×
×
×
×

งานโรงแรมอุดรธานี


 
20.07.2020 General Mechanics (ช่างทั่วไป)   
[3 อัตรา] โรงแรม บ้านบัว แกรนด์ อุดรธานี - [ อุดรธานี ]
09.07.2020 General Manager - VELA Dhi Udonthani   
[1 อัตรา] GLOW Pratunam - [ อุดรธานี ]
03.07.2020 F/B   
[2 อัตรา] โรงแรม บ้านบัว แกรนด์ อุดรธานี - [ อุดรธานี ]
03.07.2020 Front Office Manager (ผู้จัดการแผนกต้อนรับ)   
[1 อัตรา] โรงแรม บ้านบัว แกรนด์ อุดรธานี - [ อุดรธานี ]
02.07.2020 Technician (ช่างเทคนิค)   
[1 อัตรา] โรงแรม บ้านบัว แกรนด์ อุดรธานี - [ อุดรธานี ]
23.06.2020 Chief Engineer (หัวหน้าแผนกช่าง)   
[2 อัตรา] โรงแรม บ้านบัว แกรนด์ อุดรธานี - [ อุดรธานี ]
23.06.2020 พนักงานแผนกต้อนรับ GSA...   
[2 อัตรา] โรงแรม บ้านบัว แกรนด์ อุดรธานี - [ อุดรธานี ]
23.06.2020 Executive Chef   
[1 อัตรา] โรงแรม บ้านบัว แกรนด์ อุดรธานี - [ อุดรธานี ]

1