัตรา] Campus Khaoyai (ส่วน Studer Restaurant) - [ นครราชสีมา ]
29.11.2020 Driver   
[1 อัตรา] Campus Khaoyai (ส่วน Studer Restaurant) - [ นครราชสีมา ]
29.11.2020 Cleaner   
[1 อัตรา] Campus Khaoyai (ส่วน Studer Restaurant) - [ นครราชสีมา ]
29.11.2020 Captain Wine Cellar   
[1 อัตรา] Campus Khaoyai (ส่วน Studer Restaurant) - [ นครราชสีมา ]
29.11.2020 Captain Bar   
[1 อัตรา] Campus Khaoyai (ส่วน Studer Restaurant) - [ นครราชสีมา ]
29.11.2020 Restaurant Supervisor   
[2 อัตรา] Campus Khaoyai (ส่วน Studer Restaurant) - [ นครราชสีมา ]
29.11.2020 Waiter/Waitress   
[10 อัตรา] Campus Khaoyai (ส่วน Studer Restaurant) - [ นครราชสีมา ]
29.11.2020 Chef de partie Bakery   
[1 อัตรา] Campus Khaoyai (ส่วน Studer Restaurant) - [ นครราชสีมา ]
29.11.2020 Demi Chef Western   
[1 อัตรา] Campus Khaoyai (ส่วน Studer Restaurant) - [ นครราชสีมา ]
29.11.2020 Demi Chef Cold Kitchen   
[1 อัตรา] Campus Khaoyai (ส่วน Studer Restaurant) - [ นครราชสีมา ]
29.11.2020 General Mechanics (ช่างทั่วไป)   
[2 อัตรา] Campus Khaoyai (ส่วน Studer Restaurant) - [ นครราชสีมา ]
29.11.2020 Sou chef   
[1 อัตรา] Campus Khaoyai (ส่วน Studer Restaurant) - [ นครราชสีมา ]

1 2 Next