×
×
×
×

งานโรงแรมกาญจนบุรี


 
07.10.2019 Restaurant Cashier   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ กาญจนบุรี ]
07.10.2019 Restaurant Supervisor   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ กาญจนบุรี ]
07.10.2019 ฺBanquet Supervisor   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ กาญจนบุรี ]
07.10.2019 Guest Service Agent [GSA] (MRKC)   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ กาญจนบุรี ]
07.10.2019 Steward Superviser   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ กาญจนบุรี ]
07.10.2019 Chef de Partie   
[2 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ กาญจนบุรี ]
07.10.2019 Chief Account (กาญจนบุรี) (MRKC)   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ กาญจนบุรี ]
07.10.2019 Room Attendant [พนักงานทำความสะอาดห้องพัก] กาญ...   
[2 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ กาญจนบุรี ]
07.10.2019 Hostesses   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ กาญจนบุรี ]

1