×
×
×
×

งานโรงแรมกาญจนบุรี


 
22.12.2018 Chief Steward   
[1 อัตรา] Mida Resort Kanchanaburi - [ กาญจนบุรี ]
22.12.2018 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[1 อัตรา] Mida Resort Kanchanaburi - [ กาญจนบุรี ]
22.12.2018 Floor Supervisor (หัวหน้าแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] Mida Resort Kanchanaburi - [ กาญจนบุรี ]
22.12.2018 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] Mida Resort Kanchanaburi - [ กาญจนบุรี ]
22.12.2018 Chief Account   
[1 อัตรา] Mida Resort Kanchanaburi - [ กาญจนบุรี ]
22.12.2018 Assistant Front Office Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับ)   
[1 อัตรา] Mida Resort Kanchanaburi - [ กาญจนบุรี ]
22.12.2018 IT Officer (พนักงาน IT)   
[1 อัตรา] Mida Resort Kanchanaburi - [ กาญจนบุรี ]
22.12.2018 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[1 อัตรา] Mida Resort Kanchanaburi - [ กาญจนบุรี ]
22.12.2018 Event Coordinator   
[1 อัตรา] Mida Resort Kanchanaburi - [ กาญจนบุรี ]
22.12.2018 Demi-Chef   
[2 อัตรา] Mida Resort Kanchanaburi - [ กาญจนบุรี ]
22.12.2018 Commis I   
[2 อัตรา] Mida Resort Kanchanaburi - [ กาญจนบุรี ]
22.12.2018 Bartender (บาร์เทนเดอร์)   
[1 อัตรา] Mida Resort Kanchanaburi - [ กาญจนบุรี ]
22.12.2018 นักศึกษาฝึกงานโรงแรม   
[1 อัตรา] Mida Resort Kanchanaburi - [ กาญจนบุรี ]
22.12.2018 พนักงานพิการ   
[1 อัตรา] Mida Resort Kanchanaburi - [ กาญจนบุรี ]

1