×
×
×
×

งานโรงแรมอุดรธานี


 
17.04.2019 Executive Chef   
[1 อัตรา] De Princess Hotel - [ อุดรธานี ]
17.04.2019 นักศึกษาฝึกงานโรงแรม   
[6 อัตรา] De Princess Hotel - [ อุดรธานี ]
17.04.2019 Room Attendant (แม่บ้าน)   
[10 อัตรา] De Princess Hotel - [ อุดรธานี ]
17.04.2019 Cook (กุ๊ก)   
[4 อัตรา] De Princess Hotel - [ อุดรธานี ]
17.04.2019 Demi-Chef   
[1 อัตรา] De Princess Hotel - [ อุดรธานี ]
05.04.2019 Chief Account   
[1 อัตรา] De Princess Hotel - [ อุดรธานี ]
05.04.2019 Sales Executive   
[1 อัตรา] De Princess Hotel - [ อุดรธานี ]
05.04.2019 Engineering Manager   
[1 อัตรา] De Princess Hotel - [ อุดรธานี ]
05.04.2019 Housekeeping Manager (ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] De Princess Hotel - [ อุดรธานี ]
05.04.2019 Food & Beverage Manager   
[1 อัตรา] De Princess Hotel - [ อุดรธานี ]
05.04.2019 Waiter/Waitress   
[6 อัตรา] De Princess Hotel - [ อุดรธานี ]
05.04.2019 Account Receiveable Officer   
[1 อัตรา] De Princess Hotel - [ อุดรธานี ]
04.04.2019 Account Officer   
[1 อัตรา] De Princess Hotel - [ อุดรธานี ]
02.04.2019 Purchasing Officer (พนักงานจัดซื้อ)   
[1 อัตรา] De Princess Hotel - [ อุดรธานี ]
06.12.2017 Demi Chef De Partie   
[1 อัตรา] บริษัท โดส จำกัด - [ อุดรธานี ]
06.12.2017 Chef de Partie   
[1 อัตรา] บริษัท โดส จำกัด - [ อุดรธานี ]
06.12.2017 พนักงานต้อนรับ/พนักงานเสิร์ฟ/waitress...   
[1 อัตรา] บริษัท โดส จำกัด - [ อุดรธานี ]
06.12.2017 Parking Attendant (พนักงานดูแลลานจอดรถ)   
[1 อัตรา] บริษัท โดส จำกัด - [ อุดรธานี ]
06.12.2017 Sous Chef   
[1 อัตรา] บริษัท โดส จำกัด - [ อุดรธานี ]
05.04.2017 Assistant Chief Account [ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการ...   
[1 อัตรา] Centara Hotel & Convention Centre Udonthani - [ อุดรธานี ]
05.04.2017 Marketing Communications Manager   
[1 อัตรา] Centara Hotel & Convention Centre Udonthani - [ อุดรธานี ]
05.04.2017 Restaurant Manager (ผู้จัดการห้องอาหาร)   
[1 อัตรา] Centara Hotel & Convention Centre Udonthani - [ อุดรธานี ]

1