×
×
×
×

งานโรงแรมบุรีรัมย์


 
12.09.2019 พนักงานเสิร์ฟ พาร์ททาม (ด่วน ผู้ชาย)...   
[9 อัตรา] บริษัท อาร์ เค พร๊อพเพอร์ตี้ บุรีรัมย์ จำกัด - [ บุรีรัมย์ ]
12.09.2019 Waitress and Waiter [พนักงานเสริฟ] ด่วน...   
[2 อัตรา] บริษัท อาร์ เค พร๊อพเพอร์ตี้ บุรีรัมย์ จำกัด - [ บุรีรัมย์ ]
12.09.2019 พนักงานทำความสะอาดรอบโรงเเรม (PA) ผู้ชาย...   
[1 อัตรา] บริษัท อาร์ เค พร๊อพเพอร์ตี้ บุรีรัมย์ จำกัด - [ บุรีรัมย์ ]
12.09.2019 Food & Beverage MGR ด่วน !!!   
[2 อัตรา] บริษัท อาร์ เค พร๊อพเพอร์ตี้ บุรีรัมย์ จำกัด - [ บุรีรัมย์ ]
12.09.2019 รับนักศึกษาฝึกงาน ( 6 เดือนขึ้นไป ) ด่วน!...   
[1 อัตรา] บริษัท อาร์ เค พร๊อพเพอร์ตี้ บุรีรัมย์ จำกัด - [ บุรีรัมย์ ]
12.09.2019 นักศึกษาฝึกงานด้านไฟฟ้า 2 คน...   
[2 อัตรา] บริษัท อาร์ เค พร๊อพเพอร์ตี้ บุรีรัมย์ จำกัด - [ บุรีรัมย์ ]

1