×
×
×
×

งานโรงแรมกาญจนบุรี


 
12.12.2019 หัวหน้าพ่อครัว   
[1 อัตรา] River Kwai Village Hotel - [ กาญจนบุรี ]
12.12.2019 หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง ...   
[หลายอัตรา] River Kwai Village Hotel - [ กาญจนบุรี ]
12.12.2019 หัวหน้าเม่บ้าน   
[หลายอัตรา] River Kwai Village Hotel - [ กาญจนบุรี ]
28.11.2019 Front Office Manager (Mida Resort Kanchanaburi)   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ กาญจนบุรี ]
25.11.2019 Assistant Front Office Manager (Mida Resort Kanchanaburi)   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ กาญจนบุรี ]
14.11.2019 Restaurant Cashier   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ กาญจนบุรี ]
14.11.2019 Restaurant Supervisor   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ กาญจนบุรี ]
14.11.2019 ฺBanquet Supervisor   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ กาญจนบุรี ]
14.11.2019 Guest Service Agent [GSA] (MRKC)   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ กาญจนบุรี ]
14.11.2019 Steward Superviser   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ กาญจนบุรี ]
14.11.2019 Chef de Partie   
[2 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ กาญจนบุรี ]
14.11.2019 Chief Account (กาญจนบุรี) (MRKC)   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ กาญจนบุรี ]
14.11.2019 Room Attendant [พนักงานทำความสะอาดห้องพัก] กาญ...   
[2 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ กาญจนบุรี ]
14.11.2019 Hostesses   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ กาญจนบุรี ]

1