×
×
×
×

งานโรงแรมอุดรธานี


 
07.03.2019 Purchasing Officer (พนักงานจัดซื้อ)   
[1 อัตรา] De Princess Hotel - [ อุดรธานี ]
07.03.2019 นักศึกษาฝึกงานโรงแรม   
[6 อัตรา] De Princess Hotel - [ อุดรธานี ]
07.03.2019 Room Attendant (แม่บ้าน)   
[10 อัตรา] De Princess Hotel - [ อุดรธานี ]
07.03.2019 Cook (กุ๊ก)   
[4 อัตรา] De Princess Hotel - [ อุดรธานี ]
07.03.2019 Public Area Attendant   
[2 อัตรา] De Princess Hotel - [ อุดรธานี ]
07.03.2019 Reservation Officer   
[1 อัตรา] De Princess Hotel - [ อุดรธานี ]
07.03.2019 Technician (ช่างเทคนิค)   
[1 อัตรา] De Princess Hotel - [ อุดรธานี ]
07.03.2019 Account Officer   
[1 อัตรา] De Princess Hotel - [ อุดรธานี ]
07.03.2019 Account Receiveable Officer   
[1 อัตรา] De Princess Hotel - [ อุดรธานี ]
07.03.2019 Demi-Chef   
[1 อัตรา] De Princess Hotel - [ อุดรธานี ]
07.03.2019 Guest Service Agent (GSA)   
[6 อัตรา] De Princess Hotel - [ อุดรธานี ]
06.12.2017 Demi Chef De Partie   
[1 อัตรา] บริษัท โดส จำกัด - [ อุดรธานี ]
06.12.2017 Chef de Partie   
[1 อัตรา] บริษัท โดส จำกัด - [ อุดรธานี ]
06.12.2017 พนักงานต้อนรับ/พนักงานเสิร์ฟ/waitress...   
[1 อัตรา] บริษัท โดส จำกัด - [ อุดรธานี ]
06.12.2017 Parking Attendant (พนักงานดูแลลานจอดรถ)   
[1 อัตรา] บริษัท โดส จำกัด - [ อุดรธานี ]
06.12.2017 Sous Chef   
[1 อัตรา] บริษัท โดส จำกัด - [ อุดรธานี ]
05.04.2017 Assistant Chief Account [ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการ...   
[1 อัตรา] Centara Hotel & Convention Centre Udonthani - [ อุดรธานี ]
05.04.2017 Marketing Communications Manager   
[1 อัตรา] Centara Hotel & Convention Centre Udonthani - [ อุดรธานี ]
05.04.2017 Restaurant Manager (ผู้จัดการห้องอาหาร)   
[1 อัตรา] Centara Hotel & Convention Centre Udonthani - [ อุดรธานี ]

1