×
×
×
×

งานโรงแรมกาญจนบุรี


 
18.03.2019 Banquet Kitchen Chef de Partie   
[1 อัตรา] Mida Resort Kanchanaburi - [ กาญจนบุรี ]
18.03.2019 Hostesses   
[1 อัตรา] Mida Resort Kanchanaburi - [ กาญจนบุรี ]
18.03.2019 Hot Kitchen Chef de Partie   
[1 อัตรา] Mida Resort Kanchanaburi - [ กาญจนบุรี ]
18.03.2019 Restaurant Supervisor   
[1 อัตรา] Mida Resort Kanchanaburi - [ กาญจนบุรี ]
18.03.2019 Restaurant Cashier   
[2 อัตรา] Mida Resort Kanchanaburi - [ กาญจนบุรี ]
18.03.2019 Bartender (บาร์เทนเดอร์)   
[1 อัตรา] Mida Resort Kanchanaburi - [ กาญจนบุรี ]
18.03.2019 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[1 อัตรา] Mida Resort Kanchanaburi - [ กาญจนบุรี ]
18.03.2019 พนักงานพิการ   
[1 อัตรา] Mida Resort Kanchanaburi - [ กาญจนบุรี ]
18.03.2019 นักศึกษาฝึกงานโรงแรม   
[1 อัตรา] Mida Resort Kanchanaburi - [ กาญจนบุรี ]
18.03.2019 Assistant Front Office Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับ)   
[1 อัตรา] Mida Resort Kanchanaburi - [ กาญจนบุรี ]
18.03.2019 Chief Account   
[1 อัตรา] Mida Resort Kanchanaburi - [ กาญจนบุรี ]
18.03.2019 Guest Service Agent (GSA)   
[2 อัตรา] Mida Resort Kanchanaburi - [ กาญจนบุรี ]
18.03.2019 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[2 อัตรา] Mida Resort Kanchanaburi - [ กาญจนบุรี ]
18.03.2019 Steward Superviser (หัวหน้าพนักงานล้างจาน)   
[1 อัตรา] Mida Resort Kanchanaburi - [ กาญจนบุรี ]
25.02.2019 ASSISTANT CHIEF ACCOUNT (ผู้ช่วยหัวหน้าบัญชี)   
[1 อัตรา] Away Kanchanaburi Dheva Mantra Resort & Spa - [ กาญจนบุรี ]

1