×
×
×
×

งานโรงแรมกาญจนบุรี


 
14.10.2018 IT Officer (พนักงาน IT)   
[1 อัตรา] Away Kanchanaburi Dheva Mantra Resort & Spa - [ กาญจนบุรี ]
10.10.2018 IT Support   
[1 อัตรา] River Kwai Hotel - [ กาญจนบุรี ]
25.09.2018 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
[2 อัตรา] River Kwai Hotel - [ กาญจนบุรี ]
25.09.2018 Front Office Manager (ผู้จัดการแผนกต้อนรับ)   
[1 อัตรา] River Kwai Hotel - [ กาญจนบุรี ]
25.09.2018 ฺBakery Chef   
[1 อัตรา] River Kwai Hotel - [ กาญจนบุรี ]
25.09.2018 Food and Beverage Manager (ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม)   
[1 อัตรา] River Kwai Hotel - [ กาญจนบุรี ]
24.09.2018 พนักงานพิการ   
[1 อัตรา] Mida Resort Kanchanaburi - [ กาญจนบุรี ]
24.09.2018 นักศึกษาฝึกงานโรงแรม   
[หลายอัตรา] Mida Resort Kanchanaburi - [ กาญจนบุรี ]
24.09.2018 Bartender (บาร์เทนเดอร์)   
[1 อัตรา] Mida Resort Kanchanaburi - [ กาญจนบุรี ]
24.09.2018 Technician (ช่างเทคนิค)   
[1 อัตรา] Mida Resort Kanchanaburi - [ กาญจนบุรี ]
24.09.2018 Commis I   
[2 อัตรา] Mida Resort Kanchanaburi - [ กาญจนบุรี ]
24.09.2018 Demi-Chef   
[2 อัตรา] Mida Resort Kanchanaburi - [ กาญจนบุรี ]
24.09.2018 Event Coordinator   
[1 อัตรา] Mida Resort Kanchanaburi - [ กาญจนบุรี ]
24.09.2018 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[1 อัตรา] Mida Resort Kanchanaburi - [ กาญจนบุรี ]
24.09.2018 Restaurant Supervisor   
[2 อัตรา] Mida Resort Kanchanaburi - [ กาญจนบุรี ]
24.09.2018 IT Officer (พนักงาน IT)   
[1 อัตรา] Mida Resort Kanchanaburi - [ กาญจนบุรี ]
24.09.2018 Guest Service Supervisor   
[1 อัตรา] Mida Resort Kanchanaburi - [ กาญจนบุรี ]
24.09.2018 Assistant Front Office Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับ)   
[1 อัตรา] Mida Resort Kanchanaburi - [ กาญจนบุรี ]
24.09.2018 Chief Account   
[1 อัตรา] Mida Resort Kanchanaburi - [ กาญจนบุรี ]
24.09.2018 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] Mida Resort Kanchanaburi - [ กาญจนบุรี ]

1