×
×
×
×

งานโรงแรมกาญจนบุรี


 
22.01.2019 Activity Attendant/จนท.ดูแลกิจกรรม...   
[1 อัตรา] Mida Resort Kanchanaburi - [ กาญจนบุรี ]
22.01.2019 Corporates Sales Manager   
[1 อัตรา] Mida Resort Kanchanaburi - [ กาญจนบุรี ]
22.01.2019 Assistant Director of Sales   
[1 อัตรา] Mida Resort Kanchanaburi - [ กาญจนบุรี ]
22.01.2019 Hostesses   
[1 อัตรา] Mida Resort Kanchanaburi - [ กาญจนบุรี ]
22.01.2019 Hot Kitchen Chef de Partie   
[2 อัตรา] Mida Resort Kanchanaburi - [ กาญจนบุรี ]
22.01.2019 Commis II   
[1 อัตรา] Mida Resort Kanchanaburi - [ กาญจนบุรี ]
22.01.2019 Restaurant Supervisor   
[1 อัตรา] Mida Resort Kanchanaburi - [ กาญจนบุรี ]
22.01.2019 Restaurant Cashier   
[1 อัตรา] Mida Resort Kanchanaburi - [ กาญจนบุรี ]
22.01.2019 Bartender (บาร์เทนเดอร์)   
[1 อัตรา] Mida Resort Kanchanaburi - [ กาญจนบุรี ]
22.01.2019 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[1 อัตรา] Mida Resort Kanchanaburi - [ กาญจนบุรี ]
22.01.2019 พนักงานพิการ   
[1 อัตรา] Mida Resort Kanchanaburi - [ กาญจนบุรี ]
22.01.2019 นักศึกษาฝึกงานโรงแรม   
[1 อัตรา] Mida Resort Kanchanaburi - [ กาญจนบุรี ]
22.01.2019 Commis I   
[2 อัตรา] Mida Resort Kanchanaburi - [ กาญจนบุรี ]
22.01.2019 Event Coordinator   
[1 อัตรา] Mida Resort Kanchanaburi - [ กาญจนบุรี ]
22.01.2019 IT Officer (พนักงาน IT)   
[1 อัตรา] Mida Resort Kanchanaburi - [ กาญจนบุรี ]
22.01.2019 Assistant Front Office Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับ)   
[1 อัตรา] Mida Resort Kanchanaburi - [ กาญจนบุรี ]
22.01.2019 Chief Account   
[1 อัตรา] Mida Resort Kanchanaburi - [ กาญจนบุรี ]
22.01.2019 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] Mida Resort Kanchanaburi - [ กาญจนบุรี ]
22.01.2019 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[1 อัตรา] Mida Resort Kanchanaburi - [ กาญจนบุรี ]
22.01.2019 Chief Steward   
[1 อัตรา] Mida Resort Kanchanaburi - [ กาญจนบุรี ]

1