×
×
×
×

งานโรงแรมกาญจนบุรี


 
10.09.2020 Hotel Manager (ผู้จัดการโรงแรม)   
[1 อัตรา] River Kwai Village Hotel - [ กาญจนบุรี ]
10.09.2020 พนักงานบัญชี   
[1 อัตรา] River Kwai Village Hotel - [ กาญจนบุรี ]
10.09.2020 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
[หลายอัตรา] River Kwai Village Hotel - [ กาญจนบุรี ]
10.09.2020 คนสวน   
[หลายอัตรา] River Kwai Village Hotel - [ กาญจนบุรี ]
10.09.2020 แม่บ้าน   
[หลายอัตรา] River Kwai Village Hotel - [ กาญจนบุรี ]
10.09.2020 ผู้จัดการห้องอาหาร   
[1 อัตรา] River Kwai Village Hotel - [ กาญจนบุรี ]
10.09.2020 Bartender (บาร์เทนเดอร์)   
[1 อัตรา] River Kwai Village Hotel - [ กาญจนบุรี ]
10.09.2020 ผู้จัดการสปา   
[1 อัตรา] River Kwai Village Hotel - [ กาญจนบุรี ]
10.09.2020 ช่างเครื่องยนต์และช่างไฟฟ้า ...   
[หลายอัตรา] River Kwai Village Hotel - [ กาญจนบุรี ]
10.09.2020 Personal Officer (พนักงานฝ่ายบุคคล)   
[หลายอัตรา] River Kwai Village Hotel - [ กาญจนบุรี ]
18.05.2020 Human Resource Manager (ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล)   
[1 อัตรา] The Shining Star Group Co.,Ltd. - [ กาญจนบุรี ]

1