×
×
×
×

งานโรงแรมนครราชสีมา


 
24.05.2019 Greenery Khaoyai-Assistant Chief Engineer [ผู้ช่วยหัวหน้า...   
[1 อัตรา] The Scenical Co.,Ltd. - [ นครราชสีมา ]
24.05.2019 Sales Executive (ประจำเขาใหญ่ 4 ตำแหน่ง) - URGENT...   
[2 อัตรา] The Scenical Co.,Ltd. - [ นครราชสีมา ]
24.05.2019 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] The Scenical Co.,Ltd. - [ นครราชสีมา ]
24.05.2019 Botanica Khaoyai-Chief Engineer [หัวหน้าแผนกช่าง]...   
[1 อัตรา] The Scenical Co.,Ltd. - [ นครราชสีมา ]
24.05.2019 Greenery Khaoyai-Night Manager/Duty Manager   
[2 อัตรา] The Scenical Co.,Ltd. - [ นครราชสีมา ]
24.05.2019 Greenery Khaoyai-Technician [ช่างเทคนิค]...   
[3 อัตรา] The Scenical Co.,Ltd. - [ นครราชสีมา ]
24.05.2019 Greenery Khao Yai - Security Officer [ hr@greeneryresort....   
[1 อัตรา] The Scenical Co.,Ltd. - [ นครราชสีมา ]
24.05.2019 Sale Executive   
[1 อัตรา] SIRI LIFE HOSPITALITY (Theorie Hotel / Limon Villa Khao Yai / Dash Hotel - [ นครราชสีมา ]
22.05.2019 Captain   
[3 อัตรา] บริษัท โชคชัยฟู้ด แอนด์ เรสโทรองท์ จำกัด - [ นครราชสีมา ]
22.05.2019 Restaurant Supervisor   
[1 อัตรา] บริษัท โชคชัยฟู้ด แอนด์ เรสโทรองท์ จำกัด - [ นครราชสีมา ]
17.05.2019 Cost Controller [เจ้าหน้าที่ควบคุมต้นทุน]...   
[1 อัตรา] La Casetta by Toscana Valley Group - [ นครราชสีมา ]
17.05.2019 Resident Manager (ผู้จัดการด้านห้องพัก)   
[1 อัตรา] La Casetta by Toscana Valley Group - [ นครราชสีมา ]
17.05.2019 Chief Account   
[1 อัตรา] La Casetta by Toscana Valley Group - [ นครราชสีมา ]
17.05.2019 Financial Controller   
[1 อัตรา] La Casetta by Toscana Valley Group - [ นครราชสีมา ]
17.05.2019 Restaurant Manager [ผู้จัดการห้องอาหาร]...   
[1 อัตรา] La Casetta by Toscana Valley Group - [ นครราชสีมา ]
13.05.2019 IT   
[1 อัตรา] THE PAZ KHAO YAI - [ นครราชสีมา ]
13.05.2019 Restaurant Manager (ผู้จัดการห้องอาหาร)   
[1 อัตรา] THE PAZ KHAO YAI - [ นครราชสีมา ]
13.05.2019 Bartender (บาร์เทนเดอร์)   
[1 อัตรา] THE PAZ KHAO YAI - [ นครราชสีมา ]
13.05.2019 Technician [ช่างเทคนิค]   
[2 อัตรา] THE PAZ KHAO YAI - [ นครราชสีมา ]
13.05.2019 Hotel Manager (ผู้จัดการโรงแรม)   
[1 อัตรา] THE PAZ KHAO YAI - [ นครราชสีมา ]
13.05.2019 Front Office Manager (ผู้จัดการแผนกต้อนรับ)   
[1 อัตรา] THE PAZ KHAO YAI - [ นครราชสีมา ]
13.05.2019 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] THE PAZ KHAO YAI - [ นครราชสีมา ]
13.05.2019 Assistant Front Office Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับ)   
[1 อัตรา] THE PAZ KHAO YAI - [ นครราชสีมา ]
13.05.2019 Chief Accountant   
[1 อัตรา] THE PAZ KHAO YAI - [ นครราชสีมา ]
13.05.2019 Chief Engineer / Assistant Engineering Manager / Engineer...   
[1 อัตรา] THE PAZ KHAO YAI - [ นครราชสีมา ]
13.05.2019 Housekeeping Clerk (เสมียนแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] THE PAZ KHAO YAI - [ นครราชสีมา ]
11.05.2019 Sous Chef Europe   
[1 อัตรา] THE PAZ KHAO YAI - [ นครราชสีมา ]

1